Renegocjacja kredytu hipotecznego: czym jest renegocjacja umowy kredytu?

Marta Gług
Marta Gług

Data publikacji: 07.09.2023

Renegocjacja kredytu hipotecznego oznacza zmianę warunków umowy między bankiem a kredytobiorcą. Kiedy warto zmienić warunki kredytu i jak wygląda taka procedura?

Renegocjacja kredytu hipotecznego oznacza zmianę warunków umowy z bankiem w drodze negocjacji, czyli obopólnej zgody. Jako kredytobiorca możesz m.in. wnioskować o renegocjację kosztów kredytu lub okresu spłaty zobowiązania. W jakich sytuacjach renegocjacja kredytu hipotecznego jest możliwa i jak wygląda procedura nowych ustaleń z bankiem?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • co to jest renegocjacja kredytu hipotecznego,
 • na czym polega renegocjacja umowy kredytu hipotecznego,
 • które zapisy umowy kredytowej podlegają negocjacji,
 • kiedy możliwa jest negocjacja warunków kredytu hipotecznego.

Podpisanie umowy kredytu wiąże kredytobiorcę z bankiem stosunkiem prawnym na długi czas. W przypadku kredytów hipotecznych jest to często nawet kilkadziesiąt lat. W tym czasie może dojść do istotnych zmian okoliczności lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które znacząco wpłyną na naszą zdolność kredytową lub możliwość spłaty zobowiązania. Może się również zdarzyć, że warunki kredytu mieszkaniowego, który podpisaliśmy kilka lat temu, nie będą już tak atrakcyjne, jak w momencie podpisywania umowy. W obu przypadkach warto rozważyć renegocjację warunków kredytu. Co to jest i w jakich okolicznościach można skorzystać z tego rozwiązania?

Renegocjacja warunków kredytu hipotecznego

Jak już wspomnieliśmy, negocjacja warunków kredytu hipotecznego polega na ustaleniu przez obie strony zmian w zapisach zawartej już umowy. Wprowadzenie zmian może zaproponować bank lub kredytobiorca. W obu przypadkach propozycja  powinna być przedstawiona na piśmie oraz odpowiednio uargumentowana. Jeśli obie strony zgodzą się na wprowadzenie zmian, konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Warto mieć świadomość, że niektóre instytucje finansowe pobierają opłaty za przygotowanie takiego dokumentu. Ich wysokość można łatwo sprawdzić w Tabeli opłat i prowizji na stronie banku.

Jakie zapisy podlegają negocjacji przy umowie kredytu?

Przedmiotem renegocjacji warunków kredytu może być umowa dotycząca kredytu hipotecznego lub gotówkowego. Możliwość negocjacji poszczególnych warunków kredytu często zależy właśnie od typu zobowiązania. W przypadku kredytu hipotecznego negocjacji podlega m.in.:

 • marża banku – jeśli zawarty kredyt ma zmienne oprocentowanie, a przez zmianę stawki WIBOR  raty kredytowe znacznie wzrosły, kredytobiorca ma prawo zwrócić się o renegocjację marży kredytu hipotecznego. Jest to wartość ustalana indywidualnie przez daną instytucję bankową.
 • wysokość prowizji – która jest spłacana w ratach kredytowych,
 • przewalutowanie kredytu – jeżeli kredyt jest w złotówkach lub walucie obcej,
 • zmiana rat – z malejących na równe lub odwrotnie,
 • zmiana oprocentowanie – ze zmiennego na stałe lub odwrotnie,
 • zmiana współkredytobiorcy,
 • zmiana zabezpieczenia kredytu,
 • wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania,
 • inne zmiany w harmonogramie spłat zobowiązania, np. wakacje kredytowe lub zmiana daty płatności.

Przy kredycie gotówkowym negocjacji podlegają podobne zapisy, Zmiana może także dotyczyć odstąpienia od umowy związanej z kredytem, np. dobrowolnego ubezpieczenia. Nie można natomiast zmienić elementów stałych w umowie. Przykładem może być wysokość stawki bazowej do naliczenia oprocentowania lub ogólne zasady wypowiedzenia umowy

Renegocjacja kredytu hipotecznego może znacząco obniżyć koszty zoobowiązania.

Kiedy renegocjacja kredytu jest możliwa?

Renegocjacja kredytu jest możliwa, o ile we właściwej umowie kredytowej znajduje się klauzula dopuszczająca taką możliwość. Warto mieć świadomość, że zazwyczaj banki zawierają w umowach taką klauzulę. Ma to związek z długim okresem spłaty zobowiązania oraz ryzykiem zmian okoliczności, które mogą spowodować konieczność renegocjowania określonych w umowie warunków kredytowania.

Renegocjacja kredytu może dotyczyć zobowiązania gotówkowego lub hipotecznego. Zmianę warunków umowy może zaproponować zarówno wnioskodawca, jak i bank. Co istotne, na ich zmianę muszą zgodzić się obie strony umowy, co zwykle wymaga podpisania stosownego aneksu. To czy bank zgodzi się na zmianę określonych warunków finansowania, zależy od wielu czynników. Na decyzję banku mogą wpływać zarówno aktualna sytuacja finansowa kredytobiorcy, jak i polityka kredytowa instytucji, a także przebieg dotychczasowej współpracy z klientem.

Banki zdecydowanie chętniej godzą się na renegocjowanie warunków umowy, jeśli klient terminowo spłacał dotychczasowe zobowiązanie oraz aktywnie korzystał z innych produktów banku. Nieterminowe spłaty lub negatywna historia BIK mogą z kolei stanowić argument dla odrzucenia wniosku o korzystniejsze warunki kredytowania.

Renegocjacja kredytu hipotecznego – jak wygląda procedura?

Procedura renegocjacji kredytu hipotecznego może się różnić w zależności od banku. Z reguły, aby negocjować zapisy umowy kredytu hipotecznego, niezbędne są następujące kroki:

 1. Kredytobiorca kontaktuje się z bankiem w celu uzyskania informacji o możliwości renegocjowania poszczególnych zapisów umowy. Może to zrobić podczas wizyty w oddziale banku lub poprzez kontakt z infolinią. To także dobry moment, aby zapytać jakie formalności wiążą się z planowaną procedurą.
 2. W następnym kroku kredytobiorca składa wniosek o zmianę warunków kredytowych, najczęściej korzystając ze standardowych  formularzy udostępnianych przez bank.
 3. Po złożeniu wniosku bank może poprosić o dodatkowe dokumenty, które potwierdzają aktualną sytuację finansową kredytobiorcy.
 4. Bank analizuje wniosek i wydaje odpowiedź.
 5. Zmiana warunków umowy zazwyczaj wymaga podpisania stosownego aneksu, choć nie zawsze jest to konieczne.

Renegocjowanie warunków umowy kredytowej wymaga odpowiedniego przygotowania.

Kiedy warto renegocjować warunki kredytu hipotecznego?

Renegocjacja warunków kredytu hipotecznego jest warta rozważenia, jeśli dotychczasowe warunki umowy przestały być dla kredytobiorcy korzystne. Ma to miejsce m.in. w sytuacji, gdy:

 • znacząco wzrosły koszty kredytowe w związku ze zmianą wskaźnika WIBOR lub inflacją,
 • zmianie uległa nasza sytuacja finansowa, przez co chcemy wydłużyć okres spłaty lub wręcz przeciwnie - skrócić go do mniejszej ilości rat,
 • warunki aktualnych kredytów oferowanych przez instytucje lub inne banki są korzystniejsze niż te zawarte w umowie,
 • pojawiły się inne okoliczności, które wymagają zmiany zapisów.

Renegocjacja kredytu hipotecznego: podsumowanie

Renegocjacja kredytu hipotecznego między kredytobiorcą a bankiem polega na wprowadzeniu zmian w zapisach umowy o kredyt. Banki zwykle dopuszczają taką możliwość, umieszczając w umowie stosowną klauzulę. Przedmiotem negocjacji może być m.in. marża banku, okres kredytowania, wysokość prowizji czy kwestie związane z zabezpieczeniem kredytu. Inicjatywa zmian może wyjść zarówno ze strony klienta, jak i banku. W obu przypadkach konieczne jest, aby obie strony umowy, wyraziły zgodę na wprowadzane zmiany, które zostaną potwierdzone podpisaniem stosownego aneksu. 

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Marta Gług

Marta Gług

Copywriterka i redaktorka z kilkuletnim doświadczeniem w branży nieruchomości. Interesuje się urbanistyką i architekturą. Uwielbia podejmować trudne tematy i przybliżać je w przystępny i praktyczny sposób. Specjalizuje się w tekstach z zakresu nieruchomości, aranżacji wnętrz, prawa i finansów.

Artykuły powiązane

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: