Polityka prywatności Gethome.pl

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszym profilu na Facebooku,
 4. informacje o plikach cookies.

Spis treści

Część I – postanowienia ogólne

§ 1 Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Property Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335123, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 5213538080, REGON: 141961782. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Możesz skontaktować się z nami skontaktować:
  1. listownie: Adama Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa,
  2. e-mailem na adres: [email protected],
  3. telefonicznie pod numerem: +48 (22) 825 60 71.
 3. Wyjątkiem są dwie sytuacje opisane w § 9 oraz § 11 Polityki, kiedy administratorem Twoich danych osobowych są inne podmioty niż My.

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Serwis - serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem gethome.pl
 2. Polityka - oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. Partner - osoba określona tak w regulaminie Serwisu, który jest dostępny na stronie https://gethome.pl/regulamin,
 4. Agent - osoba określona tak w regulaminie Serwisu, który jest dostępny na stronie https://gethome.pl/regulamin,
 5. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 6. FB - portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy
 7. Fanpage - nasz fanpage znajdujący się na FB.

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 9 oraz § 11 Polityki, kiedy administratorem Twoich danych osobowych są inne podmioty niż My.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych procesach przetwarzania, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§ 5 Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

§ 7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://gethome.pl/regulamin-rodo/ oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,
  2. marketingowym polegającym na pytaniu Cię o zgodę na wysyłanie do Ciebie newsletterów mailem, wiadomości sms o treści marketingowej lub wykonywania do Ciebie telefonów z informacjami marketingowymi.
 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i § 5 Polityki.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy w punkcie a.2) tego paragrafu.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  2. Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu;
  3. Podmiotom zajmującym się wysyłaniem maili i newsletterów.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:

  1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
  2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

§ 9 Kontakt z naszym Partnerem lub Agentem

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę, że administratorem Twoich danych osobowych jest nasz Partner, z którym współpracuje dany Agent. W tym zakresie szczegółowe informacje możesz uzyskać od naszego Partnera.

 1. Po co Partnerowi Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarza?
  Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i skontaktowania się z Tobą w sprawie Ogłoszenia, którym jesteś zainteresowany oraz podjęcie działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy pośrednictwa dotyczącej Nieruchomości wskazanej w Ogłoszeniu.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i § 5 Polityki.
 3. Czy musisz podawać Partnerowi swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych Partner może nie być w stanie się z Tobą skontaktować.
 4. Na jakiej podstawie prawnej Partner przetwarza Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli podjęcie działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy pośrednictwa dotyczącej Nieruchomości wskazanej w Ogłoszeniu oraz prawnie uzasadniony interes Partnera.
 5. Co jest prawnie uzasadnionym interesem Partnera?
  Udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie dotyczące Nieruchomości prezentowanej w Ogłoszeniu, którego dotyczy Twoja wiadomość.
 6. Komu Partner przekaże Twoje dane?
  1. Nam, w zakresie w jakim zbieramy, przechowujemy oraz przekazujemy Twoje dane osobowe Partnerowi,
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem danych osobowych dla Partnera,
  3. Call center obsługującym Partnera,
  4. Dostawcom narzędzi do wysyłania maili dla Partnera,
  W celu uzyskania pełnej listy kategorii podmiotów, którym dany Partner przekazuje Twoje dane, powinieneś skontaktować się z Partnerem.
 7. Jak długo Partner będzie przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że Partner rozwiązał ją prawidłowo, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

§ 10 Rejestracja Konta w Serwisie, dodawanie wizytówek Partnerów, ogłoszeń i opinii

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Wykonania umowy o założenie Konta oraz umów dotyczących pozostałych usług,
  2. Marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych (newsletterów) za pomocą wiadomości e-mail oraz sms, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań,
  3. Marketingowym polegającym na wyświetlaniu Ci reklam w portalach społecznościowych, w tym na FB. Reklamy mogą być dopasowane do tego czego szukałeś w Serwisie, czyli przykładowo będą te reklamy mieszkań lub domów podobnych do wyszukiwanych przez Ciebie w Serwisie. Pamiętaj, że możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć Konta oraz zawierać umów dotyczących poszczególnych usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Prowadzenie naszego marketingu. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie również doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest także prowadzenie marketingu polegającego na wyświetlaniu Ci reklam w portalach społecznościowych w zakresie opisanym w punkcie b powyżej.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu w Serwisie,
   2. wysyłki newsletterów.
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas,
  3. Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu i jego utrzymaniem.
  4. FB.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:

  1. trwania umowy o założenie Konta, poszczególnych umów o świadczenie usług oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

§ 11 Wizytówki Agentów dodane przez Partnera

Jeżeli jesteś Agentem współpracującym z naszym Partnerem, to może on dodać do Serwisu Twoją wizytówkę. Jeżeli tak się stało, to powinieneś zwrócić uwagę, że to Partner jest administratorem Twoich danych, ale powierza nam ich przetwarzanie na podstawie umowy powierzenia będącej elementem Regulaminu. Po szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych powinieneś zwrócić się do Partnera.

§ 12 Przetwarzanie danych osób reprezentujących Partnera oraz Agentów wskazanych przez Partnera

Jeżeli reprezentujesz Partnera w umowie z nami lub jesteś Agentem, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. weryfikacji Twojego prawa do reprezentowania Partnera, a w konsekwencji możliwości zawarcia umowy z Partnerem reprezentowanym przez Ciebie,
  2. wykonywania naszych obowiązków wynikających z umowy z Partnerem, jak w szczególności przekazywania do Ciebie informacji o napływających zapytaniach od użytkowników Serwisu,
  3. marketingowym polegającym na pytaniu Cię o zgodę na wysyłanie do Ciebie newsletterów mailem, wiadomości sms o treści marketingowej lub wykonywania do Ciebie telefonów z informacjami marketingowymi.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Weryfikacja Twojego uprawnienia do reprezentacji Partnera, wykonanie naszych obowiązków wynikających z umowy zawartej z Partnerem, a także prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy w punkcie a.3) tego paragrafu.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.
  2. Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu.
  3. Podmiotom zajmującym się wysyłaniem maili i newsletterów.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:

  1. potrzebny do weryfikacji Twojego uprawnienia do reprezentacji Partnera, czyli zasadniczo przez czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikających z niej roszczeń.
  2. Pełnienia przez Ciebie funkcji Agenta u danego Partnera,
  3. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

§ 13 Newsletter

Jeżeli zapiszesz się do naszego newslettera np. w wyniku akceptacji naszego pytania o to, to zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami lub kliknij w znajdujący się w wiadomościach newsletterowych link, który służy do wypisania się z naszej bazy.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.

Część III – nasz profil na Facebooku

§ 14 Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
  2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  3. udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
  4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
  5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.
 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  Facebook Ireland Ltd.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:

  1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  2. obserwowania przez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

IV. informacje o plikach cookies

§ 15 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją towaru, który oglądałeś w naszym Serwisie,
  2. obsługi liczników odwiedzin,
  3. utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie w Serwisie,
  4. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu, tworzenia ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu oraz zbierania statystyk do tworzenia raportów o rynku nieruchomości.

§ 16 Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie.

§ 17 Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwić przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 18 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie lub wziąć udziału w sondzie.

§ 19 Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 17. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 2. Korzystamy z usług Google Analytics, dostarczanych przez Google.
 3. Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
 4. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 5. W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

§ 20 Przekazywanie informacji z plików cookies Deweloperom

 1. Informacje, które zbieramy na Twój temat w ramach Twoich działań w Serwisie możemy przekazywać do Deweloperów, których nieruchomościami się interesowałeś. Dzięki temu będą mogli oni lepiej dopasować propozycje dla Ciebie do Twoich preferencji, a zwłaszcza: rodzaju nieruchomości, której szukasz, jej cech, w tym lokalizacji oraz ceny.
 2. Deweloperzy, po przekazaniu im powyższych informacji stają się ich administratorami zgodnie z RODO.
 3. Dane przetwarzamy w celu marketingowym na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f.
 4. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przekazanie danych do Deweloperów w celu lepszego dopasowywania przez nich ofert do Twoich preferencji, co zwiększa atrakcyjność naszego Serwisu.
 5. Zawsze możesz wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługują Ci także pozostałe prawa opisane w § 4 i 5 Polityki.
 6. Dane będziemy przetwarzali do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, ale nie dłużej niż przez okres 120 miesięcy od dnia ich zebrania. Obejmuje to czas konieczny dla przekazania plików do deweloperów oraz realizację celu statystycznego opisanego w paragrafie 16 ust. 2 lit. d polityki.
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: