placement placeholder
placement placeholder

Umowa rezerwacyjna mieszkania: wzór w PDF i DOC

Dominika Perkowska
Dominika Perkowska

Data publikacji: 29.04.2024

Czym jest umowa rezerwacyjna mieszkania? Przyda się na rynku wtórnym i pierwotnym. Pobierz wzór umowy rezerwacyjnej w formacie DOC i PDF!

Umowa rezerwacyjna mieszkania to dokument, który formalizuje zobowiązania między stronami - osobą zainteresowaną zakupem nieruchomości a deweloperem bądź właścicielem mieszkania. Jest to istotny krok w procesie nabycia własności, zapewniający obu stronom pewność transakcji oraz ochronę praw i interesów. Umowa rezerwacyjna mieszkania to pierwszy krok w procesie nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym, ale też wtórnym, dlatego warto zadbać o jej prawidłowe sformułowanie oraz pełną przejrzystość dla obu stron. Jak wygląda umowa rezerwacyjna domu lub mieszkania? Czy możliwe jest odstąpienie od umowy rezerwacyjnej? Jaka jest różnica pomiędzy umową rezerwacyjną a umową przedwstępną? Odpowiadamy!

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czym jest umowa rezerwacyjna nieruchomości
 • co powinna zawierać umowa rezerwacyjna mieszkania
 • jak wygląda wzór umowy rezerwacyjnej

Czym jest umowa rezerwacyjna mieszkania?

Umowa rezerwacyjna: czym jest? To formalny dokument, który reguluje warunki rezerwacji przed dokonaniem zakupu danej nieruchomości. Podpisuje się ją zazwyczaj w przypadku, gdy potencjalny nabywca jest zainteresowany konkretnym mieszkaniem, ale nie jest jeszcze gotowy do dokonania pełnego zakupu.

Główne założenia umowy rezerwacyjnej mieszkania to zabezpieczenie interesów zarówno właściciela nieruchomości, jak i potencjalnego nabywcy. Poprzez podpisanie umowy rezerwacyjnej, sprzedający zobowiązuje się do zatrzymania nieruchomości dla danego nabywcy przez określony czas, w zamian za zazwyczaj niewielką opłatę rezerwacyjną. Z kolei potencjalny nabywca ma pewność, że mieszkanie nie zostanie sprzedane innemu kupującemu w tym czasie.

Rezerwacja domu, mieszkania czy działki może być stosowana zarówno w formie umowy z deweloperem, jak i osobą prywatną sprzedającą nieruchomość. Czy warto zawrzeć umowę rezerwacyjną? Na pewno jest to ważny krok w procesie zakupu nieruchomości, który warto rozważyć, szczególnie gdy istnieje ryzyko, że inne osoby mogą być zainteresowane danym lokum.

Jakie są rodzaje umów rezerwacyjnych?

Wyróżniamy dwa rodzaje umów rezerwacyjnych:

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z klasyczną umową rezerwacyjną. Oznacza ona, że klient dokonuje jedynie rezerwacji danej nieruchomości i w każdym, dogodnym dla niego momencie może dokonać rozwiązania umowy rezerwacyjnej. Umowa rezerwacyjna zwykła nie jest umową, która zobowiązuje którąś ze stron – ani klienta, ani sprzedającego, do tego, by podpisać właściwą umowę.

Drugim typem umowy jest umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej. Dokument ten różni się od zwykłej umowy rezerwacyjnej tym, że zobowiązuje on do podpisania głównej umowy kupna nieruchomości. Stanowi on swoiste zabezpieczenie dla sprzedającego i kupującego, na wypadek, gdyby któraś ze stron chciała uchylić się od zobowiązań.

Umowa przedwstępna a rezerwacyjna: różnice

Przy zakupie mieszkania lub domu istnieje możliwość podpisania dwóch rodzajów umów: umowy rezerwacyjnej oraz przedwstępnej. Umowa rezerwacyjna mieszkania, chociaż nieuregulowana przepisami prawa, zobowiązuje sprzedawcę do zatrzymania nieruchomości przez określony czas, po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej. Natomiast umowa przedwstępna, uregulowana w kodeksie cywilnym, nakłada na inwestora obowiązek podpisania umowy przyrzeczonej, w której ustalony jest termin finalizacji transakcji. Warto pamiętać, że umowa rezerwacyjna nie jest równoznaczna z przeniesieniem prawa własności, co może mieć znaczenie w ewentualnych sporach prawnych.

Dowiedz się więcej: Umowa przedwstępna - kompendium wiedzy

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna? Wzór umowy do pobrania

Należy mieć na uwadze, że umowa rezerwacyjna nie ma standardowego wzoru ani szablonu, co oznacza, że dokumenty tego typu mogą być bardzo zróżnicowane. Jeśli jesteś odpowiedzialny za sporządzenie umowy rezerwacyjnej, możesz skonsultować się z prawnikiem lub skorzystać z dostępnych wzorów, aby stworzyć odpowiedni dokument.

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna? W umowie powinny się znaleźć następujące informacje:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • dane identyfikujące obie strony umowy,
 • dokładny opis nieruchomości, którą się rezerwuje,
 • okres, na jaki nieruchomość została zarezerwowana,
 • wysokość opłaty rezerwacyjnej oraz termin jej wpłaty,
 • konsekwencje wynikające z niedotrzymania warunków umowy oraz odstąpienia od takiej umowy,
 • podpisy obu stron.

Chcesz mieć pewność, że twoja umowa rezerwacyjna jest dobrze skonstruowana? Pobierz wzór umowy rezerwacyjnej –  wzór PDF i DOC:

Umowa rezerwacyjna mieszkania wzór PDF
Umowa rezerwacyjna mieszkania wzór DOC

Umowa rezerwacyjna: na co uważać i na co zwrócić uwagę?

Podpisując umowę rezerwacyjną, istotne jest zwrócenie uwagi na kilka kluczowych kwestii, aby uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości. O czym pamiętać przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej? Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować wszystkie zapisy umowy, upewniając się, że zawierają one wszelkie istotne warunki transakcji, w tym m.in.:

 • dokładny opis nieruchomości,
 • warunki dotyczące rezerwacji, w tym wysokość opłaty rezerwacyjnej oraz termin jej wpłaty,
 • czas trwania umowy rezerwacyjnej
 • ewentualne kary za jej naruszenie,
 • przewidziane konsekwencje w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron,
 • ochronę praw nabywcy, w tym możliwość odstąpienia od umowy w określonych sytuacjach, takich jak brak uzyskania kredytu hipotecznego.

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania: wzór

Umowa rezerwacyjna wykorzystywana jest na pierwotnym rynku nieruchomości, gdy planuje się zakup mieszkania od dewelopera, lecz również od osób prywatnych na rynku wtórnym. Jednakże istnieje możliwość zawarcia tego samego rodzaju dokumentu w kontekście wynajmu lokalu mieszkalnego.

Elementy, które muszą się znaleźć w umowie rezerwacyjna najmu mieszkania, są bardzo podobne do tych, które znajdziemy w przypadku zakupu nieruchomości. Wzór umowy rezerwacyjnej, gdy interesuje nas najem, powinien zawierać dodatkowo:

 • rodzaj najmu (zwykły, okazjonalny czy instytucjonalny),
 • wysokość opłat za czynsz lokalu mieszkalnego,
 • data, kiedy najemca może wprowadzić się do mieszkania,
 • sposób płacenia przyszłych czynszów oraz formy rozliczenia mediów.

Oczywiście w sieci można znaleźć także umowę rezerwacyjną najmu mieszkania  – wzór PDF czy DOC. W razie wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą, aby mieć pewność, że umowa jest poprawnie skonstruowana.

Opłata rezerwacyjna a zadatek: różnice i kluczowe kwestie

Podczas zawierania umowy rezerwacyjnej często występuje opłata rezerwacyjna, którą wpłaca się na konto sprzedawcy. Warunki związane z jej zwrotem lub zatrzymaniem zależą od ustaleń w umowie, dlatego ważne jest dokładne jej przeczytanie. Kwota opłaty rezerwacyjnej może być różna, ustalana indywidualnie przez obie strony, zazwyczaj w granicach kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Z kolei umowa przedwstępna, która jest kolejnym krokiem w procesie zakupu nieruchomości i krokiem przed umową sprzedaży, może wiązać się z zaliczką lub zadatkiem. Choć oba terminy są często używane zamiennie, różnią się one istotnie. Zadatek stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie, a jego wpłata daje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania umowy przez drugą stronę, z zachowaniem pełnej kwoty. Natomiast zaliczka, mimo że wpłacana przy zakupie mieszkania, nie stanowi zabezpieczenia i jest regulowana w mniejszym stopniu przez prawo. Zwrócenie zaliczki może być pomniejszone o poniesione koszty przez sprzedającego. Dlatego też, aby chronić swoje interesy, często zaleca się wybór zadatku zamiast zaliczki. Dodatkowo warto zauważyć, że zadatek zawsze zwraca się w całości, podczas gdy zaliczka może być obciążona kosztami, a jej zwrot zależy od warunków umowy i przepisów prawa.

Umowa rezerwacyjna mieszkania wzór: podsumowanie

Umowa rezerwacyjna mieszkania to kluczowy dokument zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, regulujący warunki rezerwacji nieruchomości przed dokonaniem pełnej transakcji. Zabezpiecza ona interesy obu stron, określając m.in. opłatę rezerwacyjną i czas trwania rezerwacji, dlatego warto podpisać taką umowę - zarówno podczas sprzedaży mieszkania, jak i kupna mieszkania. Istnieją dwa rodzaje umów rezerwacyjnych: zwykła i z elementami umowy przedwstępnej, z którymi warto się zapoznać. Warto dokładnie analizować treści umowy rezerwacyjnej, a także skorzystać z gotowego wzoru umowy rezerwacyjnej mieszkania. W przypadku mieszkania z rynku pierwotnego i podpisania umowy deweloperskiej należy zapoznać się z warunkami określonymi w dokumencie. Dobrym pomysłem jest też sprawdzenie umowy z deweloperem.

Pobierz wzór umowy rezerwacyjnej - tutaj.

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Dominika Perkowska

Dominika Perkowska

Copywriterka i korektorka z zamiłowaniem do komunikacji w intrenecie. Uczestniczy w prowadzeniu kilku blogów branżowych. Lubi podejmować trudne tematy i przedstawiać je w sposób przystępny.

Artykuły powiązane

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: