placement placeholder
placement placeholder

Mieszkanie z licytacji komorniczej – co warto wiedzieć?

Redakcja
Redakcja

Data publikacji: 31.08.2022

Zastanawiasz się, na czym polegają licytacje komornicze nieruchomości? Chcesz kupić mieszkanie lub dom pochodzące z licytacji? Sprawdź porady ekspertów portalu GetHome.

Licytacja komornicza ma na celu wyegzekwowanie od dłużnika spłaty zobowiązania. Dla nabywców może być natomiast szansą na zakup w okazyjnej cenie mieszkania, samochodu lub innego mienia. Zastanawiasz się, na czym polegają licytacje komornicze nieruchomości? Jesteś zainteresowany zakupem mieszkania lub domu pochodzących z licytacji? Dowiedz się, na czym polegają tego typu procedury i jak można w nich uczestniczyć!

Czym jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza ma formę publiczną, a jej celem jest sprzedaż ruchomości lub nieruchomości dłużnika przejętej przez komornika. Mogą w niej uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne, a nabywcą staje się osoba, która jest w stanie zapłacić najwięcej za przedmiot licytacji. Odbywa się w wyznaczonym w obwieszczeniu komornika miejscu i czasie, wymaga wcześniejszego wpłacenia ustalonego wadium.

Na czym polega postępowanie egzekucyjne?

Licytacja komornicza to ostateczność w procesie postępowania egzekucyjnego czyli odzyskiwania wierzytelności. Komornik w pierwszej kolejności stara się zająć środki na koncie dłużnika oraz jego wynagrodzenie. Często jest to jednak niewystarczające – wówczas konieczne jest sprzedanie należącego do niego mienia.

Celem postępowania egzekucyjnego jest przymusowe wypełnienie obowiązków i praw wynikających ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego. Sprawy dotyczą przede wszystkim przymusowego wykonania orzeczeń sądu i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne jest wszczynane z urzędu lub na wniosek wierzyciela, prokuratora czy organizacji pozarządowej.

Jakie nieruchomości mogą stanowić przedmiot licytacji?

Licytacje komornicze mogą dotyczyć różnego rodzaju mienia, w tym:

 • ruchomości (pojazdów, antyków, biżuterii, maszyn przemysłowych, maszyn rolniczych, mebli, sprzętu RTV i AGD, sprzętu komputerowego itp.),
 • nieruchomości.

Licytacje komornicze nieruchomości często wzbudzają duże zainteresowanie, ponieważ umożliwiają ich nabycie po cenach niższych niż rynkowe. Dotyczy to:

 • domów,
 • mieszkań,
 • gruntów,
 • hal,
 • magazynów,
 • lokali użytkowych,
 • garaży i miejsc postojowych,
 • innych typów nieruchomości.

W postępowaniu egzekucyjnym zlicytowane może być wszystko, co ma znaczącą wartość. W przypadku większych kwot zadłużenia często są to właśnie nieruchomości.

Licytacje komornicze

Licytacja komornicza nieruchomości – procedura krok po kroku

Jak wyglądają licytacje komornicze nieruchomości krok po kroku? Procedura jest dość skomplikowana. Warto jednak wiedzieć, że uczestnictwo w licytacji nie wiąże się ze szczególnymi trudnościami.

Oficjalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Aby mogło dojść do licytacji, komornik musi wszcząć postępowanie egzekucyjne. Odbywa się to na podstawie zgłoszenia wierzyciela i tytułu wykonawczego. W pierwszej kolejności podejmowane są próby nawiązania kontaktu z dłużnikiem w celu wezwania go do zapłaty wierzytelności (telefonicznie, listownie lub osobiście).

Zajęcie majątku dłużnika

Jeśli dłużnik nie spłaci zobowiązania, możliwe jest zajęcie jego oszczędności (np. środków na rachunku bankowym) lub dochodów. Bywa jednak, że te środki są niewystarczające. Wówczas możliwe jest zajęcie majątku dłużnika. Zajęte przedmioty są oznaczane specjalną naklejką ze stemplem. Dłużnik może z nich korzystać do momentu licytacji komorniczej, ale usuwanie oznaczeń, sprzedawanie czy oddawanie zajętych przedmiotów są kategorycznie zabronione.

Wezwanie do spłaty zadłużenia

Jednocześnie komornik wzywa dłużnika do spłaty wierzytelności w ciągu 2 tygodni. Jest to sposób na uniknięcie zlicytowania zajętych ruchomości lub nieruchomości. Ponadto dłużnik może być ukarany dodatkową grzywną, jeśli:

 • bez uzasadnienia odmawia udzielenia wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji,
 • świadomie udziela komornikowi fałszywych informacji,
 • nie powiadamia komornika o zmianie miejsca pobytu,
 • nie zawiadamia komornika o zmianie pracy lub podjęciu nowego zatrudnienia,
 • utrudnia czy blokuje wykonywanie czynności przez komornika, co zmusza do wzywania policji.

Wycena nieruchomości

Jeśli wśród zajętego majątku znajduje się nieruchomość, następuje odpowiedni wpis do hipoteki. Następnie (o ile dłużnik nie ureguluje wierzytelności) wierzyciel powinien wystąpić do komornika z wnioskiem o dokonanie wyceny nieruchomości. Kolejno jest ona opisywana, a jej wartość szacowana

Zawiadomienie o licytacji

Następnie ustalane są termin i miejsce przeprowadzenia licytacji komorniczej. Co ważne, nie może się ona odbyć wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyceny nieruchomości. Informacja o licytacji jest podawana przez sąd i komornika do publicznej wiadomości nie później niż dwa tygodnie przed terminem, w którym się odbędzie. Zawiera ona datę i godzinę licytacji, miejsce jej przeprowadzenia (dokładny adres), opis przedmiotu licytacji, jego szacunkową wartość, cenę wywoławczą i kwotę wadium.

W ogłoszeniu pojawia się też informacja, czy jest to pierwsza, czy też druga licytacja danego mienia (druga jest realizowana, gdy w pierwszym terminie nie zgłosi się żaden chętny do zakupu). Należy uważać, ponieważ nie zawsze licytowane jest całościowe prawo do mienia. Czasami licytacja obejmuje np. ½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Przez dwa tygodnie od momentu pojawienia się ogłoszenia możliwe jest oglądanie nieruchomości (w dni powszednie, w określonych godzinach) oraz przejrzenie akt postępowania egzekucyjnego (w kancelarii komornika).

Przebieg licytacji

W licytacji może wziąć udział każdy, ale konieczne jest wniesienie wadium, czyli określonej kwoty pieniężnej. Jest to sposób na upewnienie się, że na licytacji pojawią się wyłącznie osoby faktycznie zainteresowane nabyciem danego mienia. Wadium obejmuje kwotę równą 1/10 szacowanej wartości mienia. Należy je wpłacić gotówką u komornika lub na wskazany numer rachunku bankowego.

Osoby, które nie wygrają licytacji, otrzymują pełną kwotę wadium z powrotem po jej zakończeniu. W przypadku wygranej jest ona natomiast zaliczana na poczet wylicytowanej kwoty do zapłaty. Trzeba jednak wiedzieć, że wygrana w licytacji i brak wpłaty deklarowanej kwoty wiążą się z utratą wadium.

Sama licytacja nie jest skomplikowana. Prowadzi ją komornik pod nadzorem sędziego. Zaczyna się od ceny wywoławczej (w pierwszym terminie nie mniejszej niż ¾ oszacowanej wartości mienia, a w drugim terminie 2/3 wartości). Uczestnicy mogą podawać kolejne, coraz wyższe kwoty, jakie są w stanie zapłacić za przedmiot licytacji, przebijając się nawzajem. Kolejne kwoty muszą być wyższe od poprzedniej o co najmniej 1% ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnych złotówek w górę).

Sądowe postanowienie o przybiciu

Licytację wygrywa ta osoba, która nie zostanie przebita po trzykrotnym wezwaniu prowadzącego. Ostatni licytant otrzymuje przybicie, które jest następnie potwierdzane w sposób oficjalny przez sąd. Następnie należy poczekać na uprawomocnienie się decyzji.

Wezwanie do zapłaty

Po uprawomocnieniu zwycięzca licytacji otrzymuje wezwanie do zapłaty odpowiedniej sumy (wylicytowana kwota minus wartość wadium). Konieczne jest uregulowanie należności w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, na wskazany rachunek depozytowy. Jest możliwe otrzymanie dłuższego terminu wpłaty (do miesiąca), ale wymaga to złożenia stosownego wniosku.

Przysądzenie własności – wpis do KW

Po uregulowaniu zapłaty sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności do nieruchomości nabywcy poprzez wpis do księgi wieczystej. Po uprawomocnieniu się postanowienia wszelkie hipoteki obciążające nieruchomość zostają usunięte.

E-licytacje komornicze – czym się różnią od tradycyjnej formy?

W dobie wszechobecnej cyfryzacji również licytacje komornicze coraz częściej są przeprowadzane wirtualnie. Tzw. e-licytacje komornicze nie wymagają stawiania się osobiście w określonym przez komornika i sąd miejscu, co zdecydowanie wpływa na wygodę uczestników. Są one realizowane online, na specjalnym rządowym portalu (e-licytacje.komornik.pl, gdzie są również zamieszczane ogłoszenia o licytacjach komorniczych). Ich przebieg przypomina zakupy na portalu aukcyjnym.

Uczestnictwo w licytacji komorniczej online jest możliwe z dowolnego miejsca na świecie i zapewnia anonimowość. Wymaga jednak wcześniejszej rejestracji w systemie i podania danych osobowych oraz adresowych w celu weryfikacji. Niezbędne jest też wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w danej licytacji i wpłacenie wadium. Największą różnicę wobec aukcji tradycyjnej stanowi długość trwania licytacji. Trwa ona aż 7 dni i kończy się zawsze w dniu roboczym, w godzinach pracy sądu, przy którym działa komornik. Wygrywa ten, kto w tym momencie zaoferował najwyższą cenę. Zwycięzca otrzymuje stosowne powiadomienie.

Licytacje nieruchomości

Gdzie szukać informacji o licytacjach nieruchomości?

Licytacje komornicze nieruchomości cieszą się w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem. Zdarza się, że są one bardzo atrakcyjne. Dlatego coraz więcej osób śledzi informacje o ich przeprowadzaniu w swoim mieście. Gdzie znaleźć licytacje komornicze? Ogłoszenia zawsze pojawiają się w budynku sądu, w urzędzie gminy, lokalnej gazecie i na stronie internetowej komornika. Można je znaleźć także wpisując w wyszukiwarkę odpowiednie hasło, takie jak:

 • licytacje komornicze Warszawa,
 • licytacje komornicze Kraków,
 • licytacje komornicze Wrocław,
 • licytacje komornicze Białystok,
 • licytacje komornicze Rzeszów,
 • licytacje komornicze Poznań itp.

Obwieszczenia o nadchodzących licytacjach pojawiają się również na stronie www.e-licytacje.komornik.pl. W serwisie można korzystać z wyszukiwarki, pozwalającej znaleźć tylko licytacje dotyczące określonego typu mienia (nieruchomość/ruchomość) i kategorii, czy też odbywające się w konkretnym województwie lub mieście.

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Redakcja

Redakcja

Redakcja portalu GetHome.pl to zespół, który dba o najwyższą jakość treści pod kątem merytorycznym. Z pasją tworzymy wartościowe teksty, które pomagają naszym czytelnikom oraz stanowią dla nich inspirację i źródło wiedzy. Główną tematyką artykułów jest branża nieruchomości: budownictwo, finanse, aranżacje i projekty wnętrz, rynek pierwotny i wtórny itd.

Artykuły powiązane

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: