Ulga termomodernizacyjna - jak z niej skorzystać?

Marek Wielgo

Marek Wielgo

02.03.2022

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 2019 roku. Kto i w jakim celu może z niej skorzystać? Sprawdzisz na GetHome.

Ulga termomodernizacyjna robi furorę! Ta obowiązująca od 2019 r. ulga podatkowa cieszy się znacznie większym powodzeniem niż dopłata do termomodernizacji w programie Czyste Powietrze.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2020 r., czyli w drugim roku obowiązywania ulgi skorzystało z niej aż 459 tys. właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Dla porównania po dopłatę do termomodernizacji sięgnęło do końca 2021 r. niespełna 313,6 tys. beneficjentów programu Czyste Powietrze. 

Przypomnijmy, że w pierwszym roku obowiązywania ulgi skorzystało z niej przeszło 207,4 tys. podatników. Jak widać, rok później ich liczba podwoiła się. Przy czym przynajmniej część z rozpoczętych w 2019 r. przedsięwzięć termomodernizacyjnych było kontynuowanych w 2020 r. Ustawa podatkowa dopuszcza bowiem nawet trzyletni okres ich realizacji.

Także kwota odliczeń – 7,7 mld zł – robi wrażenie, choć świadczy też o tym, że przecięta wartość inwestycji w termomodernizację domów nie była wysoka, bo sięgała 16,8 tys. zł. Tymczasem dopuszczalny odpis wydatków na materiały, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi 53 tys. zł

Szukasz domu w stolicy Małopolski? Sprawdź nasze oferty: domy na sprzedaż Kraków

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wyłącznie podatnicy – opodatkowujący swoje dochody zarówno według skali podatkowej, jak i według jednolitej 19-proc. stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Uwaga! Zgodnie z Prawem budowlanym (art. 3 pkt 2a) budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Taki budynek musi stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, choć mogą się w nim znajdować nie jeden, a dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku.

Ulga termomodernizacyjna - co można odliczyć?

Ulga termomodernizacja ma skłonić właścicieli i współwłaścicieli już istniejących domów jednorodzinnych do ich kompleksowej termomodernizacji. Chodzi nie tylko o to, żeby mogli oni ograniczyć swoje rachunki za ogrzewanie. Dzięki termomodernizacji starych domów, czyli ich ociepleniu i zastosowaniu nowoczesnych systemów grzewczych, ma się też poprawić jakość powietrza.

Zatem w ramach ulgi podatkowej można odliczyć wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Żeby wyjaśnić, jakie przedsięwzięcie można określić takim mianem, musimy odwołać się do definicji zawartej w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów (art. 2 pkt 2). W największym skrócie, efektem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ma być radykalne zmniejszenie marnotrawstwa energii cieplnej oraz zmiana sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny.

Uwaga! Załóżmy, że właściciel domu chce zainstalować panele słoneczne, ale z uwagi na jego usytuowanie, dach nie jest dla nich dobrym miejscem. Lepszym - ze względu na efektywność instalacji - jest dach usytuowanego obok garażu lub budynku gospodarczego. Także w takim przypadku właściciel domu skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej.

Zobacz również: domy na sprzedaż Bochnia

Ulga termomodernizacyjna w rozporządzeniu

Ustawa PIT (art. 26 i art. 21 ust. 1 pkt 129a) i ustawa o ryczałcie (art. 11) określa ogólne zasady dotyczące ulgi termomodernizacyjnej. Żeby dowiedzieć się, jakie konkretne są nią objęte materiały, urządzenia i usługi, trzeba zajrzeć do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju, a ściślej do załącznika do tego rozporządzenia. Poniżej przedstawiamy wykaz.

Materiały budowlane i urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Uwaga! Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej nie jest uzależniona od zamówienia audytu energetycznego.

Jak odliczyć od dochodu ulgę? Można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej 53 tys. zł. Limit ten dotyczy przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynku lub nawet w kilku budynkach, których korzystający z ulgi podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi wyłącznie przez tych podatników, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku. Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie, odliczeń można dokonywać w kolejnych latach (nie dłużej niż przez 6 lat).

I jeszcze jedno: nie podlega odliczeniu ta część wydatków, na którą podatnik uzyskał dotację, np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie Czyste Powietrze, a także wydatki, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły zobowiązanie podatkowe inwestora. Innymi słowy ulgą są objęte wydatki, które sfinansował on z własnej kieszeni lub zaciągnął na ten cel kredyt.  

Polecamy także: Podatek od nieruchomości - jaka wysokość i od czego zależy?

Program Czyste Powietrze a ulga termomodernizacyjna

Warto wiedzieć, że ulga jest częścią działającego od września 2018 r. programu Czyste Powietrze, którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Wynika z tego, że podobnie jak w przypadku ulgi beneficjentami programu mogą być wyłącznie ich właściciele i współwłaściciele. W ramach programu Czyste Powietrze mogą oni liczyć na dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Jakie kwoty wchodzą w grę? Z informatora rządowego na temat programu Czyste Powietrze wynika, że właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych z rocznym przychodem do 100 tys. zł mogą starać się o wsparcie do 20 tys. zł na wymianę źródła ciepła. Jeśli zaś przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmuje pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną dopłata może sięgać 30 tys. zł. Z kolei właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach miesięcznych do 1564 zł na osobę lub do 2189 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, mają szansę na dotację w wysokości nawet 37 tys. zł.

Najwyższą dotację – nawet 69 tys. zł – mogą uzyskać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o przychodach miesięcznych do 900 zł na osobę lub do 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Ulga termomodernizacyjna - ile wniosków złożono?

Do końca stycznia 2021 r. złożono blisko 389,5 172 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 6,5 mld zł. Co ważne, dopłata nie jest traktowana jako dochód, od którego trzeba zapłacić podatek. Ponadto można skorzystać równocześnie z obu form wsparcia – z dofinansowania oraz z ulgi. Można sporo zyskać.

Załóżmy, że termomodernizacja domu miałaby kosztować 45 tys. zł. Gdyby jego właściciel skorzystał wyłącznie z ulgi, zaoszczędziłby 7,65 tys. zł (rozlicza się według 17-proc. stawki podatku). Bardziej opłacalne może więc być dofinansowanie w programie Czyste Powietrze. Jeśli roczny dochód czteroosobowej rodziny inwestora wynosi np. 65 tys. zł (poniżej 1400 zł miesięcznie na osobę), może on liczyć na dotację w wysokości 37 tys. zł. Dzięki uldze jeszcze bardziej zmniejszy swój wydatek. Pomniejszy bowiem swoją podstawę obliczenia podatku o 8 tys. zł (to różnica między kosztem termomodernizacji a dopłatą), a w efekcie zaoszczędzi dodatkowo 1,36 tys. zł.

Miliony beneficjentów lub dopłaty

Z danych Geoportal.gov.pl wynika, że w naszym kraju w rękach osób fizycznych jest blisko 6 mln budynków mieszkalnych. Żeby zorientować się, jaki jest ich stan techniczny oraz czym są one ogrzewane, rząd zobowiązał ich właścicieli do zgłoszenia źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Na dopełnienie tego obowiązku mają czas do końca czerwca 2022 r. Jak przebiega ta akcja? Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) informuje, że do końca stycznia 2022 r. do CEEB trafiło niespełna 1,2 mln budynków. Do ogrzewania przeszło połowy z nich wykorzystywane są paliwa stałe, czyli m.in. węgiel.

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Marek Wielgo

Marek Wielgo

Były dziennikarz i redaktor z 27-letnim stażem w dużych redakcjach. 25 lat spędził w dziale gospodarczym Gazety Wyborczej, gdzie odpowiadał za cały obszar związany z budownictwem, rynkiem nieruchomości i mieszkalnictwem. Równocześnie pełnił tam funkcję redaktora naczelnego „Gazety Dom” – środowego dodatku „Wyborczej” o tematyce budowlanej i nieruchomościowej. Przez 2 lata był redaktorem naczelnym serwisu Muratorplus.pl. Dwukrotnie nominowany do prestiżowej nagrody „Grand Press” w kategoriach „dziennikarstwo specjalistyczne” oraz „news”. Obecnie ekspert GetHome.pl, którego analizy zamieszczają m.in. Dziennik Gazeta Prawna i Gazeta Wyborcza.

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: