działka inna na sprzedaż Marki, 1346 m2

Oferta sprzedaży od Warszawski Pośrednik Nieruchomości

Marki

807 600

600 /m2

Działki w markach
Działki w markach

Główne cechy działki


Cena

807 600 zł

Powierzchnia

1 346 m2

Cena za m2

600 zł

Dostępne od

2023-09-08

Opis nieruchomości o powierzchni 1 346 m2


Działki w markach

Zapraszam na prezentację  działek położonych przy granicy z Warszawą przy ul. Jasnogórskiej w Markach. Działki są nieogrodzone.Istnieje MPZP UCHWAŁA NR XXXIX/174/97Rady Miasta Markiz dnia 22 kwietnia 1997 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Miasta Marki.SYMBOL DLA w/w DZIAŁEK: MEMożliwe inwestycje:Ustalenia szczegółowe dla terenu (Wyciąg z MPZP)Art. 91. Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oznaczone są na rysunku planu symbolem ME.2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:1) Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.2) Dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych wbudowanych lub usług oświaty i zdrowia w formie budynków wolnostojących.3) Nieprzekraczalna wysokość zabudowy wynosi 2 kondygnacje.4) Minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 1000 m². (Zmieniono na podstawie uchwały VII/77/2019 z dn. 27.03.2019)5) Powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 80% powierzchni.6) Parkingi i garaże dla wszystkich nowowznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony.7) Obowiązuje następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:a) zakaz lokalizacji obiektów o funkcjach produkcyjnych oraz innych mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,b) podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzaniem do atmosfery substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji (na podstawie Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 16 lutego 1990 r w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami).3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują zasady określone wart. 6 ust. 2 i 4 Uchwały.Powierzchnie działek:Powierzchnia działki 22/4 - 923,0m2 Powierzchnia działki 22/18 - 423,0m2 Powierzchnia działki 22/32 - 485,0m2 Powierzchnia działki 22/46 - 896,0m2 Zgodnie z MPZP do budowy domu jednorodzinnego potrzebna jestdziałka o powierzchni minimalnej 1000,0m2 Wymiary całkowite działek ok. 36mx75mWymiary działki 22/4 i 22/18 (o powierzchni 1346,0m2) wynoszą ok.36mx37m - dla I domuWymiary działki 22/32 i 22/46 (o powierzchni 1381,0m2) wynoszą ok.36mx38m - dla II domuCena :Całkowita cena za 4  działki - 1.636.200,00zł.Cena za m2 działki - 600,00 zł/m2 Cena za  działki 22/4 i 22/18 (o powierzchni 1346,0m2) - 807600,00złCena za   działki 22/32 i 22/46 (o powierzchni 1382,0m2) - 828600,00złMedia:Media - en. el., woda, gaz (w ulicy), kanalizacja szamba szczelne.Zapraszam...Pomimo, iż Doradcy z Firmy Warszawski Pośrednik Nieruchomości Sp. z o.o. starają się uzyskiwać rzetelne informacje na temat oferowanych nieruchomości i przykładają do tego szczególną wagę, nie zawsze jednak są w stanie zweryfikować wszystkie otrzymane od osób trzecich informacje.W związku z powyższym prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Działka


Działka

Informacje o ofercie

Numer oferty: 325476192

Lokalizacja działki w Markach


Podobne oferty


Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: