działka budowlana na sprzedaż Jasienica, 1705 m2 Nieregularny

Oferta sprzedaży od Fox Nieruchomości Bartosz Masiak

śląskie, bielski, Jasienica

205 000

120 /m2

Działka budowlana mazańcowice
Działka budowlana mazańcowice

Główne cechy działki


Cena

205 000 zł

Powierzchnia

1 705 m2

Cena za m2

120 zł

Opis nieruchomości o powierzchni 1 705 m2


Działka budowlana mazańcowice

Prezentujemy działkę na sprzedaż w Mazańcowicach w spokojnej okolicy. Bardzo wygodny i szybki dojazd do S1, Agata Meble, Makro czy "francuskiej". Działka jest o powierzchni około 17 arów pochyła, w sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna. Media tak jak na mapkach poglądowych z geoportalu, prąd, gaz w drodze, a woda w sąsiedztwie. Dolna części działki jest zarośnięta co można dostrzec na zdjęciach. Kwestia zagospodarowania to już wedle indywidualnych upodobań nowego nabywcy.

Działka według Miejscowego Planu Zagospodarowania pod zabudowę jednorodzinną. Dopuszczalna zabudowa bliźniacza. Preferowany nabywca indywidualny.

Działka objęta MPZP MN50:

Dla terenów mieszkaniowych, oznaczonych symbolami od 1MN do 115MN o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy jednorodzinnej, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) lokalizacja nowej i utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z możliwością rozbudowy, przebudowy, obiektów mieszkaniowych z jednoczesnym porządkowaniem użytkowanej działki;

2) utrzymanie istniejących i możliwość lokalizacji usług zarówno wbudowanych w obiekty mieszkaniowe jak i wolnostojących z zastrzeżeniem, że prowadzona działalność nie może powodować szkodliwego oddziaływania na środowisko przekraczającego granice tej działki;

3) utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową, z prawem do jej przebudowy, rozbudowy pod warunkiem, iż kubatura obiektów wzrośnie nie więcej niż o 50%;

4) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych do kalenicy 10 m;

5) dopuszcza się realizację zabudowy bliźniaczej,

6) powierzchnia działki powstałej z nowego wydzielenia 1000 m2 oraz 750 m2 dla zabudowy bliźniaczej, z zachowaniem frontu działek o szerokości minimum 25 m dla zabudowy jednorodzinnej, dopuszcza się zmniejszenie wynikające z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10% dla powierzchni działki i dla szerokości frontu działki;

7) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia 30°-45°; zaleca się krycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi, wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

8) dla elewacji budynków zaleca się stosowanie takich materiałów, jak: kamień naturalny, cegła licowa, tynk, drewno;

9) stosowanie ogrodzeń ażurowych uzupełnionych zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń z elementów betonowych w części frontowej działki;

10) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych lub garażowych na każdej z wydzielonych działek;

11) powierzchnia funkcji usługowej nie może przekroczyć 40% powierzchni zabudowy mieszkaniowej;

12) powierzchnia terenu biologicznie czynna dla zabudowy jednorodzinnej minimum 50% powierzchni działki, zieleń wysoka i niska w tym ozdobna oraz sady przydomowe;

13) dopuszcza się wznoszenie wolnostojących obiektów gospodarczych i garażowych o wysokości do kalenicy 5 m, nawiązujących architektonicznie do budynku mieszkalnego;

14) użytkowanie budynków gospodarczych nie może naruszać warunków zamieszkania i stanowić zagrożenia dla środowiska;

15) ustala się budowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej;

16)przez tereny 2MN, 3MN, 4MN, 7MN, 11MN, 28MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36aMN, 45MN, 50MN, 51MN, 61MN, 63MN, 64MN, 70MN, 74MN, 75MN, 76MN, 92MN, 94MN, 97MN, 111MN przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV, obowiązuje zachowanie 16 metrowej strefy ograniczonego użytkowania (po 8 m w obie strony od osi linii);

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w celu umówienia prezentacji działki.

Oferta wysłana z systemu BCK Galactica

Działka


Podobne dzialki

Działka

Kształt: Nieregularny

Informacje o ofercie

Numer oferty: FOX-GS-774

Lokalizacja działki w Jasienicy


Podobne oferty


Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: