Zarzecze Katowice

Redakcja

Redakcja

17.07.2020

Jak się mieszka i co warto zobaczyć w katowickim Zarzeczu? Sprawdź przewodnik po dzielnicy na GetHome.pl

Zarzecze to spokojna dzielnica o charakterze wiejskim, położona na południu Katowic. Przeważają w niej tereny zielone, a zabudowa jest rzadka i typowo jednorodzinna. Najważniejsza arterie komunikacyjne to ul. gen. Grota-Roweckiego, Kanałowa i Kamieńska oraz ciąg ulic Pstrągowej i Sandacza. Obecnie dzielnica zyskuje na popularności wśród katowiczan, którzy cenią ciszę i spokój, a także pragną zamieszkać z dala od zgiełku dużego przemysłowego miasta. 

Oferty w tym mieście:

1. Informacje ogólne

Położenie Zarzecza na mapie Katowic

Zarzecze to jedna z katowickich dzielnic południowych. Od północy graniczy z Piotrowicami-Ochojcem (granica przebiega wzdłuż ul. Kościuszki), od wschodu i południa z Kostuchną i Podlesiem (granicę stanowi ul. Tunelowa), od zachodu z powiatem mikołowskim i miastem Mikołów.

Zarzecze zajmuje powierzchnię 5,08 km2. Znaczną jej część pokrywają tereny zielone i rolne oraz nieużytki, zwłaszcza w północnej i południowej części dzielnicy. Niezbyt gęsta zabudowa, w przeważającej części jednorodzinna, rozciąga się głównie w jej środkowej części, wzdłuż ul. gen. Grota-Roweckiego, ul. Kamieńskiej i Uniczowskiej, ul. Jesiotra, zachodniej części ul. Pawła Stellera oraz dochodzących do nich ulic prostopadłych.

Liczba mieszkańców i zagęszczenie ludności: kto mieszka na Zarzeczu?

Zarzecze zamieszkuje 2806 osób, co stanowi mniej niż jeden procent wszystkich mieszkańców Katowic. Dane statystyczne podają, że dwadzieścia cztery procent mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym, sześćdziesiąt jeden procent w wieku produkcyjnym i piętnaście procent w wieku poprodukcyjnym. Zagęszczenie ludności jest niewielkie - wynosi zaledwie 552 osób na km2. Mieszkańcy dzielnicy są ze sobą dobrze zaznajomieni i cenią swoje sąsiedztwo.

Dla kogo ta dzielnica jest rekomendowana?

Zarzecze jest szczególnie rekomendowane dla seniorów oraz rodzin z dziećmi, którzy doceniają lokalną społeczność, ciszę, spokój oraz dużą ilość terenów zielnych. 

Czy Zarzecze to styl życia Katowic?

Jak się mieszka na Zarzeczu? Spokojnie, ponieważ brakuje tutaj tras szybkiego ruchu, klubów i ruchliwych restauracji oraz atrakcji turystycznych, a większość dzielnicy pokrywają tereny zielone. 

Planowany rozwój dzielnicy

W 2020 roku na inwestycje miejskie z budżetu miejskiego przeznaczono 3 191 475 złotych i 290 963 zł z Budżetu Obywatelskiego. Blisko trzy miliony z tej kwoty zostaną przeznaczone na kolejny etap przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Kaskady i gen. Grota-Roweckiego. Pozostałe inwestycje to budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Jesiotra i Łososiowej oraz budowa wiaty rowerowej typu Parkuj i Jedź.

Na rozwój Zarzecza mogą wpłynąć także inwestycje realizowane w innych dzielnicach, przede wszystkim budowa dużego węzła przesiadkowego na Podlesiu. W ramach Zielonego Budżetu Katowic na Zarzeczu ma zostać przygotowany publiczny ogródek deszczowy oraz zielony przystanek. 

Zarzecze — atrakcje i miejsca warte zobaczenia

Ze względu na swoją rolniczą przeszłość i niski stopień urbanizacji, na Zarzeczu nie ma zbyt wielu atrakcji turystycznych. W dzielnicy można zobaczyć zespół dawnego folwarku z połowy XIX wieku przy ul. gen. Grota-Roweckiego oraz budynki mieszkalne z przełomu XIX i XX wieku. Na terenie dzielnicy można także zwiedzić niewielki kościółek Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z 1985 roku. W Mikołowie, tuż obok granicy z Zarzeczem znajduje się jedyna w Polsce placówka naukowo-badawcza tego typu — Kopalnia Doświadczalna Barbara.

Na Zarzeczu często pojawiają się katowiczanie mieszkający w innych dzielnicach, który wybierają się tutaj na dłuższe wycieczki rowerowe oraz piesze nawet pomimo tego, że nie ma tutaj oficjalnych szlaków turystycznych. Miejski Dom Kultury Południe z Oddziałem na Zarzeczu często organizuje kilkugodzinne wycieczki oraz zajęcia z nordic walking, w czasie których uczestnicy mogą podziwiać lokalne okoliczności przyrody i zabytkową zabudowę.

Czy Zarzecze to bezpieczna dzielnica?

Ogromnym plusem dzielnicy jest fakt, że mieszkańcy dobrze się znają. Czy Zarzecze to bezpieczna dzielnica? Rzadko zgłasza się tutaj poważne przestępstwa i wykroczenia. Władze dzielnicy dokładają wszelkich starań aby poprawić poziom bezpieczeństwa na Zarzeczu. 

Atrakcje Zarzecza: oferta dla dzieci

Na terenie Zarzecza znajduje się kilka placów zabaw dla dzieci, między innymi przy ul. Szarotek (teren ze zjeżdżalniami, przejściami tunelowymi, panelami zabawowo-edukacyjnymi, zjazdami  strażackimi typu fisbee, wieżami i elementami dekoracyjnymi) oraz w pełni zacieniony i bogato wyposażony plac przy ul. Stellera.

Bogatą i zróżnicowaną ofertę dla dzieci ma Miejski Dom Kultury Południe, który oferuje zajęcia, warsztaty, wystawy, koncerty, przedstawienia i wycieczki dla najmłodszych. Przy centrum działa również wypożyczalnia strojów karnawałowych i regionalnych. Mieszkające na Zarzeczu rodziny z dziećmi wyjątkowo doceniają liczbę terenów zielonych, ciszę i spokój.

2. Komunikacja na Zarzeczu

Ile trwa dojazd z Zarzecza do centrum?

Niestety Zarzecze jest jedną z najsłabiej skomunikowanych dzielnic. Mieszkańcy od lat zwracają uwagę na problem niewystarczającej liczby linii autobusowych. Sieci tramwajowych nie ma wcale, w związku z czym najpopularniejszym środkiem transportu wciąż pozostaje samochód. Dojazd do Śródmieścia w godzinach szczytu może wynieść od trzydziestu minut do ponad godziny.

Autobusy na Zarzeczu

Podstawą funkcjonowania na Zarzeczu komunikacji miejskiej jest transport autobusowy. Dojeżdża tutaj siedem linii autobusowych, które pozwalają mieszkańcom dzielnicy na sprawną komunikację z innymi częściami miasta. 

Linie autobusowe kursujące na Zarzeczu to:

 • Linia 29 — łącząca Łaziska Górne Kopaninę i Katowice Kopernika Dworzec,
 • Linia 37 — łącząca Mikołów Dworzec PKP i Katowice Dworzec,
 • Linia 45 — łącząca Katowice Kopernika Dworzec i Łaziska Średnie Dworzec PKP,
 • Linia 653 — łącząca Ligotę LIBERO i Retę Hipermarket,
 • Linia 695 — łącząca Szopienice Szpital Geriatryczny i Mikołów Dworzec PKP,
 • Linia 937 — łącząca Brynów Kościuszki i Zarzecze Owsiana Pętla,
 • Linia 973 — łącząca Podlesie Oczyszczalnię i Murcki Rynek.

Niestety do dzielnicy nie dojeżdża żadna z linii nocnych.

Dworce/zajezdnie

Na terenie Zarzecza nie ma dworca, a z racji tego, że w dzielnicy nie funkcjonuje komunikacja tramwajowa, nie ma tutaj też zajezdni. Na Zarzeczu znajduje się pętla autobusowa, która obsługuje jedną linię. Z Zarzecza mieszkańcy mogą dojechać bezpośrednio na Mikołów Dworzec PKP, Katowice Dworzec i Łaziska Średnie Dworzec PKP.

Zarzecze — ścieżki rowerowe

Na Zarzeczu nie buduje się zbyt wielu ścieżek rowerowych. Z uwagi na ograniczony ruch samochodowy mieszkańcy poruszają się rowerami po ulicy. Jednoślady cieszą się tutaj dużą popularnością, o czym świadczy konieczność budowy wiat rowerowych typu Parkuj i Jedź. Niestety obecnie brakuje stacji wypożyczalni rowerów miejskich City by Bike, najbliższe znajdują się na Podlesiu i Kostuchnie.

Komunikacja na Zarzeczu: główne ulice

Najważniejszą arterią komunikacyjną Zarzecza jest ul. gen. Grota-Roweckiego. Wszystkie ciągi komunikacyjne znajdują w centralnej części dzielnicy i to właśnie przy nich zlokalizowane są najważniejsze punkty handlowo-usługowe, placówki edukacyjne a także ośrodki zdrowia. Zachodnią granicę dzielnicy stanowi gęsto zabudowana ul. Tunelowa, która w znacznej części znajduje się na terenie Zarzecza.

Komunikacja na Zarzeczu: planowane inwestycje drogowe

Na przyszły rozwój transportu publicznego na terenie dzielnicy może wpłynąć rozbudowa budownictwa mieszkalnego w rejonie ul. Kaskady i gen. Grota-Roweckiego, która przyciągnie do dzielnicy nowych mieszkańców, co z kolei będzie wymagało usprawnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej. Obecnie sytuację może poprawić zaplanowana budowa węzła przesiadkowego w sąsiednim Podlesiu oraz budowa linii tramwajowej Brynów-Kostuchna, która wspomoże transport publicznych w grupie katowickich dzielnic południowych.

Ocena redakcji

Od lat w Katowicach mówi się, że Zarzecze jest jedną z gorzej skomunikowanych dzielnic w całym mieście. Nie funkcjonuje tutaj transport tramwajowy ani kolejowy, a komunikacja autobusowa obejmuje tylko siedem linii. Mieszkańcy wciąż stawiają na prywatny transport samochodowy, a władze miasta na razie nie planują większych inwestycji drogowych w tym rejonie.

Z pewnością, z biegiem lat mieszkańcy z coraz większym uporem będą domagali się zmiany tej sytuacji. Ich rozgoryczenie jest tym większe, że miasto właśnie ogłosiło budowę nowej północnej dzielnicy, jaką będzie Nowy Wełnowiec.

3. Edukacja

Żłobki i przedszkola na Zarzeczu

Niestety na Zarzeczu nie ma ani jednego żłobka. Mieszkające tutaj rodziny zapisują dzieci do placówki położonej tuż za granicą dzielnicy, przy ul. Uniczowskiej 28 lub decydują się dojeżdżać nieco dalej.
Szkoły podstawowe: edukacja na Zarzeczu

Na terenie Zarzecza nie ma szkół podstawowych. Najbliższe placówki to Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki na Podlesiu, Szkoła Podstawowa nr 38 i Szkoła Podstawowa nr 29 na Kostuchnie.

Licea i technika: szkoły średnie dzielnicy

Na terenie Zarzecza nie ma technikum ani liceum, brakuje także szkół zawodowych i branżowych. Absolwenci szkół podstawowych muszą więc dojeżdżać do innych dzielnic, zwłaszcza na Podlesie i Kostuchnę. Część z nich decyduje się też na placówki mikołowskie.  

Ocena redakcji

Zarzecze często uważane jest za edukacyjną pustynię Katowic. Brakuje tutaj szkół każdego szczebla, a władze miasta nie planują budowy nowych placówek edukacyjnych w przeciągu najbliższych kilku lat, w związku z czym mieszkańcy muszą dojeżdżać ze swoimi dziećmi do innych dzielnic lub do Mikołowa, a nieliczni studenci - do centrum Katowic. Przez tę niesprzyjającą rodzinom z dziećmi sytuację wiele osób rezygnuje z przeprowadzenia się na Zarzecze.

4. Jak się mieszka na Zarzeczu? Parki i rekreacja w dzielnicy

Na Zarzeczu nie ma klasycznie rozumianych parków. Znaczną część dzielnicy pokrywa zieleń pod postacią terenów rolnych, lasów oraz nielicznych nieużytków, niemających statusu zieleni urządzonej, które stanowią idealne miejsce na spacery, treningi biegowe oraz wycieczki piesze lub rowerowe. Co jakiś czas organizowane są grupowe wycieczki dla mieszkańców.

Niestety, to jedne z niewielu sposobów aktywnego spędzania czasu, ponieważ na terenie dzielnicy brakuje siłowni, klubu fitness oraz basenu. Boisko jest tylko jedno, zlokalizowaje tuż za Miejskim Domem Kultury Południe przy ul. Stellera. W tym samym miejscu znajduje się w pełni zacieniony i dobrze wyposażony plac zabaw dla najmłodszych. To jeden z dwóch terenów rekreacyjnych dla dzieci na Zarzeczu, drugi plac zabaw znajduje się przy ul. Szarotek.

5. Gastronomia i kultura

Na terenie Zarzecza nie ma zbyt wielu restauracji, jednak te prosperujące cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Gdzie zjeść w dzielnicy? Znajdujący się przy ul. Sandacza PUB Elipsa-Bażant oprócz standardowego menu oferuje możliwość wynajęcia sal oraz restauracyjnego ogródka na różnego typu imprezy.

Drugie popularne miejsce spotkań to świetnie oceniana restauracja City Sushi przy ul. Stellera, serwująca kuchnię japońską zarówno w tradycyjnym wydaniu, jak i w wersji europejskiej. Poza tym, w poszukiwaniu dobrych restauracji mieszkańcy decydują się na dojazdy do innych dzielnic.

Najbardziej znanym ośrodkiem w dzielnicy jest prężnie działający Miejski Dom Kultury Południe, pełniący funkcję lokalnego centrum kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz seniorów. W ramach swojej działalności centrum prowadzi lekcje kultury regionalnej, zajęcia w ramach akademii smakosza, organizuje imprezy, festyny oraz wycieczki piesze i rowerowe, a także prowadzi wypożyczalnię strojów.

6. Zdrowie na Zarzeczu

Jedyny ośrodek zdrowia na Zarzeczu to prywatna klinika Dermoteka znajdująca się przy ul. Szarotek. Jeśli chodzi o ogólną opiekę zdrowotną, to większość mieszkańców uczęszcza do leżącego przy granicy z Zarzeczem Centrum Medycznego VITA LONGA. Niestety, na terenie Zarzecza nie ma apteki, ale kilka znajduje się tuż przy jego granicach - na Podlesiu, Piotrowicach-Ochojcu, Kustuchnie i Mikołajewie.

Katowice długo były znane jako miasto typowo przemysłowe, w którym kopalnie i huty negatywnie wpływały na jakość powietrza. Poziom smogu w dzielnicy Zarzecze nie przekracza jednak dopuszczalnych norm. Jakość powietrza jest dobra z uwagi na dosć rzadką zabudowę. Warto również wspomnieć o fakcie, że Katowice niedawno wprowadziły Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, przystąpując do programu INTERREG Europa Centralna. Efektem współpracy jest zwiększojna ilość czujników jakości powietrza, zlokalizowanych na terenie dzielnicy. 

Kranówka na Zarzeczu spełnia nawet najbardziej rygorystyczne normy jakości. Według informacji podanych przez Katowickie Wodociągi i Powiatowy Inspektorat Sanitarny woda w dzielnicy oraz w całym mieście jest wodą miękką. Pochodzi z ujęć powierzchniowych i przechodzi liczne kontrole jakości. 

7. Zarzecze: sklepy, hipermarkety i lokalne targowiska

Mieszkańcy Zarzecza mają na terenie dzielnicy zaledwie kilka miejsc, w których mogą zrobić codzienne zakupy. Brakuje tutaj wielkopowierzchniowych hipermarketów i oczywiście centrum handlowego. Nie ma także bazaru - najbliższe są w Mikołajewie i na Piotrowicach-Ochojcu. Znacznie więcej jest indywidualnych przedsiębiorców, którzy prowadzą lokalne punkty usługowe, zwłaszcza z branży beauty (fryzjer, salon urody, salon manicure) oraz branży samochodowej i budowlanej.

8. Wady i zalety mieszkania na Zarzeczu

Zalety:

 • cisza i spokój,
 • dużo terenów zielonych,
 • miłe sąsiedztwo,
 • jakość powietrza i kranówki.

Wady:

 • brak placówek edukacyjnych,
 • stosunkowo długi dojazd do centrum,
 • brak dużych ośrodków kulturalnych i rekreacyjnych,
 • niewiele punktów handlowo-usługowych,
 • słabo zorganizowana służba zdrowia.

Zarzecze to idealne miejsce dla osób chcących zasmakować wiejskiego życia i jednocześnie chcących posiadać dostęp do miejskich udogodnień. Dzielnica zachowała swój wiejski charakter, przez co rozumie się sporą ilość terenów zielonych, pól uprawnych, lasów i nieużytków, a niewielka liczba ludności zapewnia miłe sąsiedztwo i przyjemne warunki życia.

Niestety, tak peryferyjne położenie ma również swoje wady: dojazd do centrum komunikacją autobusową może zajęć nawet godzinę, a innego wyjścia nie ma, ponieważ brakuje tutaj połączeń tramwajowych oraz kolejowych, przez co znaczna część mieszkańców porusza się prywatnymi samochodami. 

Czy Zarzecze to dzielnica przyjazna dla zwierząt?

Zarzecze to idealna dzielnica dla posiadaczy zwierząt, w szczególności psów, ponieważ ogromna liczba terenów zielonych oraz przydomowe ogródki sprzyjają spacerom z czworonogami i rekompensują brak profesjonalnego wybiegu. Poza tym, na terenie dzielnicy znajduje się wysoko oceniana i polecana przez mieszkańców Przychodnia Weterynaryjna - Specjalistyczne Centrum Diagnostyki i Terapii Zwierząt, przy którym działa również niewielki sklep zoologiczny.

9. O tym się mówi na Zarzeczu

Od lat na Zarzeczu mówi się o konieczności budowy placówek edukacyjnych, a w szczególności żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej. Emocje wzbudza też planowana budowa dużego węzła przesiadkowego na Podlesiu oraz anulowany projekt budowy tramwajowej sieci trakcyjnej na pobliskiej Kostuchnie. Obie te inwestycje mogą znacznie poprawić funkcjonowanie komunikacji miejskiej na Zarzeczu.

 

Źródło zdjęcia głównego: wikipedia.org

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Redakcja

Redakcja

Redakcja portalu GetHome.pl to zespół, który dba o najwyższą jakość treści pod kątem merytorycznym. Z pasją tworzymy wartościowe teksty, które pomagają naszym czytelnikom oraz stanowią dla nich inspirację i źródło wiedzy. Główną tematyką artykułów jest branża nieruchomości: budownictwo, finanse, aranżacje i projekty wnętrz, rynek pierwotny i wtórny itd. Staramy się także przedstawić wiele informacji przydatnych poszukującym mieszkania czy domu w danej lokalizacji.

Znajdź i zamieszkaj

GetHome to pierwszy w Polsce portal z ofertami nieruchomości na sprzedaż i wynajem, który zapewnia maksymalną przejrzystość dla użytkownika – z dokładną lokalizacją, bez duplikatów ofert i reklam! Portal prezentuje ogłoszenia sprzedaży i wynajmu mieszkań oraz domów z rynku pierwotnego oraz wtórnego dając internautom bezpośredni kontakt do osób odpowiedzialnych za konkretne oferty.

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: