działka inna na sprzedaż wielicki, 2400 m2

Oferta sprzedaży od Wojciech Piotrowski Nieruchomości

wielicki

360 000

150 /m2

Duża działka budowlana w janowicach
Duża działka budowlana w janowicach

Główne cechy działki


Cena

360 000 zł

Powierzchnia

2 400 m2

Cena za m2

150 zł

Dostępne od

2023-11-01

Opis nieruchomości o powierzchni 2 400 m2


Duża działka budowlana w janowicach

BEZ PROWIZJI ZE STRONY KUPUJĄCYCHMożliwość zakupu wraz z sąsiednią działką zabudowaną domkiem letniskowym!Oferta zarówno dla klienta indywidualnego (duża działka pod budowę dużej posiadłości), jak i inwestora (mozliwość zaadaptowania pod kilka bliźniaków). Świeże powietrze, piękny krajobraz połączone z niewielką odległością od miasta i wygodnym dojazdem do pracy. To właśnie tutaj położona jest działka, którą mamy przyjemność Państwu zaprezentować. Janowice to spokojna, niewielka miejscowość znajdująca się w gminie Wieliczka. Jedyne 5,5 km od centrum Wieliczki, około 7 km do najbliższych zjazdów na obwodnicę Krakowa oraz kilka różnych dróg dojazdu do południowych dzielnic Krakowa dają gwarancję świetnej komunikacji z miastem. Usytuowana w urokliwym miejscu działka jest również gwarancją ciszy oraz malowniczych widoków na pobliskie wzgórza. Ukształtowanie terenu oraz przeznaczenie sąsiednich działek w MPZP gwarantują niezmienny malowniczy widok na okolicę. Najbliższy przystanek komunikacji, zintegrowanej z podmiejską koleją Wieliczka-Kraków znajduje się około 100 metrów od działki. Szkoła podstawowa, hala sportowa oraz boisko oddalone są natomiast o 100 metrów, świetlica środowiskowa - 40 metrów, sklep spożywczy 200 metrów (750 kolejny, większy sklep Avita), paczkomat 230 metrów, Stadnina Rzeszotary 2 km. Działka ma powierzchnię około 24,6 ara, jej powierzchnia jest płaska, a w końcowej części nachylona w kierunku północno-wschodnim. Kształtem przypomina trapez o wymiarach około 30 - 39 metrów szerokości oraz 60 - 71, metrów szerokości. Działka ma dostęp do gminnej drogi asfaltowej przez udział w drodze wewnętrznej, do której sprzedawane są udziały. Media zapewnione służebnością w drodze (woda, prąd, gaz, światłowód) są oddalone około 50 - 60 metrów. Dla nieczystości ciekłych należało będzie zbudować szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. W MPZP cała działka jest objęta obszarem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN- 10MN, 13MN - 235MN, 237MN - 258MN, 260MN - 365MN, 367MN - 452MN), dla których:2. Podstawowym przeznaczeniem terenów MN jest: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zabudowa zagrodowa, z możliwością wydzielenia lokalu, o którym mowa w pkt 1 oraz prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego; 3) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej i funkcjonalnie z nią związane, w tym: a) budynki garażowe i gospodarcze, b) budynki inwentarskie (w ramach zabudowy zagrodowej), c) zieleń przy obiektach, d) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 6-10, e) obiekty małej architektury, f) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków, urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: a) zabudowy usługowej wolnostojącej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce; b) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 lit. f, c) urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 4. Określa się zakres usług zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10, z zachowaniem warunku, aby uciążliwość wynikająca z działalności obiektów i urządzeń usługowych, nie wykraczała poza granice terenu, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, a emisje nie powodowały przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska. 5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów: 1) łączna powierzchnia obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie może przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zainwestowania; ograniczenie to nie dotyczy zabudowy usługowej zlokalizowanej na odrębnej działce - w takich przypadkach wskaźnik powierzchni zainwestowania - stosuje się jak dla przeznaczenia podstawowego; 2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 30%; 3) wskaźnik terenu biologicznie czynnego, nie może być niższy niż 70%; 4) powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1000 m2, 5) szerokość frontu nowo wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 18m; 6) dopuszcza się podział istniejących działek o parametrach mniejszych niż ustalone w pkt 4 i 5, jeżeli taki podział ma na celu powiększenie sąsiednich działek; 7) wysokość zabudowy nie może przekraczać: a) 11 m dla budynków mieszkaniowych, usługowych i inwentarskich, b) 5 m dla budynków garażowych i gospodarczych; 8) w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza wielkości wskazane w pkt 7, ich nadbudowa i rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejących wysokości; 9) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków usługowych należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚ , z zastrzeżeniem stosowania jednolitej geometrii dachów dla zabudowy bliźniaczej oraz w przypadku realizowania zespołu zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej; 10) dla budynków garażowych, gospodarczych i inwentarskich należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚ , z dopuszczeniem dachów o spadkach poniżej 35° oraz o innej formie i kształcie dachu, dostosowanej do specyfiki i funkcji obiektu; 11) jako pokrycie dachu należy stosować dachówkę lub materiały imitujące dachówkę, o kolorystyce ciemnej, z zastrzeżeniem pkt 16; 12) dopuszcza się stosowanie innego pokrycia w przypadku pokrycia budynku dachem o spadkach poniżej 35°; 13) kolorystykę elewacji należy stosować w barwach jasnych, stonowanych; 14) wyklucza się stosowanie materiałów elewacyjnych niskostandardowych typu sidding; 15) dla terenów MN położonych w obrębie osuwiska aktywnego, okresowo - aktywnego, nieaktywnego oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - obowiązują zapisy zawarte w § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d, e oraz w § 25 ust. 3 pkt 1 i 2. 16) jako pokrycie dachu, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 141MN i 142MN, należy stosować dachówkę ceramiczną; 17) zabudowa w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 141MN i 142MN, powinna zachować charakter tradycyjny. 6. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów MN należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Zapraszam serdecznieDariusz DziewońskiBroker nieruchomości

Działka


Lokalizacja działki w powiecie wielickim


Podobne oferty


Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: