Dofinansowanie do mieszkania - jak skorzystać?

Redakcja

Redakcja

05.01.2022

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy lub dopłata do czynszu i jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać dofinansowanie do kupna mieszkania? Sprawdzisz na GetHome!

Zakup lub wynajem mieszkania zawsze łączy się z dużym nakładem finansowym. Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor kryzys gospodarczy spowodowany inflacją i pandemią COVID-19 przyśpieszył przyrost długów związanych z opłatami za mieszkanie. Tej sytuacji, wychodzi naprzeciw państwowa polityka społeczna oraz wsparcie oferowane przez podmioty samorządowe.

Uzyskanie dofinansowania na zakup nieruchomosci lub dopłaty do czynszu jest możliwe po spełnieniu pewnych warunków. Kiedy można skorzystać z dofinansowania i komu przysługuje?

Dofinansowanie do mieszkania - ogólne założenia

Dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia dla osób, które mają trudności z uregulowaniem comiesięcznych opłat za lokal mieszkalny. Dopłata pozwala na opłacenie czynszu lub częściowe pokrycie kosztów najmu. Ze wsparcia mogą skorzystać także osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (właściciel, osoba posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego). Kryteria przyznawania oraz wysokość dodatku reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych.

Najważniejszym warunkiem jest kryterium dochodowe, czyli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym. Na uzyskanie dodatku ma także wpływ powierzchnia użytkowa nieruchomości i ilość osób zamieszkujących dany lokal. Wysokość dodatku mieszkaniowego jest obliczana indywidualnie, nie może jednak pokrywać więcej niż 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię mieszkania.

Dofinansowanie do mieszkania - formy wsparcia

Dodatek mieszkaniowy - co warto wiedzieć?

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego może złożyć każda osoba wynajmująca lub posiadająca tytuł prawny do danej nieruchomości. Dotyczy to zarówno lokali własnościowych, jak i dofinansowania do mieszkania tbs. Wnioskodawcą może być także osoba, która nie posiada umowy najmu, ale mieszka w lokalu i ponosi koszty jego utrzymania.

Nieruchomością może być mieszkanie, dom jednorodzinny lub inny lokal mieszkalny. Wsparcie finansowe obejmuje takie wydatki na mieszkanie, jak czynsz, koszty eksploatacyjne oraz zaliczki wpłacane na koszty związane z nieruchomością wspólną. Dodatek mieszkaniowy udzielany jest przez Urząd Miasta lub gminy za pośrednictwem ośrodka opieki społecznej.

Dofinansowanie do mieszkania - kryterium dochodowe

O przyznaniu dodatku decydują przede wszystkim kryteria dochodowe. Na decyzję o przyznaniu subsydium ma również wpływ, to czy wniosek o dodatek mieszkaniowy składa osoba samotna, czy wchodząca w skład kilkuosobowego gospodarstwa domowego. Osoba niepełnosprawna lub posiadająca dodatek kombatancki powinna przedstawić stosowną dokumentację podczas składania wniosku. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego pod uwagę brany jest średni miesięczny dochód z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Dochód powinien być równy lub niższy 175% najniższej emerytury ZUS. W przypadku gospodarstwa wielorodzinnego wspólny dochód przeliczany jest na jedną osobę i powinien być równy lub niższy od 125% najniższej emerytury ZUS dla roku bieżącego. Dodatek mieszkaniowy przysługuje także osobom, które przekraczają te limity, wówczas od kwoty dopłaty do mieszkania, odejmuje się różnice między dochodem a wskazanym limitem.

Powierzchnia normatywna - jakie ma znaczenie?

Na decyzję o przyznaniu dodatku ma również wpływ powierzchnia normatywna przypadająca na osoby zamieszkujące gospodarstwo, które ma być przedmiotem dotacji. Wniosek o dodatek mieszkaniowy mogą złożyć mieszkańcy lokalu, w którym powierzchnia użytkowa nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w całkowitej powierzchni użytkowej lokalu jest nie większy niż 60%.

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, powierzchnia normatywna zostaje zwiększona o 15 m2, niezaleznie od ilości członków gospoodarstwa domowego. Jak dostać dofinansowanie mieszkania i gdzie należy złożyć wniosek?

Rządowe programy wsparcia - aktualne 

Dofinansowanie wynajmu lub na utrzymania mieszkania to nie wszystko. Osoby planujące zakup własnego mieszkania również mogą skorzystać z wielu programów pomocy społecznej. Co prawda programy, takie jak Rodzina na Swoim, Mieszkanie dla Młodych, czy Mieszkanie plus już się skończyły, ale Polski Ład ma w założeniu wesprzeć w zakupie mieszkania nawet kilkadziesiąt tysięcy rodzin. Z pomocą przychodzi też Fundusz wsparcia kredytobiorców i mieszkań na wynajem oraz medialny projekt Banku Gospodarstwa Krajowego Mieszkanie na Start.

Jakie są założenia Polskiego Ładu? Jak kupić mieszkanie bez wkładu własnego? Przeczytaj inny nasz artykuł. 

Dofinansowanie do mieszkania - MOPS

Wniosek o dofinansowanie mieszkania należy złożyć w gminnym ośrodku pomocy społecznej. Komplet dokumentów można złożyć osobiście, listownie lub przy pomocy pełnomocnika. W dokumentach powinien znajdować się prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, informacja o powierzchni użytkowej lokalu i dokumenty potwierdzające oraz deklarację o dochodach osób zamieszkujących lokal.

Informacje powinny odnosić się do stanu obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Składający wniosek może się odwołać od postanowienia ośrodka przez 14 dni od wydania decyzji.

Mieszkanie dla Rozwoju

Następcą Mieszkania Plus jest program Mieszkanie dla Rozwoju. Jest to program realizowany przez Grupę Polskiego Fundusz Rozwoju. W ramach programu PRFON można ubiegać się o dofinansowanie zakupu mieszkania oraz remontu mieszkania. Program skierowany jest dla wszystkich grup społecznych, jednak głównym beneficjentem są młode rodziny z dziećmi. Pośrednim celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do zakładania rodzin i wsparcie w decyzji o posiadaniu dziecka. Do tej pory zostały wybudowane 1017 mieszkania w Jarocinie, Białej Podlaskiej, Wałbrzychu oraz Kępnie.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Innym rodzajem wsparcia finansowego jest Fundusz Wsparcia dla Kredytobiorców. Jest to rozwiązanie dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a posiadają zobowiązanie w postaci spłaty rat kredytu hipotecznego, które w znaczny sposób obciążają domowy budżet, Wsparcie zapewnianie jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który przekazuje kwotę równą miesięcznej racie kapitałowo-odsetkowej do banku, w którym został wzięty kredyt. Wsparcie nie może wynosić więcej niż 2000 zł miesięcznie oraz jest przyznawane maksymalnie na 36 miesięcy. Pieniądze należy zwrócić po 2 latach od ostatniej wpłaty.

Fundusz Mieszkań na Wynajem

Fundusz mieszkań na wynajem to inny program Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony dla osób, które nie chcą wiązać się kredytem na rzecz długoterminowego wynajmu mieszkań. Program skierowany jest dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na wynajmowanie mieszkania po cenach rynkowych. Jest to alternatywa dla mieszkań komunalnych lub socjalnych. Na cenę czynszu ma wpływ zadeklarowana długość najmu. Umowa najmu instytucjonalnego podpisywana jest z przedstawicielem funduszu. Program funkcjonuje w największych polskich miastach, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań oraz Katowice.

dofinansowanie do mieszkania - fundusz mieszkań na wynajem

Mieszkanie na Start

Mieszkanie na Start to bezzwrotne wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków z najmu nowego mieszkania lub oddanego do użytku po rewitalizacji. Wsparcie dedykowane jest osobom o umiarkowanych lub niższych osobach w zakresie utrzymywania wynajmowanych lokali. Beneficjentami programu są młode osoby zaczynające pracę, rodziny z dziećmi, seniorzy i osoby niepełnosprawne. Kryterium otrzymania wsparcia jest dochód na jednego członka gospodarstwa domowego oraz brak prawa własności w stosunku do zamieszkiwanej lub innej nieruchomości.

Rządowe programy nieaktualne - podsumowanie 

Przedstawiamy i podsumowujemy najpopularniejsze programy.

Rodzina na Swoim

Rodzina na Swoim to program, który skierowany był dla małżeństw oraz osób samotnie wychowujących dzieci poniżej 25 roku życia. Program umożliwiał zakup domu lub mieszkania bez wkładu własnego. Beneficjentami programu były osoby, które nie mogły pozwolić sobie na klasyczny kredyt na mieszkanie.

Otrzymane dopłaty od Skarbu Państwa można było przeznaczyć na zakup istniejącego lub będącego w budowie domu lub mieszkania. Maksymalna cena za metr kwadratowy obliczana była na podstawie cen limitowych ustalanych dla każdego województwa. Dopłaty przysługiwały przez pierwszych 8 lat spłaty kredytu. Program Rodzina na Swoim zakończył się w 2012 roku.

Mieszkanie dla Młodych

Program Mieszkanie dla Młodych to kolejny rządowy projekt, który umożliwiał Polakom zakup własnego lokum. Beneficjentem programu były osoby do 35 roku życia. Pierwsze mieszkanie można było nabyć po preferencyjnych cenach. Przedmiotem dotacji był wkład własny na nowo wybudowane lokale mieszkalne z rynku pierwotnego oraz dofinansowanie domów budowanych metoda gospodarczą. Wsparcie udzielane było jednorazowo w momencie wypłaty kredytu hipotecznego.

W przypadku singli i małżeństw bezdzietnych dofinansowanie wynosiło 10% wartości mieszkania, podczas gdy małżeństwa z dziećmi lub osoby samotnie wychowujące dziecko mogły liczyć na dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 15%. Program trwał od 2014 do 2018 roku. Do tego czasu łączna suma wsparcia przy udzielaniu kredytów wyniosła 19,26 mld zł. Z pomocą programu nabyto około 110 tys. nieruchomości.

Dofinansowanie do mieszkania - mieszkanie dla młodych

Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus to program, który trwał od 2016 do 2019 roku. W przeciwieństwie do wcześniejszych programów nie polegał na wsparciu w uzyskaniu kredytów, a budowie tanich mieszkań pod najem. Pomoc skierowana była dla obywateli i cudzoziemców przebywających w Polsce, zarabiających poniżej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, nieposiadających własnej nieruchomości oraz osób o ograniczonej zdolności czynszowej. W ramach programu udało się wybudować około 7,8 tys. lokali, z czego 867 się mieszkań powstało w ramach filaru rynkowego, a 6932 w ramach filaru społecznego.

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Redakcja

Redakcja

Redakcja portalu GetHome.pl to zespół, który dba o najwyższą jakość treści pod kątem merytorycznym. Z pasją tworzymy wartościowe teksty, które pomagają naszym czytelnikom oraz stanowią dla nich inspirację i źródło wiedzy. Główną tematyką artykułów jest branża nieruchomości: budownictwo, finanse, aranżacje i projekty wnętrz, rynek pierwotny i wtórny itd. Staramy się także przedstawić wiele informacji przydatnych poszukującym mieszkania czy domu w danej lokalizacji.

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: