placement placeholder
placement placeholder

Ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym - co warto wiedzieć?

Artykuł gościnny

Artykuł gościnny

Data publikacji: 29.03.2021

Jakie rodzaje ubezpieczeń wiążą się z zaciągnięciem kredytu na mieszkanie? Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe? Z jakich można zrezygnować? Sprawdź na portalu Gethome.

Wydatki związane z kredytem hipotecznym nie ograniczają się wyłącznie do opłacania miesięcznych rat. W wielu przypadkach okaże się, że znaczną część zobowiązania stanowią różnego typu ubezpieczenia.

Kredyt hipoteczny to dla wielu konsumentów jedno z największych zobowiązań finansowych, z jakim będą musieli mierzyć się w ciągu całego życia. W związku z tym kluczowe znaczenie zyskują jego koszty. Częstym błędem jest przy tym nieuwzględnianie w rachunkach niektórych z nich, zwłaszcza tych, które nie zawsze stanowią składową raty kredytu hipotecznego, jednak generują stały wydatek.

Jednym z nich są ubezpieczenia występujące przy kredycie hipotecznym. Są przy tym bardzo często zróżnicowane: część z nich może być wymogiem banku, inne są fakultatywne, jednak mogą przełożyć się pozytywnie np. na wysokość marży. Warto przyjrzeć się ubezpieczeniom przy kredycie hipotecznym i samodzielnie obliczyć, czy warto z nich korzystać oraz z jakimi kosztami będą się wiązać.

Ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym: na czym polegają?

Kredyt mieszkaniowy to spore ryzyko nie tylko dla kredytobiorcy, który będzie musiał regulować zobowiązanie na określonych zasadach, ale również dla instytucji powierzającej pieniądze. W celu jego ograniczenia banki stosują zróżnicowane procedury skupione na analizie zdolności kredytowej i wiarygodności klienta. Z drugiej strony korzystają również z dodatkowych zabezpieczeń. Jednym z nich mogą być ubezpieczenia.

Co ważne: obowiązujące prawo reguluje również kwestię ubezpieczeń kredytu hipotecznego. Warto zapoznać się przede wszystkim z Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Jej zapisy wpływają na obowiązki obu stron oraz możliwości, jakie posiadają. Należy mieć również świadomość, że prawo nie obliguje klienta do korzystania z propozycji banku czy współpracujących z nim firm ubezpieczeniowych. Może wybrać inną propozycję, która będzie spełniać oczekiwania instytucji.

Czytaj również: Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

Jakie ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym stosują banki?

Zakres ubezpieczeń przy kredycie hipotecznym jest stosunkowo szeroki, a zawarcie umowy ubezpieczeniowej nie zawsze będzie wymogiem do uzyskania finansowania. Bardzo często znajduje jednak przełożenie na koszt kredytu, a szczególnie wysokość marży, więc ostatecznie nawet wykupienie dodatkowej polisy może być opłacalne. Do najpowszechniejszych ubezpieczeń kredytu hipotecznego należą:

  • Ubezpieczenie nieruchomości – nieruchomość stanowi podstawowe zabezpieczenie interesów banku, wobec czego musi zostać objęta szczególną ochroną. Banki najczęściej oczekują podstawowego ubezpieczenia nieruchomości (tzw. ubezpieczenie murów). Dobrze więc rozszerzyć je we własnym zakresie.

  • Ubezpieczenie na życie – śmierć kredytobiorcy jest jednym z potencjalnych czynników ryzyka dla spłaty kredytu. W związku z tym bank może oczekiwać od kredytobiorcy zawarcia umowy ubezpieczenia na życie. Kwota wypłacana w przypadku zgonu powinna przy tym pokryć kwotę pozostałego do spłaty zadłużenia. To również istotne z punktu widzenia spadkobierców, ponieważ nie będą musieli obawiać się konieczności borykania się z długiem.

  • Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy lub inwalidztwa – zdecydowanie rzadziej spotykanym rozwiązaniem staną się ubezpieczenia, które w założeniu mają ochronić bank przed ryzykiem związanym z utratą przez kredytobiorcę źródła dochodu lub jego istotnej części. Może być to związane np. z niską zdolnością kredytową lub sytuacją klienta na rynku pracy. Samo ubezpieczenie może zakładać np. spłatę rat kredytu przez wyznaczony okres.

W przypadku ubezpieczeń konieczne będzie również sporządzenie cesji praw z umowy ubezpieczenia na rzecz banku. W związku z tym towarzystwo ubezpieczeniowe będzie zobowiązane do wypłacenia odszkodowania lub jego części wskazanej instytucji.

Inne ubezpieczenia przy kredycie na mieszkanie

Niektóre ubezpieczenia są przy tym „ukryte” w kredycie hipotecznym. Należą do nich przede wszystkim:

  • Ubezpieczenie pomostowe: z jego istnienia wielu kredytobiorców nie zdaje sobie sprawy. Występuje natomiast powszechnie w pierwszym okresie spłaty kredytu, a jego zadaniem jest zabezpieczenie interesów banku do czasu, w którym dojdzie do ustanowienia wpisu w księdze wieczystej nieruchomości. Zazwyczaj wiąże się to z nieco wyższą marżą, samo ubezpieczenie jest natomiast zawierane przez bank.

  • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: jednym z czynników ograniczających ryzyko instytucji jest również wkład własny, wnoszony przez samego kredytobiorcę. Jeżeli ten nie dysponuje odpowiednimi środkami, w niektórych przypadkach możliwe stanie się zastosowanie ubezpieczenia, które ochroni interesy banku do momentu nadpłacenia wskazanej kwoty. Przełoży się to jednak na koszty ponoszone przez klienta.

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Artykuł gościnny

Artykuł gościnny

Porady ekspertów, przydatne artykuły związane z szeroko rozumianą branżą nieruchomości. Towarzyszymy użytkownikom na każdym etapie procesu zakupowego - doradzamy w kwestiach związanych z zakupem nieruchomości, wyborem odpowiedniej oferty, finansowaniem i finalizowaniem transakcji, aranżacją mieszkania czy domu.

Artykuły powiązane

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: