placement placeholder
placement placeholder

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu

Edyta Wara-Wąsowska
Edyta Wara-Wąsowska

Data publikacji: 07.03.2024

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy lokalu to absolutna podstawa zawiązania umowy najmu okazjonalnego - coraz częstszej formy wynajmu na polskim rynku. Jak przygotować dokument przed podpisaniem umowy najmu? Sprawdź na gethome.pl!

Najem okazjonalny cieszy się rosnącą popularnością wśród właścicieli nieruchomości - i nie bez przyczyny. Umowa najmu okazjonalnego znacznie lepiej zabezpiecza interesy wynajmującego i pozwala, w razie potrzeby, przyspieszyć proces eksmisji. To, co jest charakterystyczne dla najmu okazjonalnego, to m.in. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu w przypadku ustania stosunku najmu. Co powinno zawierać i co jeszcze trzeba dołączyć do umowy?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

  • jakie są podstawowe elementy umowy najmu okazjonalnego,
  • dlaczego potrzebna jest zgoda na zamieszkanie najemcy po ustaniu stosunku najmu i kto ją wyraża,
  • czy oświadczenie właściciela lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy musi zawierać określone elementy.

Umowa najmu okazjonalnego lokalu - najważniejsze informacje

Umowa najmu okazjonalnego różni się od zwykłej umowy najmu pod wieloma względami. Warto na przykład wiedzieć, że do zawarcia umowy najmu okazjonalnego potrzebne są dodatkowe dokumenty; ponadto oświadczenia dołączone do umowy muszą być notarialnie poświadczone. Sama instytucja najmu okazjonalnego została uregulowana w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

Warto jednak przede wszystkim wiedzieć, że umowa najmu okazjonalnego z podpisem notarialnie poświadczonym może znacząco ułatwić ewentualną eksmisję nieuczciwego lokatora (czyli takiego, który nie chce opuścić lokalu w razie zakończenia czy rozwiązania umowy najmu lub np. zalega z płatnościami). Jest to możliwe m.in. dzięki specjalnym oświadczeniom składanym przez przyszłego najemcę. Chodzi o:

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu. Jednocześnie w tym samym oświadczeniu najemca wskazuje inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
  • oświadczenie właściciela innego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji musi zawierać dane osobowe najemcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego). W oświadczeniu najemca oświadcza, że zobowiązuje się do opróżnienia i opuszczenia przedmiotowego lokalu mieszkalnego w przypadku rozwiązania stosunku najmu - niezależnie od jego przyczyn. Ważną częścią oświadczenia jest wskazanie innego lokalu; najemca musi mieć możliwość zamieszkania w nim po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy najmu przez właściciela mieszkania. Najemca musi pamiętać, by wskazać dokładny adres lokalu; dodatkowo oświadcza on, że posiada pisemną zgodę osoby posiadającej tytuł prawny do tego lokalu na zamieszkanie w nim w razie eksmisji.

Zgoda na zamieszkanie najemcy w przypadku ustania stosunku najmu - wzór

Niezwykle ważne jest również oświadczenie właściciela innej nieruchomości, który zgadza się na zamieszkanie najemcy w przypadku zakończenia - wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu. W takim oświadczeniu właściciel lokalu lub osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu potwierdza, że wyraża taką zgodę; w oświadczeniu musi znaleźć się również:

  • adres nieruchomości,
  • numer księgi wieczystej,
  • data zawarcia umowy najmu okazjonalnego,
  • imię i nazwisko najemcy.

Podpisując takie oświadczenie właściciel tego lokalu lub osoby posiadające tytuł prawny do niego zobowiązują się zatem do przyjęcia najemcy, gdy jego stosunek najmu zakończy się. 

Dlaczego oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu jest tak istotne?

Dzięki oświadczeniom dołączonym do umowy właściciel wynajmowanej nieruchomości będzie mógł, w razie problemów, w miarę sprawnie doprowadzić do opuszczenia lokalu przez kłopotliwego najemcę (przy czym przepisy prawa dokładnie regulują, kiedy możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie czy wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego). 

Sprawdź, dlaczego zgoda na zamieszkani jest tak istotne.

Jak to wygląda w praktyce? Po wygaśnięciu okresu najmu lub po zakończeniu okresu wypowiedzenia (w razie wcześniejszego rozwiązania umowy) najemca jest zobowiązany do opróżnienia lokalu i oddania kluczy właścicielowi. Jeśli tego jednak nie zrobi, wynajmujący musi dostarczyć najemcy - koniecznie na piśmie - żądanie opróżnienia lokalu, w którym wyznaczy ostateczny termin opuszczenia nieruchomości. W sytuacji gdy najemca zignoruje takie żądanie, wynajmujący może przejść do nieco bardziej zdecydowanych kroków - czyli do złożenia wniosku do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu - oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji.

Po nadaniu takiej klauzuli (co nie powinno trwać długo) komornik może przystąpić do przeprowadzenia eksmisji. Co istotne, w przypadku najmu okazjonalnego nie istnieje okres ochronny dla najemcy, nie ma też potrzeby zapewniania mu lokalu socjalnego. Wszystko dzięki wspomnianym oświadczeniom - najemca nie trafia na bruk, ponieważ miał zapewnioną możliwość zamieszkania w innym lokalu. To z kolei oznacza, że komornik może bez przeszkód (i sprawnie) przeprowadzić eksmisję.

Czy zgoda na zamieszkanie najemcy może stracić ważność?

Już w trakcie trwania umowy najmu okazjonalnego najemca może utracić - z różnych przyczyn - możliwość zamieszkania w lokalu wskazanym w oświadczeniu dołączonym do umowy. Co dzieje się w takiej sytuacji? Najemca jest zobowiązany do wskazania innego lokalu, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Ma na to 21 dni od momentu, w którym dowiedział się o utraceniu możliwości zamieszkania we wcześniej wskazanym lokalu. Warto również pamiętać, że konieczne jest dołączenie nowego oświadczenia właściciela lokalu. 

Jeśli najemca nie będzie w stanie wskazać nowego lokalu i dostarczyć odpowiednich oświadczeń, właściciel wynajmowanego mieszkania ma prawo wypowiedzieć umowę na piśmie z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu wypowiedzenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy: podsumowanie

Umowa najmu okazjonalnego jest dla wynajmującego znacznie lepszym rozwiązaniem - dzięki notarialnie poświadczonym oświadczeniom dołączonym do umowy ewentualna eksmisja powinna przebiec znacznie sprawniej niż w przypadku zwykłej umowy najmu. Najemca powinien mieć z kolei świadomość, że tym samym, w razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, musi w terminie wskazanym w umówię opróżnić i opuścić zajmowany dotychczas lokal. 

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Edyta Wara-Wąsowska

Edyta Wara-Wąsowska

Dziennikarka i copywriterka z dziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu treści dla mediów online, agencji reklamowych i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w treściach z zakresu nieruchomości, finansów i prawa.

Artykuły powiązane

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: