działka inna na sprzedaż Opole Lubelskie, 2971 m2

Oferta sprzedaży od Big City Broker

Opole Lubelskie

149 000

50 /m2

Działka usługowo-mieszkaniowa opole lub 30ar
Działka usługowo-mieszkaniowa opole lub 30ar

Główne cechy działki


Cena

149 000 zł

Powierzchnia

2 971 m2

Cena za m2

50 zł

Opis nieruchomości o powierzchni 2 971 m2


Działka usługowo-mieszkaniowa opole lub 30ar

Sprzedam działkę o powierzchni 30ar usługową oraz pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą. 
Dojazd drogą utwardzoną.


1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34 MN ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego - 19 - Poz. 568
2) uzupełniające - obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz
wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - do 30%;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej - minimum 30%;
4) intensywności zabudowy: nie mniejsza niż 0,0 i nie większa niż 0,6;
5) wysokość zabudowy: do 10 m;
6) ilość kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachów:
a) budynki mieszkalne - dachy dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaże - dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachów: wyłącznie w odcieniach szarości i grafitu;
9) dopuszcza się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garaży w odległości 1,5 m lub
bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 700 m2
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej: 18,0 m;
3) dopuszcza się wydzielanie działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod
warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1 i 2.
4. Obsługa komunikacyjna terenu, o którym mowa w ust. 1, od terenu: 40 KDD, 41 KDD i 43 KDD.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37 U ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa usługowa;
2) uzupełniające - obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz
wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - do 40%;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej - minimum 25%;
4) intensywności zabudowy: nie mniejsza niż 0,0 i nie większa niż 0,8;
5) wysokość zabudowy: do 10 m;
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego - 21 - Poz. 568
6) ilość kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachów:
a) płaskie,
b) dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachów: wyłącznie w odcieniach szarości i grafitu;
9) dopuszcza się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garaży w odległości 1,5 m lub
bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 700 m2
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej: 20 m;
3) dopuszcza się wydzielanie działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod
warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1 i 2.
4. Obsługa komunikacyjna terenu, o którym mowa w ust. 1, od terenu: 40 KDD, 41 KDD, 42 KDD


https://opolelubelskie.e-mapa.net/implementation/opolelubelskie/pln/pelna_tresc/005.pdf
;print


Szerokość działki: 24m
Długość działki: 134m

Media: w drodze

Cena podlega negocjacji.
Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Karolina Kołodziej
Big City Broker


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikacjęDziałka


Lokalizacja działki w Opolu Lubelskim


Podobne oferty


Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: