działka inna na sprzedaż lubelskie, 2009 m2 Prostokąt

Oferta sprzedaży od Alternatywne Biuro Nieruchomości

okolice Lublina

435 000

216 /m2

Działka usługowa w baszkach
Działka usługowa w baszkach

Główne cechy działki


Cena

435 000 zł

Powierzchnia

2 009 m2

Cena za m2

216 zł

Opis nieruchomości o powierzchni 2 009 m2


Działka usługowa w baszkach

Oferujemy Państwu unikalną okazję zakupu przestronnej działki usługowej o powierzchni 2009 mkw , w miejscowości Baszki, w gminie Niemce . Działka przeznaczona jest pod działalność komercyjną, otwierając szerokie spektrum możliwości dla przyszłego inwestora.

Idealne miejsce pod projekt komercyjny lub inną działalność usługową. Dojazd zapewnia wydzielona droga wewnętrzna, gwarantująca łatwy i wygodny dostęp do nieruchomości. Woda i prąd znajdują się w odległości do 100 m od granic działki, ułatwiając podłączenie niezbędnych mediów.

Istnieje opcja zakupu sąsiedniego terenu, również przeznaczonego pod usługi, co daje dodatkowe możliwości rozbudowy lub stworzenia większej przestrzeni pod działalność.

Gmina Niemce to obszar o dynamicznym rozwoju. Ostatnie lata to okres intensywnego rozwoju, co przekłada się na atrakcyjność tego miejsca dla inwestorów. W bliskiej odległości znajduje się wjazd na drogę ekspresową nr 19 (w odległości 3,5 km), co umożliwia sprawną komunikację z głównymi arteriami komunikacyjnymi regionu.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przewiduje na tym terenie możliwość realizacji usług komercyjnych (symbol U) - z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:

banki, instytucje ubezpieczeń, dyrekcje lub zarządy jednostek gospodarczych, obiekty jednostek projektowych,

obiekty handlu detalicznego i hurtowego, obiekty gastronomii, rzemiosła nieuciążliwego, skup złomu,

obiekty turystyki, tereny koncentracji usług,

usługi łączności.

Szczegółowe ustalenia:

dopuszcza się budynki o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym oraz 2 kondygnacji nadziemnych, z których druga stanowi poddasze użytkowe dla funkcji terenu.

ustala się następujące wymogi wobec zabudowy kubaturowej:

posadowienie parteru do 0,6 m. powyżej najniższego punktu terenu w obrysie budynku;

wysokość kalenicy do 9 m.,

dach o symetrycznych połaciach nachylonych pod kątem 30-45° z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., pokryty materiałami posiadającymi atest;

wprowadza się obowiązek tworzenia zieleni izolacyjnej i rozdzielającej tereny o odmiennych funkcjach,

wprowadza się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ilości zaspokajającej potrzeby wynikające ze sposobu kompleksowego zagospodarowania obszaru,

zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów z zachowaniem powierzchni zabudowy działki do 25% jej wielkości w obrysie ustalonym rysunkiem planu,

dopuszcza się nadto lokalizację terenów zieleni, usług publicznych, urządzeń komunikacyjnych, urządzeń infrastruktury technicznej, nieuciążliwych zakładów produkcyjnych, terenów zabudowy mieszkaniowej;

obiekty lub urządzenia, o których mowa w pkt. 7 można lokalizować pod warunkiem:

że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie funkcji przeznaczenia podstawowego,

zachowania zasady, aby takie obiekty lub urządzenia projektowane i istniejące z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego łącznie nie zajmowały więcej niż 20% danego obszaru przeznaczenia (w/w współczynnik nie obowiązuje przy zmianie użytkowania istniejących pojedynczych obiektów zakwalifikowanych jako U na usługi publiczne (UP)),

w zlokalizowanych obiektach usług publicznych wprowadza się obowiązek zapewnienia terenów zielonych w wielkości co najmniej 20% powierzchni terenu,

nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację działki. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami gruntów budowlanych dostępnych na stronie internetowej Biura:

Opiekun oferty: Anna Lis

:

e-mail:

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5

20-807 Lublin

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Działka


Lokalizacja działki w okolicach Lublina


Podobne oferty


Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: