placement placeholder
placement placeholder

Cesja kredytu hipotecznego: czym jest przeniesienie kredytu na inną osobę?

Dagmara Osińska
Dagmara Osińska

Data publikacji: 30.04.2024

Czym jest cesja? Jak przenieść kredyt hipoteczny na inną osobę? Kiedy podpisuje się umowę cesji? Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na długie lata. W tym czasie może się zmienić nasza sytuacja rodzinna i finansowa. W wielu przypadkach sprawdza się cesja kredytu hipotecznego. Na takie rozwiązanie muszą się jednak zgodzić obie strony umowy kredytowej.

Perspektywa długoletniej spłaty zadłużenia powoduje, że wiele osób ma obawy przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Przed podjęciem decyzji może powstrzymywać długi okres spłaty, czy obawa o zmiany w życiu zawodowym i prywatnym. W trudnej sytuacji finansowej lub losowej dobrym rozwiązaniem może okazać się cesja. Co to właściwie oznacza? Jak wygląda przepisanie kredytu na kogoś innego? Wyjaśniamy.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

  • co to jest cesja;
  • kiedy sprawdza się przeniesieniu kredytu na inną osobę;
  • na czym polega cesja kredytu hipotecznego,
  • na czym polega cesja umowy deweloperskiej.

Cesja kredytu hipotecznego

Wielu kredytobiorców spotyka się z pojęciem cesja. Wyjaśniamy, co to jest cesja. W przypadku kredytu hipotecznego to nic innego jak umowa cywilnoprawna, która bywa sporządzana w formie aneksu. Zawierana jest pomiędzy dotychczasowym kredytobiorcą, czyli wierzycielem a osobą lub podmiotem trzecim. W momencie dojścia do skutku umowy cesji, tylko jedna strona odpowiada za spłatę kolejnych rat. Takie rozwiązanie może być przydatne zwłaszcza w trudnych momentach życia, np. w przypadku rozwodu.

Oferty mieszkań na sprzedaż w Warszawie

Cesja kredytu hipotecznego na inną osobę pozwala uregulować wzajemne stosunki. Na mocy tej umowy cywilnoprawnej dochodzi do przeniesienia praw wierzytelności. Obowiązki dalszej spłaty kredytu przechodzą na osobę, na którą przepisane jest zobowiązanie. Jednocześnie dotychczasowy kredytobiorca może zapomnieć o wcześniejszym zobowiązaniu. Cesja kredytu jest regulowana przez Kodeks cywilny oraz ust. o księgach wieczystych i hipotece. Zgodnie z definicją zawartą w tym akcie prawnym to umowa, w której cesjonariusz nabywa od cesjenta wierzytelność.

Cesja kredytu hipotecznego: w jakich sytuacjach się sprawdzi?

Banku nie interesują stosunki pomiędzy kredytobiorcami. Co do zasady ma prawo domagać się solidarnej spłaty zaciągniętego zobowiązania. W przypadku powstawania opóźnień będzie starał się egzekwować należności. Z pomocą przychodzi cesja kredytu, która w dużym uproszczeniu jest przejęciem praw i obowiązków od dotychczasowego kredytobiorcy. W takim przypadku osoba odstępująca od umowy nie zarządza już zobowiązaniem i przestaje być związana z bankiem.

Przepisanie kredytu na jedną osobę jest rozwiązaniem, z którego korzystają najczęściej małżonkowie po rozwodzie. Po rozstaniu zdarza się, że jedna ze stron chce zatrzymać nieruchomość oraz spłacić pozostałe zobowiązanie. Wyjściem w takiej sytuacji jest przepisanie kredytu na jednego małżonka. Dokonanie cesji pozwoli zachować nieruchomość jednemu z kredytobiorców.

Przeczytaj też: Kredyt hipoteczny z rodzicami: wspólnie lub pod zastaw mieszkania

Cesji dokonują też często młodzi ludzie, którzy nie potrzebują dłużej pomocy rodziców, by wykazać zdolność kredytową. Zatem popularne jest nie tylko przepisanie kredytu po rozwodzie, ale też w pozytywnych sytuacjach. Aby doszło do cesji, zgodę muszą wyrazić wszyscy sygnatariusze. Mowa zarówno o kredytobiorcach, jak i banku. Przed zatwierdzeniem wniosku o przeniesienie kredytu na inną osobę instytucja musi się upewnić, co do zdolności kredytowej nowego wierzyciela. Bank z pewnością dokona oceny, czy będzie on w stanie spłacać raty zobowiązania.

Przepisanie kredytu na inną osobę: krok po kroku

Do przepisania kredytu wymagana jest obopólna zgoda kredytobiorców. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, można rozpocząć starania o przepisanie kredytu na jednego z małżonków. W tym celu należy udać się do wybranej placówki banku i złożyć odpowiedni wniosek.

Po wstępnej ocenie instytucja finansowa dokona ponownej weryfikacji klienta. Na tej podstawie zadecyduje o tym, czy możliwe jest przepisanie kredytu na inną osobę. Procedura przypomina nieco zaciągnięcie nowego zobowiązania finansowego.

Głównym zadaniem banku jest ponowna weryfikacja zdolności kredytowej. Instytucja może odmówić lub zatwierdzić przepisanie kredytu hipotecznego na inną osobę. Ewentualnie ma prawo domagać się od klienta dodatkowych zabezpieczeń.

Dowiedz się: Jak obliczyć i zwiększyć zdolność kredytową

Ostatnim krokiem jest podpisanie aneksu do dotychczasowej umowy kredytowej. Wykreślony z niej zostanie jeden z kredytobiorców.

Cesja mieszkania a kredyt hipoteczny

Cesja mieszkania jest pojęciem, które zostało zdefiniowane w art. 509 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Pod warunkiem, że nie sprzeciwia się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu czy właściwościom zobowiązania. Kwestie związane ze zgodą na cesję regulują najczęściej zapisy umowy deweloperskiej. Jeśli w takim dokumencie ich nie znajdziemy, konieczne staje się uzyskanie zgody dewelopera na piśmie.

Cesja umowy deweloperskiej odnosi się do przeniesienia praw i obowiązków z cedenta (zbywcy, który zawarł porozumienie z deweloperem) na rzecz cesjonariusza (tj. przyszłego właściciela nieruchomości). Najczęściej dochodzi do tego jeszcze na etapie budowy. W kontekście cesji umowy deweloperskiej dłużnikiem jest deweloper, na którym spoczywa obowiązek dokończenia inwestycji i przekazania praw własności cesjonariuszowi.

Cesja kredytu hipotecznego: podsumowanie

Przepisanie kredytu hipotecznego jest w wielu przypadkach konieczne. Kiedy warto dokonać cesji zobowiązania finansowego? Do podjęcia takiej decyzji skłania zazwyczaj rozwód kredytobiorców. Cesję kredytu hipotecznego można też przeprowadzić w trakcie separacji czy rozejścia się osób będących w związku nieformalnym. Przepisanie kredytu hipotecznego na inną osobę jest także rozwiązaniem wykorzystywanym w przypadku śmierci kredytobiorcy lub problemów finansowych.

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Dagmara Osińska

Dagmara Osińska

Dziennikarka, redaktorka, copywriterka. Specjalizuje się w tematyce nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz aranżacji wnętrz. Z portalem RynekPierwotny.pl i GetHome.pl współpracuje od 2019 roku.

Artykuły powiązane

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: