placement placeholder
placement placeholder

Zwrot ubezpieczenia pomostowego: wniosek w PKO BP, mBank, Millennium i innych

Dagmara Osińska
Dagmara Osińska

Data publikacji: 14.05.2024

Zwrot ubezpieczenia pomostowego: jak złożyć wniosek w PKO BP, mBank, Millennium, Santander i innych bankach. Znowelizowana ustawa o kredycie hipotecznym, zobligowała banki do zwrotu ubezpieczenia pomostowego. Wyjaśniamy, jak ubiegać się o zwrot ubezpieczenia pomostowego i ile wynosi w popularnych bankach.

Ubezpieczenie pomostowe jest rodzajem zabezpieczenia dla banku, który udziela kredytu hipotecznego. Dla kredytobiorcy stanowi dodatkowe obciążenie finansowe. Taka opłata jest wciąż wymagana przez niektóre banki. Większość kredytobiorców może jednak odzyskać pieniądze. Wystarczy złożyć wniosek o zwrot ubezpieczenia pomostowego. Ile można odzyskać? Wyjaśniamy.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • na jaki zwrot kosztów ubezpieczenia pomostowego mogą liczyć klienci banków;
 • do kiedy muszą opłacać składkę w postaci podwyższonego oprocentowania;
 • jak otrzymać całość poniesionych kosztów.

Zwrot kosztów ubezpieczenia pomostowego

Nowe przepisy prawne weszły w życie w 2022 roku. Dwa lata temu przygotowana została aktualizacja ustawy o kredycie hipotecznym, dzięki której kredytobiorcy mogą ubiegać się o zwrot z ubezpieczenia pomostowego. Ten rodzaj zabezpieczenia jest obecnie traktowany przez banki jako kaucja zwrotna, a nie zarobek. Wymusiła to znowelizowana ustawa, która weszła w życie 17 września 2022 roku. O najważniejszych zmianach można przeczytać poniżej.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego: ustawa z dn. 5.08.2022 (Dz. U. 2022 poz. 1719)

W większości przypadków kredytobiorcy mogą liczyć na odzyskanie kosztów naliczonych przez bank do momentu ustanowienia hipoteki. Co na ten temat mówi wspomniana ustawa? Zwrot ubezpieczenia pomostowego przysługuje osobom, które zaciągnęły kredyt hipoteczny po 17 września 2022 roku. O odzyskanie pieniędzy mogą też wnioskować kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytowe wcześniej, ale doczekali się ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej dopiero po tej dacie.

Przeczytaj też: Marża banku przy kredycie hipotecznym: co to jest i ile wynosi w poszczególnych bankach?

Zwrot ubezpieczenia pomostowego Millennium

Z pobierania opłat za zwiększone ryzyko zrezygnował m.in. bank Millennium. Zwrot ubezpieczenia pomostowego był wcześniej możliwy nie tylko w przypadku kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytową po 17 września 2022 r. Starania o wypłatę pewnego rodzaju kaucji zwrotnej mogli też podjąć klienci banku, którzy czekali na wpis hipoteki do księgi wieczystej do 17 września lub dłużej. Aby otrzymać należne pieniądze, trzeba było dostarczyć wniosek o zwrot ubezpieczenia pomostowego do Millennium. Bank zobowiązuje się do oddania całej pobranej wcześniej kwoty.

Millennium zwrot ubezpieczenia pomostowego: podsumowanie

 • Millennium zwraca koszty ubezpieczenia klientom, którzy zaciągnęli kredyt przed 17 września 2022 i tego dnia lub później ustanowili hipotekę na nieruchomości,
 • zwrotu ubezpieczenia w Millennium nie otrzymają kredytobiorcy, jeśli uzyskali wpis hipoteki do księgi wieczystej przed 17 września 2022,
 • Millennium zwraca pieniądze przelewem na konto - w terminie do 60 dni od ustanowienia hipoteki,
 • bank może też przeznaczyć należne środki na poczet spłaty kredytu.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego mBank

Na rachunek bankowy klienta mogą również trafić opłaty pobierane przez mBank. Zwrot ubezpieczenia pomostowego w mBank następuje automatycznie na konto powiązane z umową kredytową. W mBanku nie jest wymagany wniosek o zwrot ubezpieczenia pomostowego. Po nowelizacji ustawy instytucja całkowicie zrezygnowała z pobierania opłaty od klientów. Wcześniej bank podwyższał marżę o 1,5 p.p. aż do momentu ustanowienia hipoteki.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego mBank: podsumowanie

 • mBank zwraca ubezpieczenie pomostowe klientom, którzy zaciągnęli kredyt przed 17 września 2022 i ustanowili hipotekę po 16 września 2022,
 • klient nie musi składać wniosku o zwrot,
 • bank przekazuje pieniądze na rachunek bankowy klienta - w terminie do 60 dni od uzyskania wpisu hipoteki do KW,
 • istnieje możliwość zaliczenia zwrotu ubezpieczenia na poczet spłaty kredytu.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego PKO BP

Z naliczania opłaty zrezygnował również bank PKO BP. Zwrot ubezpieczenia pomostowego był wcześniej wypłacany również kredytobiorcom, którzy dość długo czekali na wpis o ustanowieniu hipoteki. W okresie oczekiwania bank podwyższał marżę kredytu o 0,9 p.p. Wniosek o zwrot ubezpieczenia pomostowego PKO BP nie jest konieczny. Kredytobiorcy otrzymują pieniądze automatycznie po dokonaniu zabezpieczenia hipotecznego.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego PKO BP: podsumowanie

 • PKO BP zwraca koszt ubezpieczenia pomostowego - w terminie do 60 dni od uzyskania wpisu hipoteki do KW,
 • klient otrzyma zwrot pieniądze na rachunek bankowy wskazany w umowie kredytowej,
 • klient PKO BP nie musi składać wniosku o zwrot,
 • zwrot ubezpieczenia pomostowego można przeznaczyć na dowolny cel, w tym nadpłatę kredytu.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego Santander

Z zastosowania marży zabezpieczającej przy nowych umowach kredytowych odstępuje także Santander. Zwrot z ubezpieczenia pomostowego przysługuje jednak klientom banku, którzy zdecydowali się na kredyt hipoteczny po 17 września 2022 r. W sytuacjach innych niż opisane wyżej bank może stosować marżę pomostową w wysokości 0,5 p.p. Wniosek o zwrot ubezpieczenia pomostowego Santander warto złożyć w dowolnej placówce po otrzymaniu informacji o wpisie do księgi wieczystej. Instytucja oddaje pobrane opłaty w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego Santander: podsumowanie

 • bank zwróci klientowi koszty ubezpieczenia, jeśli otrzyma z sądu potwierdzenie ustanowienia hipoteki,
 • zwrot przysługuje też kredytobiorcom, którzy zawarli umowę kredytu do 16 września 2022 i nie uzyskali wpisu hipoteki do księgi wieczystej przed 17 września 2022,
 • wniosek o zwrot ubezpieczenia można złożyć w dowolnej placówce banku po otrzymaniu informacji o wpisie do KW,
 • w przypadku kredytów zawartych po 17 września 2022 Santander dokonuje zwrotu automatycznie na konto bankowe klienta - powiązane z umową kredytową,
 • kredytobiorca otrzymuje zwrot na swoje konto bankowe do 60 dni od uprawomocnienia się wpisu do hipoteki,
 • czas ten jest skrócony do 30 dni w przypadku kredytów zawartych od 17 września 2022,
 • istnieje możliwość zaliczenia zwrotu na poczet spłaty kredytu.

Dowiedz się: Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego potrzebujesz w PKO BP, Pekao S.A., Alior Bank, Santander i innych

Zwrot ubezpieczenia pomostowego Pekao S.A.

O niepodwyższaniu marży zdecydował również bank Pekao. Zwrot ubezpieczenia pomostowego następuje na zasadach zbliżonych, co w pozostałych bankach. Możliwy jest po zarejestrowaniu hipoteki. Klienci banku Pekao S.A. powinni tego dokonać w ciągu 24 miesięcy od otrzymania całości lub części kredytu hipotecznego. Jeśli tak się nie stanie, wzrost marży nastąpi od 25. miesiąca kredytowania (o 1 p.p.). Po uzyskaniu i poinformowaniu bank o wpisie hipoteki, instytucja zobowiązuje się do oddania środków poniesionych w wyniku wzrostu oprocentowania.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego Pekao S.A: podsumowanie

 • jeśli sąd ustanowi hipotekę po 16 września 2022,
 • forma zwrotu - przelew środków na konto bankowe klienta powiązane z kredytem hipotecznym,
 • brak potrzeby składania wniosku - bank zwraca pieniądze w terminie do 60 dni od uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej,
 • możliwość przeznaczenia zwrotu na poczet spłaty kredytu.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego ING

Podobna polityka obowiązuje w banku ING. Zwrotu ubezpieczenia pomostowego instytucja dokonuje w przypadku kredytów, które aktualnie oczekują na ustanowienie hipoteki oraz umów zawartych po 17 września 2022 r. i później. Do tego czasu marżę podwyższa o 0,05 p.p. ING Bank Śląski zobowiązuje się do zwrotu całości kosztów poniesionych w ramach zastosowania tego typu zabezpieczenia.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego ING: podsumowanie

 • zwrot ubezpieczenia pomostowego - dla umów podpisanych przed 17 września 2022, jeśli kredytobiorca ustanowił hipotekę po tej dacie,
 • zwrot opłat na rachunek bankowy powiązany z kredytem klienta - bez potrzeby składania wniosku,
 • termin wypłaty zwrotu - do 60 dni od ustanowienia hipoteki,
 • możliwość zaliczania zwrotu na poczet spłaty kredytu.

Dla kogo zwrot ubezpieczenia pomostowego?

Banki nie oddają środków naliczonych w postaci podwyższonej marży tym osobom, które uzyskały wpis o ustanowieniu hipoteki przed 17 września 2022 roku. W pozostałych przypadkach kredytobiorcom należy się zwrot ubezpieczenia pomostowego. Dla kogo są najkorzystniejsze obowiązujące przepisy? Przede wszystkim stanowią wyjście naprzeciw oczekiwaniom kredytobiorców, którzy obecnie chcą wziąć kredyt hipoteczny. Zwrot ubezpieczenia pomostowego jest zaliczany przez wiele instytucji finansowych na poczet nadpłaty zobowiązania. Niektóre banki oferują też możliwość skrócenia okresu kredytowania.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego: podsumowanie

Ubezpieczenie pomostowe to wydatek, który może sięgać od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Większość banków odeszła od naliczania tej opłaty, więc kredytobiorcy nie muszą obecnie ponosić takiego kosztu. Niektóre instytucje rezygnują z marży pomostowej, ale po spełnieniu określonych warunków. Przykładem jest Santander Bank Polska, który wymaga złożenia opłaconego wniosku o wpis do hipoteki. Bez tego bank stosuje podwyżkę o 0,5 p.p.

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Dagmara Osińska

Dagmara Osińska

Dziennikarka, redaktorka, copywriterka. Specjalizuje się w tematyce nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz aranżacji wnętrz. Z portalem RynekPierwotny.pl i GetHome.pl współpracuje od 2019 roku.

Artykuły powiązane

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: