działka na sprzedaż giżycki, 2797 m2, nieregularny

Oferta sprzedaży od NOWY DOM Ewelina Kordan

giżycki

120 000

42 zł/m2

Działki kożuchy wielkie!
Działki kożuchy wielkie!
Działki kożuchy wielkie!Działki kożuchy wielkie!Działki kożuchy wielkie!Działki kożuchy wielkie!

Główne cechy działki


Cena

120 000 zł

Powierzchnia

2 797 m2

Cena za m2

42 zł

Opis nieruchomości o powierzchni 2 797 m2


Działki kożuchy wielkie!

OFERTA BEZPOŚREDNIA, KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!

Działka rolno-budowlana o powierzchni 0,2797ha, położona w miejscowości Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko, województwo warmińsko-mazurskie.

Działka w kształcie przybliżonym do prostokąta, o płaskim ukształtowaniu.

Media:

prąd - na działce sąsiadującej,

woda - przyłącze do sieci gminnej na warunkach zarządcy sieci,

gaz - własna butla,

kanalizacja - przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Dla każdej działki wydano decyzję o warunkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

RODZAJ INWESTYCJI:

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.

WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE

Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Projektowana funkcja zabudowy- mieszkaniowa

Ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla projektowanego pojedynczego budynku mieszkalnego:

- powierzchnia zabudowy- do 165,0 m 2

- szerokość elewacji frontowej- do 17 m

- maksymalna ilość kondygnacji- do 2 kondygnacji nadziemnych (parter+ poddasze użytkowe)

- maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu- do 9,0 m,

- geometria dachu- dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych - do 45 stopni

- materiał pokrycia dachu- dachówka;

c) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla całego terenu objętego inwestycją:

- maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki, na której będzie realizowana inwestycja (dotyczy łącznej powierzchni zabudowy sześciu projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryle budynku)- 7%

- nieprzekraczająca ;linia zabudowy- zgodnie z załącznikiem graficznym,

d) zasady podziału terenu:

-minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej - 1000,0 m 2

-dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do nowowydzielonych działek budowlanych o minimalnej szerokości 8,0 m,

e) obiekty i ich lokalizacja winny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich ustytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

f) inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 290 z poźn. Zm.),

g) projekt budowlany winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych oraz zawierać pozytywne opinie organów opiniujących i uzgadniających.

h) inwestor realizujący przedsięwzięcie jest zobowiązany uzgodnić ochronę urządzeń melioracji oraz przestrzegać przepisów Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz 469 z poźn. Zm. );

Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zapotrzebowanie na energię elektryczną- przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci,

b) zaopatrzenie na wodę- przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci,

c) sposób odprowadzania ścieków sanitarnych- do przydomowej oczyszczalni ścieków,

d) odprowadzanie wód opadowych- do kanalizacji deszczowej

e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów- zgodnie z lokalnymi przepisami prawa,

f) zapotrzebowanie na energię cieplną- indywidualne (własna kotłownia)

g) zaopatrzenie na gaz- nie dotyczy

h) obsługa komunikacyjna- dostęp do drogi publicznej gminnej Nr 129024N ( dz. Nr 256/1) poprzez nowo wydzieloną drogę wewnętrzną

Projektowany budynek mieszkalny:

Funkcja terenu w obszarze analizowanym- tereny rolnicze, zabudowa mieszkaniowa

Linia zabudowy wynosi od 2,0 m do 5,00 m

Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki (terenu) wynosi od 9% do 35%

Ilość kondygnacji- do 2 kondygnacji nadziemnych

Geometria dachów- dachy jedno-, dwuspadowe

Kąt nachylenia połaci dachowych- do 45 stopni

Szerokość elewacji frontowej wynosi od 7,0 m do 18,0 m

Materiał pokrycia dachu- dachówka, blachodachówka

Budynki wykonane są w technologii tradycyjnej, murowane.

Istnieje także możliwość zakupu innych działek z kompleksu. Dla wszystkich działek wydane są tożsame warunki zabudowy jak dla wyżej opisywanej działki.

DZIAŁKA NR 1

- powierzchnia 2,797 arów

CENA: 120 000 zł DO NEGOCJACJI!

DZIAŁKA NR 2

- powierzchnia 22770m 2

CENA: 120 000 zł DO NEGOCJACJI!

DZIAŁKA NR 3

- powierzchnia 2530m 2

CENA: 120 000 zł DO NEGOCJACJI!

DZIAŁKA NR 4

- powierzchnia 2217m 2

CENA: 120 000ZŁ DO NEGOCJACJI!

DZIAŁKA NR 5

Powierzchnia 2235m 2

CENA: 120 000 ZŁ DO NEGOCJACJI!

DZIAŁKA NR 6

Powierzchnia 2227m 2

CENA: 120 000 ZŁ DO NEGOCJACJI!

Link do wirtualnej wizyty:

Do wszystkich działek przynależy udział w działce stanowiącą drogę wewnętrzną, przez którą jest zapewniony dostęp drogi publicznej.

Działki 2,3,4,5,6 w kształcie przybliżonym do prostokąta, działka nr 1 w kształcie zbliżonym do prostokąta z wydłużonym górnym rogiem.

DO GIŻYCKA JEST ZALEDWIE 7 KM.

Bardzo urokliwa okolica. Nieruchomość położona z dala od miejskiego zgiełku stwarza świetne warunki do wypoczynku.

W odległości około 1,5km jezioro Mewo, 2,5km jezioro Kruklin.

Jezioro Mewa- malowniczy zbiornik, którego powierzchnia osiąga blisko 9 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 121,0 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 0,3 m, natomiast głębokość maksymalna 0,7 m. Występują tu pływające wyspy. Jezioro połączone jest strumieniem z Jeziorem Kruklin, z którego woda odpływa przez Sapinę. Jezioro Mewa wchodzi w skład ornitologicznego rezerwatu Jezioro Kożuchy o powierzchni 28,16 ha. Jezioro - rezerwat położone jest w pobliżu wsi Kożuchy Wielkie.

Jezioro Kruklin - to mazurskie jezioro jest jednym z bardziej malowniczych akwenów na tym terenie. Nieregularny kształt z wieloma zatokami i półwyspami, a także ukryte pomiędzy gęstymi trzcinowymi płyciznami wcięcia dają schronienie wielu gatunkom ryb. Pięć sporych wysp rozmieszczonych na jeziorze to ostoje wielu rzadkich gatunków ptaków. Jezioro ma powierzchnię 450 hektarów, a jego długość to prawie 6 kilometrów. We wschodniej części akwenu znajduje się ujście niewielkiej rzeczki, Sapiny Górnej. W północnej części znajduje się wiele pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych z licznymi pomostami, daleko wychodzącymi w wodę. To także miejsce gnieżdżenia się jednego z większych w Polsce stad kormoranów, które znalazły dogodne warunki do życia na tutejszych wyspach.

WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ I POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU!

Zapraszam serdecznie, Ewelina Kordan ,

więcej na

11-500 Giżycko, ul. Białostocka 52A

Zobacz Wirtualny Spacer:

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Wirtualny spacer


virtual tour icon
virtual tour background

Działka


Działka

Kształt: Nieregularny

Informacje o ofercie

Numer oferty: NDG-GS-1372

Lokalizacja działki w powiecie giżyckim


Podobne oferty


brak obrazkabrak obrazka*piękna działka rolna*gmina raczki*słoboda*7528m2*
i
Działka
7528 m2

113 000

15 zł/m2

suwalski

Sprzedam działkę suwalski o powierzchni 7528 mkw. Działka rolna, kształt: nieregularny. Cena działki - 113 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Dobry Dom Jacek Hajduk.
brak obrazkabrak obrazkaAtrakcyjna nieruchomość pod zabudowę przy mieście
i
Działka
5125 m2

125 000

24 zł/m2

Suwałki

Sprzedam działkę Suwałki o powierzchni 5125 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 125 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją BILBIN Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
958 m2

135 000

140 zł/m2

grajewski

Sprzedam działkę Rajgród o powierzchni 958 mkw. Działka rekreacyjna, kształt: trapez. Cena działki - 135 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Dobry Dom Jacek Hajduk.
brak obrazkabrak obrazkaDziałki nad jeziorem pisz
i
Działka
1018 m2

129 000

126 zł/m2

olsztyński

Sprzedam działkę olsztyński o powierzchni 1018 mkw. Cena działki - 129 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją KM Nieruchomość & Agencja Rynku Pierwotnego.
brak obrazkabrak obrazkaKup działkę w okuniowcu !
i
Działka
3002 m2

119 000

39 zł/m2

Suwałki

Sprzedam działkę Suwałki o powierzchni 3002 mkw. Działka rolna. Cena działki - 119 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją BILBIN Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaKup działki na pojezierzu suwalskim !
i
Działka
22313 m2

119 000

5 zł/m2

suwalski

Sprzedam działkę suwalski o powierzchni 22313 mkw. Cena działki - 119 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją BILBIN Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaKup działkę pod budowę z widokiem na jezioro !
i
Działka
4396 m2

119 000

27 zł/m2

suwalski

Sprzedam działkę suwalski o powierzchni 4396 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 119 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją BILBIN Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaKup działkę pod budowę domu przy mieście !
i
Działka
5125 m2

125 000

24 zł/m2

Suwałki

Sprzedam działkę Suwałki o powierzchni 5125 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 125 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją BILBIN Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaKup działkę pod zabudowę przy mieście !
i
Działka
5125 m2

125 000

24 zł/m2

Suwałki

Sprzedam działkę suwalski o powierzchni 5125 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 125 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją BILBIN Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaKup działkę w ładnej lokalizacji !
i
Działka
3001 m2

105 000

34 zł/m2

suwalski

Sprzedam działkę suwalski o powierzchni 3001 mkw. Działka kształt: prostokąt. Cena działki - 105 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją BILBIN Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka w pięknej okolicy rzeki wadąg!
i
Działka
730 m2

120 000

164 zł/m2

olsztyński, Dywity

Sprzedam działkę olsztyński, Kieźliny o powierzchni 730 mkw. Działka rekreacyjna, kształt: prostokąt. Cena działki - 120 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją DOM Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlana w barczewie
i
Działka
1492 m2

138 000

92 zł/m2

Barczewo

Sprzedam działkę Barczewo o powierzchni 1492 mkw. Działka budowlana, kształt: trapez. Cena działki - 138 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Biskupiec Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
1000 m2

122 000

122 zł/m2

augustowski

Sprzedam działkę augustowski o powierzchni 1000 mkw. Działka budowlana, kształt: nieregularny. Cena działki - 122 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Dobry Dom Jacek Hajduk.
brak obrazkabrak obrazka
i
Działka
6314 m2

110 000

17 zł/m2

łomżyński

Sprzedam działkę łomżyński o powierzchni 6314 mkw. Działka kształt: nieregularny. Cena działki - 110 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją mKWADRAT Wojciech Ogonowski.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlana 300 m od jeziora
i
Działka
1558 m2

115 000

73 zł/m2

piski

Sprzedam działkę piski o powierzchni 1558 mkw. Cena działki - 115 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Landhome.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka z widokiem na jezioro! dolina rospudy
i
Działka
3000 m2

135 000

45 zł/m2

sokólski

Sprzedam działkę suwalski o powierzchni 3000 mkw. Działka rolna. Cena działki - 135 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją Dobry Dom Jacek Hajduk.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlana, rekreacyjna, płaska
i
Działka
1171 m2

115 000

98 zł/m2

augustowski

Sprzedam działkę augustowski o powierzchni 1171 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 115 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją NORD Agencja Obrotu Nieruchomościami.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlana dalny las, płaska, serwy
i
Działka
1168 m2

125 000

107 zł/m2

augustowski

Sprzedam działkę augustowski o powierzchni 1168 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 125 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją NORD Agencja Obrotu Nieruchomościami.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlana, prudziszki, jez. szelment
i
Działka
3002 m2

125 000

41 zł/m2

suwalski

Sprzedam działkę suwalski o powierzchni 3002 mkw. Działka budowlana, kształt: trapez. Cena działki - 125 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją NORD Agencja Obrotu Nieruchomościami.
brak obrazkabrak obrazkaLas, działka budowlana, płaska
i
Działka
1502 m2

120 160

80 zł/m2

augustowski

Sprzedam działkę augustowski o powierzchni 1502 mkw. Działka budowlana, kształt: prostokąt. Cena działki - 120 160 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją NORD Agencja Obrotu Nieruchomościami.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka, augustów
i
Działka
1508 m2

113 100

75 zł/m2

Augustów

Sprzedam działkę Augustów o powierzchni 1508 mkw. Działka budowlana, kształt: nieregularny. Cena działki - 113 100 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją NORD Agencja Obrotu Nieruchomościami.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka budowlana, widok na jezioro
i
Działka
3330 m2

129 870

39 zł/m2

olecki

Sprzedam działkę olecki o powierzchni 3330 mkw. Działka budowlana, kształt: trapez. Cena działki - 129 870 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją NORD Agencja Obrotu Nieruchomościami.
brak obrazkabrak obrazkaDziałki mierkinie!!!
i
Działka
3591 m2

120 000

33 zł/m2

suwalski

Sprzedam działkę suwalski o powierzchni 3591 mkw. Cena działki - 120 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją AdReM Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka z dostępem do jeziora
i
Działka
800 m2

136 000

170 zł/m2

suwalski

Sprzedam działkę suwalski o powierzchni 800 mkw. Cena działki - 136 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją AdReM Nieruchomości.
brak obrazkabrak obrazkaDziałka w gminie szypliszki
i
Działka
3010 m2

120 000

39 zł/m2

suwalski

Sprzedam działkę suwalski o powierzchni 3010 mkw. Cena działki - 120 000 zł. Kontakt w sprawie sprzedaży z agencją AdReM Nieruchomości.
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: