placement placeholder
placement placeholder

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego: za porozumieniem stron i ważnych przyczyn

Dagmara Osińska
Dagmara Osińska

Data publikacji: 04.03.2024

Najem okazjonalny odnosi się do specyficznego rodzaju umowy. Mogą z niego korzystać wyłącznie osoby prywatne. Jak wygląda umowa najmu okazjonalnego? Czy najemca musi płacić czynsz do końca okresu obowiązywania? W jakich sytuacjach możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu? Wzory z omówieniem znajdziesz na GetHome.pl.

Umowa najmu okazjonalnego jest zawierana na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. Z tego powodu zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą ją rozwiązać w sytuacjach wskazanych w treści lub na zasadach określonych w przepisach prawa. Na co zwrócić uwagę podczas wypowiedzenia umowy najmu? Wzór z komentarzem prawnym znajdziesz poniżej.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • na co zwrócić uwagę podpisując umowę najmu okazjonalnego;
 • jakie prawa przysługują wynajmującemu i najemcy;
 • czym charakteryzuje się umowa najmu okazjonalnego zawarta na czas określony.

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny został wprowadzony w celu zapewnienia wynajmującemu większej kontroli nad lokalem mieszkalnym. Jednocześnie ma chronić prawa najemców. Wynajmującemu przysługują większe możliwości wypowiedzenia umowy niż w przypadku standardowego najmu. W niektórych przypadkach może to zrobić bez podawania konkretnej przyczyny, musi jednak pamiętać o przestrzeganiu określonego okresu wypowiedzenia. Umowa najmu okazjonalnego powinna zawierać informacje o maksymalnym czasie, na jaki udostępniany jest lokal mieszkalny. Po upływie określonego terminu wynajmujący nie musi się tłumaczyć ze swojej decyzji.

Sprawdź, jak wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego.

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

W takim dokumencie znajdują się najczęściej następujące elementy.

 • Miejsce i data zawarcia, np. „Niniejsza umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego została zawarta dnia […] w [miejscowość] pomiędzy…”.
 • Dane stron umowy – jakimi są imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania, nr dowodów osobistych lub PESEL wynajmującego i najemcy.
 • Opis nieruchomości – określenie, co jest przedmiotem umowy, m.in. adres nieruchomości, powierzchnia, liczba pokoi itp.
 • Wysokość czynszu, opłat eksploatacyjnych i kaucji – należy wskazać m.in. termin płatności oraz nr rachunku bankowego do przelewu należności.
 • Obowiązki i prawa obu stron – np. określenie, że wszelkie prace remontowe i adaptacyjne wymagają uprzedniej zgody wynajmującego.
 • Okres obowiązywania umowy – m.in. „strony zawierają umowę na czas określony od […] do […].
 • Wskazanie obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego – m.in. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, że w razie egzekucji będzie mógł zamieszkać w innym mieszkaniu.
 • Wydanie i zwrot lokalu – „nastąpi w dniu [konkretna data].
 • Ewentualne zabezpieczenia dla najemcy – np. czy wynajmujący jest zobligowany do zapłacenia rekompensaty najemcy w przypadku wypowiedzenia.
 • Postanowienia końcowe i podpisy obu stron – najlepiej, gdy dokument zostanie podpisany w obecności notariusza lub świadka.

Jak dokonać wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego?

Wiele zależy od treści dokumentu, który został podpisany przez wynajmującego i najemcę. Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego powinno mieć miejsce zgodnie z obowiązującym prawem oraz zawartymi w niej zapisami. Z oczywistych powodów wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku sporu pomiędzy wynajmującym a najemcą może być użyte jako dowód. Z tego względu przed wypowiedzeniem umowy najmu okazjonalnego warto dokładnie sprawdzić jej treść. Wskazane jest ponowne zapoznanie się z warunkami oraz postanowieniami końcowymi.

Sprawdź, jak wygląda wypowiedzenie umowy najmu na czas określony: wzór

W przypadku podpisania zwykłej umowy najmu na czas oznaczony lub w trybie okazjonalnym nie ma możliwości swobodnego jej wypowiedzenia w dowolnym momencie. Wskazuje na to art. 673 §3 Kodeksu cywilnego. W świetle obowiązujących przepisów zarówno wynajmujący, jak i najemca   może wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Chodzi o wskazanie ważnych i konkretnych przyczyn. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że wynajmujący nie zawsze jest zobligowany do podania konkretnego powodu wypowiedzenia. W głównej mierze zależy to od warunków umowy.

Przykład: w podpisanym przez obie strony dokumencie może się znaleźć zapis o 30-dniowym okresie wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Jeśli najemca zgodzi się na podpisanie umowy na takich warunkach, powinien liczyć się z faktem, że wypowiadając najem z dniem 8.09., musi zapłacić za cały wrzesień oraz październik. W takim przypadku pozostaje jedynie możliwość porozumienia stron i dogadania się z właścicielem nieruchomości.

Przedterminowe rozwiązanie umowy najmu może też być wzorowane na przypadkach ustawowych, np. związanych z zaleganiem czynszu czy zaniedbywaniem lokalu mieszkalnego. Niejednokrotnie wynika także z pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy oraz zakłócania porządku domowego w sposób wielokrotny i rażący. Im mniej jednoznaczne są zapisy umowy najmu okazjonalnego, tym większe ryzyko ewentualnych sporów wynikających z jej podpisania przez obie strony.

Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym wzór

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego można dostarczyć najemcy osobiście lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. Ważne, by podać aktualne dane, tak by w razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości obie strony pozostawały w kontakcie. Po wypowiedzeniu umowy obie strony muszą się oczywiście rozliczyć, co odnosi się zarówno wpłaconej przez najemcę kaucji, jak i ewentualnych kosztów napraw.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego: podsumowanie

Jaka jest różnica pomiędzy zwykłym najmem na czas określony a najmem okazjonalnym? W tym drugim przypadku najemca musi wskazać miejsce, do którego przeprowadzi się w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy przez wynajmującego. Wbrew powszechnemu przekonaniu umowa najmu nie musi być sporządzana w formie aktu notarialnego. Jednak niezbędne jest dostarczenie wynajmującemu oświadczenia od właściciela "mieszkania zastępczego".

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Dagmara Osińska

Dagmara Osińska

Dziennikarka, redaktorka, copywriterka. Specjalizuje się w tematyce nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz aranżacji wnętrz. Z portalem RynekPierwotny.pl i GetHome.pl współpracuje od 2019 roku.

Artykuły powiązane

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: