działka na sprzedaż Ustronie Morskie, 1936 m2

kołobrzeski, Ustronie Morskie

2 497 440

1 290 zł/m2

Działka dla dewelopera blisko morza.
12
Działka dla dewelopera blisko morza.
Działka dla dewelopera blisko morza.Działka dla dewelopera blisko morza.Działka dla dewelopera blisko morza.Działka dla dewelopera blisko morza.

Główne cechy


Cena

2 497 440 zł

Powierzchnia

1936 m2

Cena za m2

1 290 zł

Opis nieruchomości


Działka dla dewelopera blisko morza.

OFERTA DLA DEWELOPERA - INWESTORA, POD BUDOWE HOTELU, PENSJONATU itp.

Ustronie Morskie na sprzedaż nieruchomość gruntowa o pow. 1.936 m2, częściowo zabudowana, przeznaczona pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Atrakcyjna lokalizacja - działka położona w centrum nadmorskiej miejscowości wczasowo-letniskowej ok. 500 m od morza, w sąsiedztwie nowych obiektów mieszkalno-pensjonatowych.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona na terenie oznaczonym symbolem 17 UTM.

- maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 % pow. działki,

- wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych z ostatnią w poddaszu użytkowym:

- minimalna powierzchnia czynna biologicznie 15 % pow. działki.

Nieruchomość stanowią dwie sąsiednie wydzielone geodezyjnie działki gruntu:

1) działka o pow. 930 m2 - zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem o łącznej pow. użytkowej 109 m2.

Dom wolno stojący, parterowy z poddaszem mieszkalnym, murowany, ocieplony styropianem z elewacją.

2) działka o pow. 1.006 m2 - niezabudowana.

Uzbrojenie:

energia, woda, kanalizacja - przyłącza w budynku,

gaz - w ulicy przy działce.

Kształt działki prostokątny o wym. 43m x 45 m

Klasyfikacja użytków: B - 0,0930 ha, Bz - 0,1006 ha.

Nieruchomość z z dwustronnym wjazdem, położona pomiędzy ulicą główną i osiedlową.

Teren działki ogrodzony siatką oraz zagospodarowany - trawniki, nasadzenia.

Transakcja nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Wydanie nieruchomości - do uzgodnienia

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) przeznaczenie terenu:

- zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Dla istniejącej zabudowy zezwala się na rozbiórkę, odbudowę, remont, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2. Zabudowę, należy kształtować jako budynki wolnostojące usługowe, mieszkalno-usługowe lub mieszkalne jednorodzinne.

3. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację:

a) budynków usługowych, w tym usług turystycznych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi);

b) budynków mieszkalno - usługowych w tym usług turystycznych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi);

c) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi).

4. Zabudowę usługową, mieszkaniowo-usługową lub mieszkaniową należy kształtować do wysokości 4 kondygnacji nadziemnych z ostatnią w poddaszu użytkowym.

5. Maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 60 %. 6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 15 %.

7. Budynki garażowe i gospodarcze należy kształtować do wysokości 2 kondygnacji nadziemnych.

8. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30- 45.

3) zasady ochrony kształtowania ładu przestrzennego

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- nie ustalone w planie zasady zabudowy - zgodnie z właściwymi przepisami budowlanymi

4) zasady podziału terenu:

Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:

- na cele zabudowy mieszkaniowej - 800 m2;

- na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej - 1500 m2;

- na cele zabudowy usługowej - 2500 m2; z zastrzeżeniem treści 16 uchwały

5) zasady ochrony środowiska i przyrody - dla nieruchomości położonych w granicach OChK Koszaliński Pas Nadmorski" obowiązują zasady określone w 13 uchwały

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

- nie występują

7) zasady obsługi w zakresie komunikacji:

- dojazd do terenu z: 7KD(D), 48KD(Z), 8KDW

- minimalna ilość miejsc postojowych określona w planie nie dotyczy istniejącego zainwestowania, o ile nie ma możliwośc i zrealizowania miejsc postojowych ze względu na istniejącą powierzchnię zabudowy.

8) zasady obsługi w zakresie Infrastmktury technicznej

- obowiązują zasady określone w 17 uchwały

9) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych

- dla nieruchomości położonych w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego obowiązują zasady określone w I 5 uchwały.

10) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu

- nie występuje

11) powierzchnia terenu [m2]

- ok. 10.874

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !

Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Działka


Działka

Informacje o ofercie

Numer oferty22260

Lokalizacja


Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: