Kredyt hipoteczny – czym jest i jak go uzyskać?

Redakcja

Redakcja

18.07.2019

Czym jest kredyt hipoteczny? Kto może go otrzymać? Jakie są warunki? Tu znajdziesz wszystko o kredycie hipotecznym!

Kredyt hipoteczny to jedna z podstawowych i najpopularniejszych form finansowania zakupu mieszkania. Ten sposób nabycia nieruchomości przeznaczony jest dla osób, których nie stać na zapłatę od razu. Warto sprawdzić, czym jest kredyt hipoteczny, jakie niesie ze sobą prawa i obowiązki oraz jak można go uzyskać.

Według ostatnich badań kredyt hipoteczny jest najpopularniejszą formą finansowania mieszkania, a do tego najczęściej przyznawaną pożyczką bankową. Oczywiście, to żadne zaskoczenie. Tylko niewielki procent osób stać na zakup nieruchomości jednorazową wpłatą bez zaciągania dodatkowych zobowiązań kredytowych. Niekiedy zdarza się też, że kredyt hipoteczny zaciągają osoby, które stać na zakup mieszkania. Dlaczego?

Finansiści twierdzą, że powodem jest traktowanie kredytu hipotecznego jak inwestycję mieszkaniową. Pozwala na późniejsze zyski - np. z wynajmu nieruchomości. Dzięki operacjom związanym z wynajmem kredyt „spłaca się sam” - jest zawarty w czynszu dla najemcy, a inwestor zyskuje kolejne nieruchomości.

Warto pamiętać, że kredyt wiąże się z wieloma obowiązkami, ale ma też swoje prawa. Kredytobiorca, chcący wziąć mieszkanie na hipotekę, zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dochodów, wpłaty własnej (choć istnieją wyjątki) oraz wszystkich dokumentów, które wymagane są w procesie przyznawania pożyczki. Należy pamiętać, że bank będzie chciał wielu gwarancji, gdyż hipoteka zaciągana jest na wiele lat (niekiedy nawet 30).

Kredyt hipoteczny a koronawirus - co warto wiedzieć? 

Kredyt hipoteczny – definicja gethome.pl

Kredyt hipoteczny – definicja

Aby wziąć pożyczkę na mieszkanie, należy wiedzieć, czym  jest kredyt hipoteczny. Definicja tego produktu bankowego wydaje się dość prosta – to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Tę z kolei ustanowia się na rzecz banku udzielającego pożyczki. Może być udzielona na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości.

A jak to jest w praktyce? Co to jest kredyt hipoteczny? Jak działa kredyt hipoteczny? Definicja kredytu to tak naprawdę działanie krok po kroku. Potencjalny kredytobiorca znajduje mieszkanie, które chce zakupić. Wiedząc, że nie może zapłacić za nie z góry, decyduje się na pomoc banku. W odpowiednim oddziale kredytobiorca składa dokumenty, które potrzebne są do uzyskania kredytu – zaświadczenia o zarobkach, informacje o pozostałych zobowiązaniach kredytowych, informację dla ilu osób ma być przeznaczone mieszkanie itd.

To właśnie kredyt hipoteczny krok po kroku. Bank będzie musiał mieć pewność co do spłaty produktu, jakim jest kredyt hipoteczny. Definicja płynności finansowej jest tu więc bardzo ważna.

Na kredyt hipoteczny składa się kwota pożyczki, koszt pożyczki (w tym ubezpieczenie i prowizja bankowa), ustanowienie hipoteki (opłata notariusza i wpis do księgi wieczystej) oraz oprocentowanie. Wszystkie te koszty są najczęściej uwzględniane w racie kredytu.

Do udzielenia takich pożyczek uprawnione są tylko i wyłącznie banki. Wynika to z tego, że sprawuje nad nimi kontrolę Komisja Nadzoru Finansowego. Dzięki temu może ona interweniować w przypadku łamania przepisów i próby naginania praw kredytobiorców.

Odwrócony kredyt hipoteczny

Ciekawym produktem bankowym, który został uchwalony w 2014 roku przez Senat jest odwrócony kredyt hipoteczny. Czym jest ten tajemniczy kredyt hipoteczny? Definicja tego produktu nie jest trudna. Kredyt hipoteczny krok po kroku jest najlepszą formą pobrania finansów na mieszkanie. Osoby, które posiadają już nieruchomość, mogą szukać pieniędzy do innych celów. Nieraz mogą być to firmowe inwestycje, a niekiedy również zakup innej nieruchomości. Odwrócony kredyt hipoteczny będzie świetnym rozwiązaniem dla osób starszych. Dlaczego?

Osoby starsze, które posiadają mieszkania, mogą mieć często problem z utrzymaniem się z niewielkiej emerytury. Niekiedy brakuje im na leki, pożywienie czy ubrania. Bank podpisuje z właścicielem mieszkania umowę, która zobowiązuje go do udzielenia właścicielowi dożywotniej renty lub wypłacenia w całości wartości pobranych środków. W zamian, w przypadku śmierci takiej osoby, bank przejmuje nieruchomość na własność. Warto tu dodać, że instytucja bankowa musi zagwarantować kredytobiorcy możliwość zamieszkania w lokalizacji do końca życia.

Podpisujący umowę z bankiem - właściciel nieruchomości -  nie musi spłacać pożyczki. Trzeba pamiętać, że ewentualni spadkobiercy nie są pozbawieni prawa do mieszkania czy innej zastawionej lokalizacji – odzyskają ją, jeżeli spłacą należność. Jeślili taka wola nie nastąpi, to bank przejmuje nieruchomość na kredyt hipoteczny. Krok po kroku można jednak ją odzyskać. W tym przypadku pożyczki może udzielać również tylko bank. Ustawodawca chciał, żeby produkt finansowy też był kontrolowany przez KNF.

Przeczytaj także:  Łazienka – podstawowe zasady aranżacji

Kredyt hipoteczny wymagania gethome.pl

Kredyt hipoteczny - wymagania

Podstawowym kryterium otrzymania kredytu hipotecznego jest zdolność kredytowa. Kredyt hipoteczny obciąża bardzo budżet domu na długie lata. Zdolność kredytowa (kredyt hipoteczny traktuje ją jako główne kryterium spłaty) to w skrócie sprawdzenie, czy potencjalny kredytobiorca jest w stanie terminowo spłacać zaciągnięty dług wraz z odsetkami i wszystkimi dodatkowymi kosztami. Zanim bank przejdzie do sprawdzenia tej zdolności, przedstawi również odpowiednie wymagania.

Kryteria i wkład własny. Kredyt hipoteczny bez tajemnic

Podstawowym wymogiem wzięcia kredytu hipotecznego są oszczędności. Zaoszczędzone środki będą traktowane jako wkład własny, który kredytobiorca włoży w zakupioną nieruchomość. Przed przystąpieniem do wniosków kredytowych należy więc sprawdzić, czy stan oszczędności pozwoli na wniesienie odpowiedniego wkładu własnego.

Jak duży powinien być wkład własny? Kredyt hipoteczny może otrzymać osoba, która wniesie minimum 20% wartości mieszkania. Niekiedy banki oferują kredyty (szczególnie adresowane do młodych ludzi), gdzie kwota wkładu może wynieść nawet 10% wartości nieruchomości. Im większy wkład własny, tym lepsza pozycja przed bankiem. Mniejsze są też koszty kredytu – mniejsza inwestycja w kredyt oznacza, że bank będzie dodatkowo się zabezpieczał (np. kolejnym ubezpieczeniem, które podniesie ratę).

Trzeba jednak wiedzieć, że nie tylko gotówka może być wkładem własnym. Są też inne rozwiązania, które instytucje bankowe w pełni akceptują.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego gethome.pl

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Pierwszą możliwością na kredyt hipoteczny bez wkładu własnego są darowizny od bliskich. Darowizna taka nie jest opodatkowana, a więc będzie dużo bardziej atrakcyjna w oczach analityków bankowych. Bank weźmie też pod uwagę oszczędności takie jak Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. To bardzo dobry dowód na możliwości finansowe potencjalnego kredytobiorcy, które ułatwiają kredyt hipoteczny bez wkładu własnego.

Wśród Polaków są jeszcze osoby, które posiadają książeczki mieszkaniowe. Relikt PRL-u, który był biletem do zakupu mieszkania, daje dziś prawo do tzw. premii gwarancyjnej. Na jej podstawie bank ma prawo wziąć pod uwagę książeczkę. To ona będzie traktowana jako wkład własny. Kredyt hipoteczny będzie łatwiej wziąć. Jeżeli kredytobiorca posiada już nieruchomość (lub jest jej współwłaścicielem), to ona też może być traktowana jako wkład własny (kredyt hipoteczny na budowę wymaga działki) i gwarancja spłacalności dla banku. Jeśli natomiast nieruchomość jest własnością bliskiej rodziny (np. rodziców), to ci mogą również zgodzić się, aby była brana pod uwagę w przypadku wkładu własnego.

Wkładem własnym może być też ewentualna działka budowlana lub (jeżeli kredyt ma finansować budowę domu) wszystkie prace, które zostały w tym kierunku już wykonane. W takim wypadku trzeba mieć na uwadze to, że bank bierze pod uwagę tylko udokumentowane wydatki. Warto więc zbierać faktury i paragony.

Co jeszcze może dać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego? Z pewnością świetnym sposobem na znalezienie brakujących funduszy są programy rządowe. Jednym z nich był program Mieszkanie dla Młodych. Dzięki niemu, młodzi kredytobiorcy mieli szansę na uzyskanie dofinansowania do pożyczki i – co za tym idzie – znalezienie wkładu własnego. Niestety, popularny MdM bardzo szybko się wyczerpał i nie można już załapać się na tę formę finansowania. Należy śledzić informacje o uruchamianiu kolejnych programów i cierpliwie czekać na odzew. Wadą takiego rozwiązania jest to, że mieszkanie z pewnością nie będzie dostępne od razu – niektórzy beneficjenci MdM czekali na wkład do kredytu po 2 lata.

Warto śledzić inne zapowiadane programy wsparcia. W planach jest uruchomienie tzw. Indywidualnych Kont Mieszkaniowych. Będą wspierały oszczędzanie na mieszkanie (konta mają być zwolnione z tzw. podatku Belki), a dodatkowo umożliwią ubieganie się o dodatkową dopłatę do czterech kątów.

Jeżeli wszystkie powyższe formy nie są możliwe, to niekiedy wkład własny pokrywa… deweloper. Niektóre firmy oferują pożyczki, które całkowicie finansują wpłatę własną kredytu hipotecznego. W odróżnieniu od pożyczek i kredytów udzielanych przez banki – nie są to rozwiązania zakazane, które obniżają zdolność kredytową i wykluczają z możliwości pozyskania całkowitego finansowania zakupu mieszkania. Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego jest więc możliwy.

Zdolność kredytowa – kredyt hipoteczny

Mając już środki na wpłatę własną, należy zastanowić się, jakie kryteria musi spełnić kredytobiorca, aby otrzymać kredyt hipoteczny. Zdolność kredytowa będzie najważniejszym kryterium. Głównym jej składnikiem jest dochód. Instytucje finansowe bardzo wysoko cenią bezterminowe umowy o pracę i stabilne (prowadzone przez długi czas) działalności gospodarcze. Osoby, których dochód polega tylko na umowach o dzieło i zlecenie, nie mają niestety wielkich szans na otrzymanie kredytu hipotecznego.

Drugą ważną kwestią jest historia kredytowa. Przed przystąpieniem do wniosku, warto spłacić pozostałe zobowiązania. Każdy dodatkowy kredyt obciąża wniosek o kredyt. Bank będzie też sprawdzał historię spłat poszczególnych kredytów. Terminowo uiszczane zadłużenia to duża zaleta dla banku. Każda instytucja udzielająca pożyczek hipotecznych sprawdzi też stan cywilny oraz posiadane potomstwo kredytobiorcy. Takie czynniki wpływają na koszt utrzymania gospodarstwa domowego.

Wniosek kredytowy warto udokumentować umową o pracę (lub długoletnimi kontraktami), brakiem innego zadłużenia i dochodem ewentualnego współmałżonka. Uwaga – zdolność kredytowa (kredyt hipoteczny obciąża ją bardzo) w hipotece jest obciążona i może wykluczyć możliwość uzyskania późniejszych pożyczek czy kredytów.

Kredyt hipoteczny – na co można go dostać gethome.pl

Kredyt hipoteczny – na co można go dostać?

Panuje powszechna opinia, że kredyt hipoteczny można otrzymać tylko na mieszkanie. Jest to oczywiście jeden z celów kredytowych (można stwierdzić, że najpopularniejszy), ale nie jedyny. Plany związane z nieruchomościami warto skonfrontować więc z szansą, jaką niesie ze sobą hipoteka.

Kredyt hipoteczny na budowę domu

Ten rodzaj kredytu zwany jest kredytem hipoteczno-budowlanym. Kredyt hipoteczny na budowę domu staje się bardzo popularną formą finansowania budowy nieruchomości. Taka pożyczka jest łatwiejsza do uzyskania, bo gdy kredytobiorca ma już działkę, to w takim wypadku ta jest wkładem własnym do kredytu. Jeżeli jednak działka nie jest w rękach ewentualnego kredytobiorcy, to musi ją otrzymać jeszcze przed wnioskiem kredytowym.

Bez działki nie można uzyskać produktu, jakim jest kredyt hipoteczny na budowę domu. Do wniosków trzeba dołączyć też zaświadczenie, że działka przeznaczona jest do celów zabudowy mieszkalnej. Inne niezbędne dokumenty to projekt domu, pozwolenia na budowę oraz kosztorys. Widać więc, że jeszcze przed wzięciem kredytu na budowę domu, trzeba w niego zainwestować. Istnieje jeszcze jedna, diametralna różnica w stosunku do kredytu na istniejącą nieruchomość – bank przelewa kwotę kredytu w transzach.

Kredyt hipoteczny na dom

Kredyt hipoteczny na dom działa podobnie do kredytu na planowaną nieruchomość, ale bank będzie brał pod uwagę również inne czynniki - metraż, liczbę pokoi, lokalizację, ale również to, czy dom będzie pochodził z rynku pierwotnego, czy wtórnego.

Dlaczego tak jest? Instytucje bankowe chcą zabezpieczyć się przed sytuacją ewentualnego niespłacania kredytu. Uzyskana w takim trybie nieruchomość ma być dla banku majątkiem, a nie problemem. Jeżeli wartość nieruchomości okaże się nieadekwatna do kredytu, jej stan będzie wzbudzał wątpliwości, a historia podejrzana – kredytobiorca dostanie odmowę wsparcia zakupu takiego majątku. W przypadku domu nowego, ale już powstałego, sprawdzana będzie wiarygodność firmy deweloperskiej. Kredyt hipoteczny na dom jest więc zależny od kilku stron – nie tylko kredytobiorcy.

Kredyt hipoteczny na mieszkanie gethome.pl

Kredyt hipoteczny na mieszkanie

Kredyt hipoteczny na mieszkanie to aktualnie najpopularniejsza i najbardziej znana wersja kredytu hipotecznego. Przyznawany jest w ten sam sposób, co kredyt hipoteczny na dom czy jego budowę. W przypadku kredytu mieszkaniowego warto, żeby kredytobiorca wybrał lokum, na które będzie go stać i jest mu potrzebne. Zdarza się, że bank sprawdza zapotrzebowanie na bardzo duże i luksusowe mieszkanie.

Dodatkowo zbyt duży metraż może ograniczyć nabywcę w przypadku chęci udziału w różnych programach dofinansowujących kredyt. Trzeba pamiętać, że kredyt będzie ciążył na kredytobiorcy nawet w przypadku ewentualnego kryzysu finansowego.

Kredyt hipoteczny na mieszkanie przyznawany jest na konkretną nieruchomość. Przed złożeniem wniosku należy więc wybrać odpowiednie mieszkanie i sprawdzić, czy nie zalega na nim jakiekolwiek zadłużenie. Warto złożyć równoległy wniosek w kilku bankach. Pozwoli to na większą elastyczność w przypadku, gdy jedna z instytucji odmówi udzielenia kredytu. Może zdarzyć się tak, że różne kryterium w jednym banku wykluczy możliwość posiadania hipoteki, a w drugim taka zostanie już udzielona.

Przeczytaj także:  Jak urządzić salon? To musisz wiedzieć!

Kredyt hipoteczny na remont

Forma finansowania, jaką jest kredyt hipoteczny, nie musi być przeznaczona tylko na zakup lub budowę nieruchomości. Niekiedy jej cel jest zupełnie inny – np. kredyt hipoteczny na remont mieszkania. Będzie świetnym rozwiązaniem dla kredytobiorców, którzy planują gruntowne odnowienie swojego miejsca zamieszkania. Dlaczego?

W przypadku dużych sum (a z takimi trzeba się liczyć, jeżeli w planach jest spora modernizacja nieruchomości) kredyt hipoteczny daje o wiele większe możliwości i niższe koszty niż pożyczka lub kredyt gotówkowy. Ta druga forma finansowania jest bardzo droga (oprocentowanie to często kilkanaście procent w skali roku) oraz krótka w czasie spłaty (maksymalnie 10 lat).

Kredyt hipoteczny na remont mieszkania lub domu ma jednak swoje obwarowania i warunki. Po pierwsze – kredytobiorca musi być właścicielem mieszkania. Z pewnością nie dostanie kredytu osoba, która wynajmuje nieruchomość. Po drugie – mieszkanie nie może być obciążone hipoteką.

Ewentualny kredyt hipoteczny na remont, podczas gdy kredytobiorca spłaca jeszcze hipotekę za jego zakup, jest raczej wykluczony. Aby otrzymać takie finansowanie, należy przygotować odpowiedni kosztorys remontu oraz (najlepiej, choć nie jest to konieczne) plan takiej modernizacji. Konieczne będzie też dokonanie wyceny nieruchomości. Maksymalna kwota kredytu nie będzie mogła przekroczyć 80% wartości mieszkania lub domu, które zostaną poddane hipotece. Ważne jest jednak to, że kredyt hipoteczny na remont nie wymaga od kredytobiorcy wpłaty własnej – jest nią nieruchomość.

Kredy hipoteczny – dla kogo gethome.pl

Kredy hipoteczny – dla kogo?

Przekrój społeczny osób, które starają się o kredyt hipoteczny, jest ogromny. Oczywiście, wszystko zależne jest od potrzeb kredytobiorcy. Ludzie młodzi starają się o kredyt na pierwsze mieszkanie, które najczęściej nie jest tym z najwyższej półki. Osoby, które mają ugruntowaną pozycję na rynku pracy, dochody na dobrym poziomie i spore oszczędności, kupują domy lub stawiają nową nieruchomość.

Ci, którzy wybrali życie w mieszkaniu, potrzebują również remontów i tu też z pomocą przychodzą banki. Kredytobiorcami są zarówno pracujący w Polsce, jak i zagranicą, małżeństwa i single. Praktycznie wszyscy.

Kredyt hipoteczny dla singla i pary

Banki nie ograniczają osobom samotnym dostępu do kredytów hipotecznych, ale kryteria, jakie muszą spełnić takie osoby, są większe niż w przypadku małżeństw. Dlaczego? Małżeństwo gwarantuje bankowi, że w przypadku utraty jednego źródła dochodu, kredytobiorca ma jeszcze inne. Singiel takiej gwarancji bankowi nie daje. Kredyt hipoteczny dla singla będzie wiązał się z szeregiem dodatkowych formalności – bank może podnieść oczekiwania wobec dochodów potencjalnego kredytobiorcy oraz wymagać większej wpłaty własnej. Kredyt hipoteczny dla singla jest jednak możliwy do uzyskania.

Zarobki będą bardzo ważnym kryterium. W przypadku osób samotnych pojawia się pewien paradoks – ci, którzy zarabiają sporo (np. powyżej średniej krajowej) będą bardziej atrakcyjni kredytowo niż małżeństwa o podobnym dochodzie wspólnym. Jeżeli jednak samotny kredytobiorca zarabia mniej, to obniża się jego zdolność w stosunku do małżeństw, a bank podnosi wymaganą kwotę wpłaty początkowej. Dużym wsparciem mogą być w takim wypadku rodzice lub bliscy. Ich rolą może być uregulowanie wpłaty własnej.

W przypadku par kryteria są trochę inne. Ważne jest to, że życie w nieformalnym związku nie zwiększa zdolności kredytowej pary! Tylko małżeństwa mają większą zdolność, jeżeli ich dochody pochodzą z dwóch różnych źródeł. Niektóre dane podają, że najlepszym momentem na kredyt jest czas zaraz po ślubie, gdy w związku nie ma jeszcze dzieci.

Kredyt hipoteczny dla młodych

Kredyt hipoteczny dla młodych nie ma kryterium wiekowego i młode osoby, mające stabilne źródło utrzymania, będą atrakcyjne w oczach kredytodawcy. W pierwszej kolejności – mogą uzyskać dofinansowania z programów rządowych. Po drugie – brak dzieci powoduje, że dochód liczy się na dwie osoby. Jest to więc dobry czas na podjęcie zobowiązań kredytowych. Kredyt hipoteczny dla młodych może być dobrą szansą na start.

Kredyt hipoteczny dla pracujących za granicą

Osoby, które pracują poza terytorium Polski, też mogą otrzymać kredyt. Wiąże się to jednak z pewnymi ograniczeniami. Bank udzieli kredytu tylko w walucie, w jakiej zarabia kredytobiorca. Dotyczy to tylko najpopularniejszych walut – ciężko będzie o kredyt w jenach czy duńskich koronach. Niestety, banki mają na dzień dzisiejszy ograniczoną ofertę dla takich osób. Nie dostaną kredytu osoby, które zarabiają np. we frankach szwajcarskich. Co jednak, gdy kredytobiorca wróci do kraju? Wtedy warto pomyśleć o przewalutowaniu kredytu. Pozwoli to uniknąć np. ryzyka wahań kursów waluty.

Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorców i wolnych zawodów

O hipotekę mogą ubiegać się też przedsiębiorcy i wolne zawody. Ci pierwsi dostaną pożyczkę, jeżeli ich działalność jest prowadzona przez długi czas (minimum rok), mają stałe, niewahające się dochody oraz dobrą historię w BIK-u. Ewentualne zaleganie z ZUS-em i podatkami przekreśla możliwości kredytowe. Pracujący w wolnych zawodach, takich jak prawnik czy lekarz, również mogą otrzymać kredyt, a nawet mają na taki produkt spore szanse. Niestety, osoby pracujące na umowach zlecenia czy o dzieło będą miały sporo problemów z uzyskaniem kredytu hipotecznego, chyba, ze wniosą bardzo wysoki wkład własny, który pochodzi np. ze sprzedaży innego mieszkania itp. 

Kredyt hipoteczny nie jest złem gethome.pl

Kredyt hipoteczny nie jest złem

Powyższy tekst to dowód na to, że kredyt hipoteczny nie jest pętlą na szyję czy ostatecznością. Umiejętnie przemyślany wiąże się ze sporą oszczędnością i spokojnym życiem. Niekiedy warto poczekać z wzięciem kredytu, by zapisać się do udziału w odpowiednich programach dofinansowujących, uzbierać większą wpłatę własną lub zbudować lepszą wiarygodność kredytową. Widać jednak, że niekiedy konieczna jest nawet zmiana umowy z pracodawcą.

Taki kredyt może być też świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą sfinansować inny cel związany z nieruchomościami. Można z tych środków wybudować garaż, dobudować część domu, wyremontować mieszkanie lub kupić drugie. Najważniejszą kwestią jest jednak przemyślana decyzja. Podejmowanie długoterminowych zobowiązań kredytowych pochopnie będzie sporym błędem rzutującym na życiu kredytobiorcy.

Osoba, która interesuje się kredytem, powinna poznać oferty wielu banków, samemu przeliczyć i oszacować swoją zdolność kredytową, rozpocząć procedurę kredytową w kilku bankach i – co najważniejsze – bardzo dokładnie przeczytać umowę kredytową. Jeżeli kredytobiorca nie jest w stanie odpowiednio zinterpretować ustaleń dokumentu lub ma pewne obawy – powinien skonsultować się z prawnikiem. Nieraz warto zainwestować 300 złotych w poradę, która może oszczędzić wielu problemów.

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Redakcja

Redakcja

Redakcja portalu GetHome.pl to zespół, który dba o najwyższą jakość treści pod kątem merytorycznym. Z pasją tworzymy wartościowe teksty, które pomagają naszym czytelnikom oraz stanowią dla nich inspirację i źródło wiedzy. Główną tematyką artykułów jest branża nieruchomości: budownictwo, finanse, aranżacje i projekty wnętrz, rynek pierwotny i wtórny itd. Staramy się także przedstawić wiele informacji przydatnych poszukującym mieszkania czy domu w danej lokalizacji.

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: