Mieszkanie - definicja i rodzaje mieszkania

Redakcja
Redakcja

Data publikacji: 09.08.2019

Co to jest "mieszkanie"? Prawo dokładnie określa definicję mieszkania i rodzaje jego własności. A ty je znasz?

Mieszkanie jest uważane w naszym społeczeństwie za dobro najwyższe. Ma największą wartość materialną i stanowi o dobrobycie danej osoby. Potocznie tą nazwą określa się nieruchomość, w której spędzamy najwięcej czasu, prowadzimy gospodarstwo domowe i zakładamy rodzinę. Niekoniecznie musi być naszą własnością. To raczej określenie miejsca, do którego codziennie wracamy. Jak natomiast prawnie wygląda definicja mieszkania?

Prawna definicja mieszkania gethome.pl

Prawna definicja mieszkania

Żeby znaleźć definicję prawną mieszkania, trzeba odnieść się do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Mówi ono, że jest to zespół pomieszczeń wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, który posiada osobne wejście i nadaje się do zamieszkania przez ludzi – w tym także do prowadzenia gospodarstwa domowego. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że ta definicja opisuje wszystkie nieruchomości mieszkalne, jednak ustawa wyróżnia także inne pojęcia, jak chociażby zabudowę jednorodzinną. My potocznie nazywamy ją po prostu domem. Rozporządzenie mówi, że jest to cały budynek lub ich kompleks, przeznaczony dla jednej rodziny – wraz z garażami i budynkami gospodarczymi.

By mieszkanie było mieszkaniem

Mieszkanie lub dom muszą być częścią konkretnej nieruchomości, która znajduje się na wyznaczonej i oznakowanej działce budowlanej. Odnosząc się do wyżej opisanej definicji prawnej – muszą posiadać stałe przegrody budowlane, a więc połączone z fundamentami. Jak sama nazwa wskazuje – nieruchomość jest czymś, co się „nie rusza”. Nawet okna nie są rozumiane jako stała przegroda. W tym znaczeniu mieszkaniem nie można nazwać:

 • przyczep kempingowych,
 • namiotów,
 • domków na ogródkach działkowych.

Mieszkanie a nieruchomość

Jak już wiemy, mieszkanie jest częścią budynku, która musi nadawać się do zamieszkania przez ludzi. Czym jednak dokładnie jest nieruchomość? Tutaj najlepiej jest odwołać się do Kodeksu Cywilnego Dz.U.2018.o.1025.t.j., Art. 46 $1, że nieruchomość jest częścią powierzchni ziemskiej stanowiącą odrębny przedmiot własności. Ta definicja obejmuje zarówno sam grunt, a więc działkę, jak i budynek, który na działce stoi.

Nieruchomością nazywamy więc wszystko, co jest trwale związane z powierzchnią naszego globu – zarówno mieszkania, jak i samą ziemię. W szczególnych przypadkach – nieruchomość gruntowa może mieć innego właściciela niż budynek, który się na niej znajduje. Podobnie jest z mieszkaniami – każde mieszkanie w danej budowli także może mieć innego właściciela. Stan prawny nieruchomości jest przedstawiany za pomocą tzw. ksiąg wieczystych.

ksiega wieczysta gethome.pl

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to rejestr, który przedstawia informacje prawne na temat danej nieruchomości. Znajdziemy w niej takie informacje jak:

 • oznaczenie nieruchomości,
 • oznaczenie właściciela,
 • ograniczenia w prawach rozporządzania nieruchomością,
 • hipoteki.

Razem z księgą wieczystą gromadzone są wszystkie inne dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości jak chociażby akty notarialne. To na ich podstawie rozstrzygane są wszystkie spory sądowe. Dlatego przed zakupem nieruchomości koniecznie musimy sprawdzić stan ksiąg wieczystych.

dom czy mieszkanie gethome.pl

Dom czy mieszkanie?

Takim głównym i bezsprzecznym podziałem nieruchomości mieszkalnych jest podział na mieszkania i zabudowę jednorodzinną, którą będziemy potocznie nazywać właśnie domem. Zarówno jedna, jak i druga forma ma wielu zwolenników i przeciwników. Przed zakupem własnych czterech kątów warto przeanalizować wszystkie wady i zalety. Pamiętajmy, że najprawdopodobniej spędzimy w tym miejscu kilkadziesiąt następnych lat naszego życia. Co więc jest lepsze – dom czy mieszkanie?

dom jednorodzinny gethome.pl1

Zalety domu jednorodzinnego

Decydując się na dom jednorodzinny, z pewnością możemy liczyć na ciszę i spokój. Do dyspozycji mamy z reguły o wiele większą powierzchnię niż w przypadku mieszkań. Nie musimy martwić się awariami wywołanymi przez sąsiadów – niedziałającymi windami, wykręconymi żarówkami czy zabrudzoną klatką schodową. Jeśli cokolwiek się zepsuje, wiemy, że to my jesteśmy odpowiedzialni za naprawę.

Nie można także pominąć jednej, dość kluczowej zalety zabudowy jednorodzinnej – koszt jej wybudowania lub zakupu jest o wiele tańszy niż analogicznego mieszkania. Według GUS-u średni koszt wybudowania 1 m2 domu wynosi 4 tysiące złotych. Za drugą z tych nieruchomości trzeba zapłacić już prawie 7 tysięcy złotych. Ma to też duży związek z samą lokalizacją. Mieszkania są dostępne bardzo często w samych centrach dużych miast – czego nie można powiedzieć już o domkach jednorodzinnych.

Zabudowa jednorodzinna – wady

Zastanawiając się, co lepiej kupić – dom czy mieszkanie – musimy wziąć pod uwagę właśnie odległość między naszą nieruchomością a wszystkimi interesującymi nas punktami, które będziemy często odwiedzać. Mowa tu o pracy, szkole dla dzieci czy nawet najbliższej restauracji. Dom jednorodzinny z założenia będzie znajdował się dalej od wszystkiego, a tym samym rosną ponoszone przez nas koszty paliwa.

Sama eksploatacja też często jest droższa. Jeśli nie zdecydujemy się na budowę domu energooszczędnego, ogrzewanie i pozostałe media wyniosą nas o wiele więcej. Ma to związek nie tylko z większą powierzchnią użytkową, ale i z brakiem sąsiadów. W kamienicy czy bloku jesteśmy otoczeni innymi mieszkaniami, które ogrzewają siebie nawzajem.

To może jednak mieszkanie gethome.pl

To może jednak mieszkanie?

W przypadku mieszkań większość zalet zabudowy jednorodzinnej przeradza się w wady i odwrotnie. Możemy być w centrum miasta, mamy niższe koszty utrzymania nieruchomości, ale z drugiej strony musimy martwić się sąsiadami i decyzjami podejmowanymi przez wspólnoty mieszkaniowe. Zastanawiając się, czy kupić dom, czy mieszkanie, weźmy pod uwagę nasze potrzeby. Samotne osoby, które nie zastanawiają się nad założeniem rodziny w przyszłości, mogą domu jednorodzinnego po prostu nie potrzebować. Kawalerka o powierzchni 30 lub 40 m2 stanowczo im do szczęścia wystarczy, a wybudowanie wolnostojącego budynku o tej wielkości jest całkowicie nieopłacalne.

Mieszkanie czy dom? Mieszkania są o wiele praktyczniejsze – można je bez problemu wynająć i czerpać z nich całkiem spore korzyści materialne. O wiele szybciej się także sprzedają i ich wartość rośnie także szybciej. Jeśli więc myślimy o nieruchomości pod kątem wynajmu lub późniejszego pozbycia się jej z zyskiem dla nas – z pewnością wybierzmy dobrze zlokalizowane M3 lub M4.

Rodzaje własności mieszkań?

W przypadku domów jednorodzinnych forma własności jest z reguły o wiele prostsza. Najczęściej grunt i budynek należą do osoby, która w nim mieszka. Nie zawsze tak jest, ale dla ułatwienia można tak przyjąć. Inne przypadki zdarzają się dość rzadko. W przypadku mieszkań natomiast sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Wyróżniamy formy prawne budownictwa:

 • spółdzielcze,
 • komunalne,
 • społeczno-czynszowe – inaczej TBS,
 • własności – inaczej zwane hipotecznym,
 • zakładowe.

Warto znać różnice między nimi, by wiedzieć, co nam wolno, jeśli przebywamy w takim właśnie mieszkaniu.

Sprawdź pełną ofertę mieszkań na portalu Gethome.pl

Mieszkanie własne, czyli wolność Tomku w swoim domku

Mieszkanie własne pozwala na nieograniczone dysponowanie swoją nieruchomością. Co ważne – jesteśmy nie tylko właścicielami danego lokalu, ale także fragmentu gruntu, który znajduje się pod nim.

W przypadku bloków czy kamienic może się wydawać to trudne do zrealizowania, natomiast najczęściej wygląda to w ten sposób, że ogólna powierzchnia działki, na której jest wybudowany cały budynek, jest mnożona przez procentowy udział powierzchni danych mieszkań. Jeśli więc mamy prawo do lokalu, którego wielkość stanowi 10% wszystkich mieszkań na danym gruncie, to musimy wykupić także 10% działki. W ramach tego prawa właściciel może:

 • korzystać z nieruchomości,
 • rozporządzać nieruchomością.

Oczywiście wszystko musi być zgodne z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Jest to prawo zbywalne, które można przenieść na inną osobę, podarować lub przepisać w spadku. Co ważne – nie może być przenoszone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Bardzo często jest także nazywane mieszkaniem własnościowym, choć nie jest to do końca poprawne.

Mieszkanie własnościowe a własne gethome.pl

Mieszkanie własnościowe a własne

Bardzo często te dwa pojęcia są ze sobą mylone. Mieszkanie własnościowe to najczęściej lokal, do którego mamy tzw. spółdzielcze prawo własnościowe. To spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem budynku i gruntu pod nim. W ramach tego prawa możemy co do zasady decydować o naszym mieszkaniu sprzedawać je, przepisywać, podarować. W wielu aspektach trzeba jednak pytać spółdzielnię o zgodę – jak chociażby przy przekształceniu nieruchomości na lokal usługowy. Najczęściej jest także stworzony wewnętrzny regulamin sąsiedzki, który musimy zaakceptować.

Mieszkanie spółdzielcze możemy oczywiście przekształcić we własne, ale wymaga to nieco zachodu. Konieczne jest sprawdzenie stanu prawnego gruntu i budynku, spłata odpowiedniej należności, no i oczywiście przeprowadzenie wielu procesów formalnych.

Mieszkanie spółdzielcze a mieszkanie komunalne

Jak zostało powiedziane wyżej, mieszkanie spółdzielcze należy, choć w stopniu ograniczonym, do właściciela. Nie można tego samego powiedzieć o mieszkaniu komunalnym. Jego właścicielem jest gmina, która wyraziła zgodę na zamieszkanie tam danej osoby po spełnieniu pewnych warunków. By móc zamieszkać w takim lokalu trzeba spełnić następujące warunki:

 • mieć niski dochód, który różni się w zależności od gminy,
 • nie można mieć innych praw do lokalu,
 • trzeba zamieszkiwać lub pracować na terenie danej gminy.

Mieszkanie komunalne z reguły otrzymuje się na czas nieokreślony i można w nim mieszkać, dopóki dana osoba nie wyjdzie na prostą. Najprościej porównać to do umowy najmu, którą podpisujemy z gminą, a nie osobą prywatną. Co ciekawe, możemy starać się o wykup takiego mieszkania komunalnego – pod warunkiem, że gmina będzie chciała je sprzedać. To bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla najemców. Prawo najmu nie jest dziedziczne, nie można go sprzedać czy odstąpić – w przeciwieństwie do hipotecznego.

Szczególnym przepadkiem lokali tego typu jest mieszkanie socjalne. Otrzymujemy prawo do zamieszkania w nim przez czas określony. Nasze prawa są jeszcze mniejsze niż w przypadku mieszkań komunalnych. Nie możemy go wykupić czy zamienić na inne. Mieszkanie socjalne często otrzymuje się w wyniku interwencji – na przykład eksmisji.

Mieszkanie TBS – co to jest?

TBS to skrót od Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Mieszkania TBS stanowią coś pomiędzy mieszkaniami spółdzielczymi a komunalnymi. Bardzo często w ogłoszeniach możemy zobaczyć takie właśnie nieruchomości w bardzo atrakcyjnych cenach, co jest niezwykle kuszące. Zanim jednak zdecydujemy się na mieszkanie TBS, warto wiedzieć, czym one są. W tym przypadku nie mamy prawa własności do danego lokalu, a jedynie możliwość wynajmowania go od firmy prywatnej.

Warunki otrzymania są praktycznie takie same, jak w przypadku mieszkania komunalnego – trzeba spełnić kryterium dochodowe i nie mieć prawa do innych nieruchomości. Przyszły najemca musi jednak partycypować w kosztach budowy, które stanowią około 30% faktycznej wartości mieszkania TBS. Potem czeka nas jeszcze płacenie dość wysokich czynszów, które jednak dalej są odrobinę niższe niż rata kredytu hipotecznego.

Nie ma możliwości wykupu lokalu, a dziedziczone jest jedynie prawo do wynajmu. Bardzo często partycypantami stają się gminy lub zakłady pracy, które później mogą wykorzystywać te mieszkania jako zakładowe czy komunalne.

Mieszkanie bezczynszowe – czy to możliwe gethome.pl

Mieszkanie bezczynszowe – czy to możliwe?

Czynsz to opłata za możliwość najmu lub dzierżawy nieruchomości. Występuje w mieszkaniach komunalnych czy mieszkaniach TBS. Nawet w przypadku mieszkań socjalnych. Bardzo często czynszem jest nazywana opłata za zarządzanie, którą uiszczamy do spółdzielni mieszkaniowych lub innych zarządców nieruchomościami. Dotyczy to mieszkań spółdzielczych czy hipotecznych, gdzie mamy do czynienia z zewnętrzną firmą, która dba o stan lokali.

Pojęcie mieszkania bezczynszowego dotyczy właśnie tego rodzaju nieruchomości, gdzie nie uiszczamy żadnych opłat z tytułu zarządzania nieruchomością. Ma to swoje dobre i złe strony. Z pewnością jest to duża ulga dla budżetu domowego, bo kilkaset złotych co miesiąc pozostaje w naszej kieszeni. Z drugiej strony brakuje jednostki, która byłaby w stanie porządnie zająć się nieruchomością. Przy mieszkaniach bezczynszowych z reguły wyznaczani są do tego kolejni właściciele. Jeśli jednak brakuje im organizacji i zaangażowania, stan części wspólnych szybko może zacząć niszczeć.

Zawsze też potrzebne są remonty. Bez spółdzielni, która zadba o pobieranie środków na fundusz remontowy i dokonywanie przetargów na najlepszych i najtańszych wykonawców, szybko okaże się, że nasz zysk jest tylko powierzchowny. Dlatego, zanim kupimy mieszkanie bezczynszowe, zwróćmy uwagę, jak przebiegają procesy organizacyjne.

Jakie mieszkanie pod inwestycje?

Szukając nieruchomości pod inwestycje, które będziemy chcieli wynająć lub sprzedać z zyskiem za jakiś czas, z pewnością musimy nastawić się na mieszkanie własnościowe hipoteczne lub mieszkanie spółdzielcze. Tylko taka forma prawna da nam gwarancję, że lokal będziemy w stanie bez problemów podnająć czy sprzedać.

Mieszkania komunalne to ciekawa opcja dla osób, które nie mają do tej pory żadnego tytułu prawnego do nieruchomości. Być może za jakiś czas możliwy będzie wykup – nie mamy tu jednak takiej gwarancji. Mieszkanie TBS to z kolei opcja tylko do samodzielnego zamieszkania – i to tylko w przypadku, jeśli nie stać nas na pełny kredyt hipoteczny. Korzyści, które płyną z takiego wynajmu, są stosunkowo niewielkie, a koszty całkiem spore.

Jakie budownictwo mamy do wyboru?

Najczęściej kupujemy mieszkanie w bloku lub w kamienicy. Duże możliwości wyboru powierzchni, standardu czy lokalizacji sprawiają, że są bardzo atrakcyjne – zarówno kupowane na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Który rodzaj mieszkań okaże się lepszy?

Mieszkanie w kamienicy gethome.pl

Mieszkanie w kamienicy – stylowo i klasycznie

Główne zalety mieszkania w kamienicy to z pewnością:

 • grubsze ściany, które uniemożliwiają podsłuchiwanie sąsiadów,
 • często o wiele większa powierzchnia mieszkania,
 • bliskość centrum miasta.

Z tego właśnie powodu to właśnie w stylowych i zabytkowych kamienicach możemy znaleźć prawdziwe perełki. Mieszkanie w kamienicy z reguły jest o wiele wyższe i bardziej foremne czy rozkładowe. Używa się także bardziej naturalnych materiałów, takich jak cegła czy kamień. Z powodu atrakcyjnej lokalizacji bardzo często lokale tego typu są wynajmowane. Trzeba się jednak liczyć z wysokimi kosztami utrzymania. Czasy nowości mieszkań w kamienicach już dawno przeminęły, mury mogą zacząć niszczeć, a w ściany przedostawać się grzyb.

Mieszkanie w bloku gethome.pl

Mieszkanie w bloku – nowocześnie, ale ciasno

Najpopularniejszą formą mieszkania są oczywiście bloki. Zapewniają lokale tysiącom osób na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Mieszkania w bloku są tanie, wygodne i łatwe w dostosowywaniu do wynajmu. Do innych zalet należą:

 • możliwość podłączenia do centralnego ogrzewania,
 • bliska obecność parków czy placów zabaw,
 • parking do dyspozycji mieszkańców,
 • mniej hałasu „wielkiego miasta”,
 • dobry stan techniczny budynku,
 • windy.

Jak widać, mieszkanie w bloku ma o wiele więcej zalet. Z pewnością takie nieruchomości bardziej zgodne z obecną modą. Najbardziej licząca się jest funkcjonalność, dzięki czemu nowoczesne mieszkanie w bloku jest doskonałym wyborem, by zamieszkać tam z rodziną lub podnająć innym osobom.

Nowoczesne mieszkanie w bloku czy apartament?

Apartamenty to mieszkania luksusowe, w których mieszka elita. Nic więc dziwnego, że wszyscy chcemy w takich lokalach mieszkać. Choć nowoczesne mieszkanie w bloku może mieć ciekawy rozkład, wysoką jakość wykonania i podwyższony standard, to jednak zawsze do apartamentu mu daleko. Cechy charakterystyczne to:

 • oryginalna i atrakcyjna architektura budynku,
 • wydzielone miejsce na recepcję i lobby,
 • obowiązkowy parking dla każdego lokatora,
 • winda z poziomu garażu podziemnego,
 • naturalne materiały wykończeniowe,
 • wysokość pomieszczeń sięgająca powyżej 275 cm,
 • plan mieszkania zbliżony do prostokąta.

Nie można zapominać także o prestiżowej lokalizacji. To wszystko sprawia, że apartamenty nie są tanie, choć bardzo popularne. To właśnie dlatego wielu deweloperów każdą swoją inwestycję nazywa tym mianem, choć z apartamentami nie mają zbyt wiele wspólnego. Dlatego przed zakupem koniecznie upewnijmy się, czy nie zamierzamy nabyć przypadkiem zwykłego, nowoczesnego mieszkania w bloku.

Apartament a penthouse gethome.pl

Apartament a penthouse

Penthouse to szczególny rodzaj apartamentu. Znajduje się na ostatnim piętrze kompleksu i jest wykonany w bardzo wysokim standardzie. Najczęściej jest dwupoziomowy i posiada duży taras widokowy. Czasami może być to nawet ogród na dachu wieżowca. Penthouse jest największym i najbardziej wystawnym apartamentem, dlatego z reguły jest kupowany przez firmy lub osoby biznesu.

Jego cena także jest bardzo wysoka. W Warszawie takie apartamenty kosztują nawet 3-4 miliony złotych. Przystosowany jest raczej do mieszkania przez wysoko postawionych ludzi i nie nadaje się do wynajmu – chociażby ze względu na wysokie koszty zakupu i utrzymania, na które nie stać większości wynajmujących. Penthouse daje gwarancję luksusowego życia w centrum miasta, a jednocześnie z dala od niego.

loft gethome.pl

A może loft?

Loft to mieszkanie urządzone w starych budynkach przemysłowych, takich jak fabryki, magazyny czy hale przemysłowe. Najczęściej znajdują się na poddaszu takiego kompleksu. Loft jest lokalem dużym, przestronnym, opartym na otwartej przestrzeni. Bardzo często większość pomieszczeń jest połączona w jedną całość. Dlaczego właśnie fabryki? Doskonale wpasowują się w aranżację loftu, czyli stylizację industrialną. Surowa cegła, metal, szkło, estetycznie wykonane przerwy w tynkowaniu czy położenie kabli natynkowych – to wszystko charakteryzuje loft.

W Polsce jest to stosunkowo nowy pomysł, który jednak został przyjęty bardzo entuzjastycznie. Niestety bardzo dużym minusem jest dostępność fabryk, w których można takie mieszkanie stworzyć. Dlatego deweloperzy wpadli na pomysł budowania tzw. soft loft – czyli nowej inwestycji, która została ucharakteryzowana na starą nieruchomość przemysłową.

Gdzie najlepiej zamieszkać?

Naturalnie do samodzielnego zamieszkania najlepiej sprawdzą się luksusowe lokale takie jak właśnie penthouse czy pozostałe apartamenty. Myśląc o inwestycjach, lepiej jest jednak wycelować w bardziej powszechną nieruchomość, taką jak nowoczesne mieszkanie w bloku. Daje nam to większe możliwości znalezienia najemców lub późniejszego sprzedania lokalu.

Mieszkania typu loft najbardziej kontrowersyjne. To, czy warto o nich myśleć pod kątem inwestycyjnym, zależy głównie od ich lokalizacji i cen zakupu czy eksploatacji. Warto zastanowić się także, jaki target wynajmujących nas interesuje. Dla studentów zwykłe mieszkanie w kamienicy wystarczy. Jeśli chcemy podnajmować nieruchomość artystycznym duszom, to loft czy apartament niższej klasy także może być ciekawym rozwiązaniem.

Mieszkanie za odstępne

Chcąc wynajmować mieszkanie innym osobom, warto znać takie pojęcie jak mieszkanie za odstępne. Choć sama procedura nie występuje w prawie polskim, to w świecie nieruchomości jak najbardziej. Polega to na wpłacie przez najemcę określonej kwoty, nazywanej odstępnym. W zamian za to właściciel zobowiązuje się taką osobę zameldować na danych adresie i nie podwyższać czynszu za mieszkanie o więcej niż wynika to z inflacji.

Mieszkanie za odstępne gwarantuje wynajem przez dłuższy czas, a także zasila jednorazowo budżet właściciela o dość pokaźną kwotę, która zależy od standardu i metrażu lokalu. W drugą stronę najemca ma gwarancję, że nie zostanie mu wypowiedziana umowa i nie będzie musiał szukać nowego lokum w ciągu kilkunastu dni. Kwota odstępnego może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Mieszkanie za odstępne – forma z wykupem

Innym spotykanym rozwiązaniem jest wykup mieszkania za odstępne. Działa to w podobny sposób, co mechanizm opisany wyżej, z tym że po zakończeniu umowy najmu, lokator ma prawo do zakupienia nieruchomości za wyżej opisane odstępne.

Niestety jest to forma, która nie występuje w żadnej z ustaw, stąd trzeba zawierzyć właścicielowi mieszkania. Jeśli trafimy na kogoś uczciwego, możemy w bardzo atrakcyjnej cenie zakupić mieszkanie. Wystarczy zapłacić odstępne i płacić czynsz za mieszkanie przez kilka następnych lat. Z pewnością jednak warto możliwość wykupu zapisać w umowie najmu. Da nam to większą pewność, że nie zostaniemy na lodzie.

Mieszkanie za odstępne a mieszkanie do remontu gethome.pl

Mieszkanie za odstępne a mieszkanie do remontu

Dość popularną metodą jest także wykup lub wynajęcie mieszkania do remontu. Taki lokal z reguły nie nadaje się do normalnego mieszkania i trzeba włożyć w nie bardzo dużo pracy i pieniędzy. Jego właściciel zleca to osobie wynajmującej w zamian za niższy czynsz za mieszkanie lub prawo wykupu po atrakcyjnej cenie. Z pewnością jednak remont takiego mieszkania może być kłopotliwy dla osób, które nie posiadają innej nieruchomości.

Cena prac budowlano-remontowych sięga często kilkudziesięciu tysięcy złotych. Bez kredytu hipotecznego ciężko może być z zebraniem takiej kwoty, a sam lokal nie jest naszą własnością. Istnieje też ryzyko, że mieszkanie do remontu nie zostanie nam sprzedane czy wynajęte na dłuższy czas mimo wykonania prac.

Warto przypomnieć, że przekazanie prawa własności do lokalu czy najmu nie może mieć miejsca pod warunkiem lub z odroczonym terminem. Możemy jedynie zawierzyć dobrej woli właściciela. Często łączy się ze sobą także mieszkanie za odstępne z zakupem mieszkania do remontu. Dzięki temu właściciel otrzymuje natychmiastowy zastrzyk gotówki, a on sam pozbywa się kłopotliwego lokalu.

Uwaga na nieuczciwych właścicieli

Jeśli znajdziemy taką właśnie nieruchomość z właścicielem, który woli pozbyć się jej jak najszybciej niż zarobić, możemy mieć wyjątkową okazję. Z drugiej strony nieraz zdarzało się, że Sąd był bezsilny w przypadku oszustwa. Mieszkanie za odstępne nie istnieje w polskim prawie. Nawet po spisaniu odpowiednio brzmiącej umowy, nie ma zbyt wielu metod i środków, by dociekać swoich roszczeń.

Które mieszkania są najlepsze?

Zastanawiając się, które mieszkania są najlepsze, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu ma służyć ta nieruchomość. Czy mamy w niej mieszkać samodzielnie, czy może ma stanowić kapitał lub inwestycję na nadchodzące lata? Z pewnością lepiej jest wybrać mieszkanie, którego wartość będzie rosła szybciej – a więc takie znajdujące się bliżej centrum wielkich miast o wyższym standardzie.

Konieczna jest także odpowiednia forma prawna – z góry wykluczmy mieszkania komunalne czy mieszkania TBS. Sam proces wykupu jest długi i niekoniecznie możliwy do osiągnięcia. Praca nad nie swoimi czterema ścianami także nie jest zbyt atrakcyjna, a podnajem często niezgodny z prawem. Oczywiście, takie propozycje są kuszące, jeśli sami nie posiadamy żadnego mieszkania i nie mamy zbytnich warunków na to, by starać się o zakup jakiegoś z rynku pierwotnego lub wtórnego. Do inwestycji jednak najlepiej jest od razu je odrzucić.

mieszkanie rodzaje i definicja

Gdzie lepiej jest zamieszkać?

Naturalnie mieszka się najlepiej w luksusie. Dla siebie więc można zakupić apartament czy loft. Jeśli jednak chcemy przeznaczyć go do wynajęcia, warto przeanalizować obecną sytuację rynkową. Przeznaczenie takich nieruchomości na wynajem może skutkować:

 • stosunkowo nieopłacalną kwotą comiesięcznego czynszu od najemcy,
 • długim czasem poszukiwania zainteresowanego najemcy,
 • zmartwieniami o stan wynajętego apartamentu,
 • odstraszającą najemców wysokością kaucji.

Do celów wynajmu lepiej jest zakupić nowoczesne mieszkanie w bloku lub nieco starsze – w kamienicy. Szczególnie jeśli mieszkamy w mieście studenckim, gdzie większość najemców to właśnie młodzi ludzie, możemy nie znaleźć chętnych na penthouse’y. Nasz rynek nie jest tak rozwinięty pod kątem wynajmu, jak ma to miejsce w krajach na zachodzie. Jeśli jednak nas samych stać na luksusowy apartament – to czemu w nim nie zamieszkać?

Uważajmy na promocyjne ceny mieszkań

Podczas zakupu nieruchomości – nieważne, jakiego typu i do jakich zastosowań – uważajmy na super atrakcyjne i korzystne oferty. W naszym społeczeństwie mieszkanie jest najwyższą wartością materialną i raczej niewielu sprzedaje je tylko po to, by się ich pozbyć. Nawet jeśli mamy do czynienia z mieszkaniem za odstępne, to powinno ono swoje pieniądze kosztować.

Zawsze sprawdzajmy księgi wieczyste, prośmy o wszystkie dokumenty i akty notarialne. Nie bójmy się zadawać pytań, a przede wszystkim – nie spieszmy się z decyzją. Promocyjne mieszkania mogą się zdarzać, choć raczej lepiej jest wypatrywać w nich oszustw. Stawiając się po drugiej stronie jako sprzedawcy, także szanujmy własny czas i majątek. Z ceną nie należy przesadzać, ale dobierać ją zgodnie z obecnymi trendami rynku.

Każdą czynność prawną, która ma związek z mieszkaniem lub inną nieruchomością powinniśmy spisywać w formie pisemnej, najlepiej notarialnej. Zawierając umowę, konsultujmy jej zapisy z prawnikiem, który powie nam bez ogródek, ile warty jest taki dokument. Obracanie się w świecie nieruchomości nie jest proste, choć mówi się, że najtrudniej jest kupić swoje pierwsze cztery kąty.

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Redakcja

Redakcja

Redakcja portalu GetHome.pl to zespół, który dba o najwyższą jakość treści pod kątem merytorycznym. Z pasją tworzymy wartościowe teksty, które pomagają naszym czytelnikom oraz stanowią dla nich inspirację i źródło wiedzy. Główną tematyką artykułów jest branża nieruchomości: budownictwo, finanse, aranżacje i projekty wnętrz, rynek pierwotny i wtórny itd.

Artykuły powiązane

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: