działka inna na sprzedaż Warszawa Targówek, 262 m2

Oferta sprzedaży od Art-Dom Agencja Nieruchomości

Warszawa, Targówek, Zacisze

1 650 000

6 297 /m2

Główne cechy działki


Cena

1 650 000 zł

Powierzchnia

262 m2

Cena za m2

6 297 zł

Opis nieruchomości o powierzchni 262 m2


Działka idealna na inwestycję

plan zagospodarowania
Dla jednostek terenowych oznaczonych na rysunku planu symbolami M
1. Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostek terenowych - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z dopuszczeniem budynków wielorodzinnych zawierających 3÷4 lokale mieszkalne - oznacza tereny działek,
na których znajdują się i mogą być realizowane zarówno budynki jednorodzinne, tj. zawierające 1 - 2 lokale
mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku, jak i budynki zawierające maksymalnie 4 lokale mieszkalne i lokale usługowe o łącznej
powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku (przy czym możliwe jest sytuowanie
tych budynków jako wolnostojących i bliźniaczych), wraz z ich zapleczami (obejmującymi dojścia, podjazdy,
podwórza, garaŜe i budynki gospodarcze), ogrodami przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami
infrastruktury technicznej, a także odrębne budynki dla usług towarzyszących.
2. Ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym jednostek terenowych mogą być usługi - bez
przesądzania ich profilu - w zakresie, o jakim mowa w § 2 pkt 9.
3. Ustala się, że przeznaczenie dopuszczalne może funkcjonować:
1) w pomieszczeniach wbudowanych w budynki mieszkalne;
2) w odrębnych budynkach wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego.
4. Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) w zakresie zasad podziału terenów i tworzenia nowych działek:
a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki pod zabudowę:
- dla segmentu w zabudowie bliźniaczej
- 350 m2,
- dla jednego budynku wolnostojącego
- 450 m2,
b) obowiązują także przepisy dotyczące zasad tworzenia nowych działek zawarte w § 11;
2) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 m, a w przypadku dachów płaskich-10,5 m,
b) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje się realizacji szczytu bez
otworów okiennych lub drzwiowych,
c) wyznacza się na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne oraz obowiązujące: dla jednostki MNK
68, MNK 69 i MNK 73 - od ul. Kościeliskiej;
3) warunki realizacji odrębnych budynków usługowych:
a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy-80 m2,
b) ograniczenie przepisu lit. a nie dotyczy usług gastronomii,
c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 8 m, ale nie więcej niż 2 kondygnacje,
4) dopuszcza się realizację odrębnych budynków gospodarczych i garaŜowych, przy czym ustala się
maksymalną łączną powierzchnię zabudowy budynków gospodarczych (w tym garaŜy) - 50 m2;
7) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek:
 o powierzchni 450 - 600 m2 - 45%,

8) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działek nowo
zabudowywanych:
 o powierzchni 450 - 600 m2 - 45%,


obecnie na działce
dom który składa się z 5 mieszkań 

Parter Budynku 
mieszkanie nr 1-  39m2 -2 pokoje kuchnia, łazienka- ogrzewanie gazowe 
mieszkanie nr 2 - 63m2 -3 pokoje kuchnia, łazienka ( mieszkanie posiada 3 samodzielne wejścia) - ogrzewanie gazowe

Piętro Budynku 
mieszkanie nr 3- 36,60 - obecnie 2 pokoje kuchnia, łazienka - ogrzewane gazowe
mieszkanie nr 4- 30,71- 2 pokoje kuchnia, łazienka- ogrzewane elektrycznie
mieszkanie nr5- 30,61- 2 pokoje kuchnia, łazienka - ogrzewane elektrycznie

Na terenie nieruchomości 2 samodzielne garaże - duże możliwości adaptacyjne

Obecnie skala zwrotu inwestycji na poziomie 7% 
Możliwość zwiększenia dochodów do około 8,82% w skali roku po drobnych modernizacjach 

wszystkie mieszkania obecnie mają swoje liczniki prądu
- działka całkowicie uzbrojona, 2 bramy wjazdowe 

Okolica 
Zacisze -Cicha spokojna okolica domków jednorodzinnych 
600metrów do nowo budowanej stacji metra 
4000 metrów do przystanku autobusowego

Działka


Działka

Informacje o ofercie

Numer oferty: A-D467497

Lokalizacja działki na Zaciszu


Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: