1. Blog

Rynek nieruchomości a COVID-19

Podziel się

Redakcja
06.04.2020

Na podstawie danych na dzień 06-04-2020

Jak obecna sytuacja epidemiologiczna wpływa na branżę nieruchomości? Czy Polacy wciąż są zainteresowani zakupem mieszkania i domu? Jakie środki są stosowane, aby zapewnić bezpieczeństwo osób poszukujących własnego M?

Eksperci portalu GetHome.pl zapytali przedstawicieli 72 renomowanych biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jaki wpływ na branżę nieruchomości ma COVID-19.

 

Zakup nieruchomości a koronawirus

Co prawda jest jeszcze zbyt wcześnie na wyciąganie wniosków, dotyczących wpływu pandemii na rodzimy rynek, jednak już zauważalne są pewne tendencje. Ponad 70% pośredników zauważyło wyraźny spadek zainteresowania tematem zakupu mieszkania i domu, czego konsekwencją jest mniejsza liczba telefonów i prezentacji lokali. Z kolei blisko 30% agentów nie dostrzega zmian w dotychczasowych tendencjach zakupowych konsumentów.

Ankieta GetHome - zainteresowanie zakupem nieruchomości a koronawirus

 

Spadek zainteresowania zakupem nieruchomości to jednak nie jedyny problem, z jakim - na chwilę obecną - muszą mierzyć się pośrednicy i przedsiębiorcy, w tym prowadzący działalność z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 14 marca Andrzej Piórecki, Prezes Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, zwrócił się w oficjalnej korespondencji do premiera Mateusza Morawieckiego, z prośbą o umorzenie składek ZUS dla przedsiębiorców wybranych branż, których funkcjonowanie zostało ograniczone bądź uniemożliwione z uwagi na obecnie panującą sytuację. ZUS wydał decyzję o możliwości zawieszenia składek na trzy miesiące. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli wypełnić uproszczony wniosek, dzięki czemu formalności zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. 

Co powinno znaleźć się we wniosku? Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, przedsiębiorca będzie musiał w dodatkowo zawartym oświadczeniu wyjaśnić pokrótce, jak koronawirus wpłynął na jego działalność. W wielu przypadkach nie będzie to trudne – przedsiębiorcy będą mogli wykazać konieczność zamknięcia placówki czy jej czasowego ograniczenia z uwagi np. na spadek zainteresowania zakupem domu czy mieszkania.

 

Przebieg transakcji

Aktualna sytuacja epidemiologiczna – w przeważającej większości - nie przekłada się na terminowość realizowanych transakcji zakupu nieruchomości. Ponad 60% z nich odbywa się zgodnie z planem. Agencje dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom zainteresowanym zakupem mieszkania czy domu i maksymalnie zminimalizować ryzyko zagrożenia.

Ankieta GetHome - terminowość transakcji zakupu nieruchomości a koronawirus

 

Sytuacja jest jednak dynamiczna. Niemal każdego dnia media donoszą o kolejnych ofiarach koronawirusa i rekordach dotyczących nowej liczby zachorowań. Pojawienie się COVID-19 zapoczątkowało ogromne zmiany w każdej gałęzi gospodarki. Od 14 marca - do odwołania - obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Jego efektem jest szereg restrykcji, mających na celu próbę zahamowania pandemii na terenie kraju. Tymczasowo przywrócona kontrola graniczna, zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców, zawieszenie międzynarodowych połączeń lotniczych i krajowych, ograniczenie działalności galerii handlowych i branży gastronomiczno-rozrywkowej - to tylko niektóre działania, jakie zostały wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo obywateli. 

Co prawda wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego nie powinien mieć wpływu na pracę instytucji publicznych, to jednak pojawiają się głosy, że Urzędy Miast i Gmin na terenie poszczególnych powiatów również ograniczają działalność skracając godziny przyjęć czy zachęcając do składania wniosków i załatwiania wszelkich spraw online. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku niektórych kancelarii notarialnych. Wprawdzie Krajowa Rada Notarialna, w oficjalnym stanowisku z dnia 16 marca, jednoznacznie wskazała, że (...) obowiązujące przepisy prawa ani żadne decyzje organów administracji publicznej nie nakładają obowiązku zamykania bądź ograniczania działalności kancelarii notarialnych. I zgodnie z art. 20 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawa o notariacie, (...) kancelaria powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej sześć godzin dziennie.

Istotną kwestią jest jednak wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. KRN wyraziła stanowisko, że czas działalności kancelarii może ulec zmianom w zależności od konkretnej sytuacji epidemicznej, panującej w określonym miejscu, oraz z uwagi na (...) stan zdrowia i sytuację rodzinną notariusza, sytuację organizacyjną kancelarii, poczucie zagrożenia epidemicznego notariusza czy inne ważne okoliczności związane z zagrożeniem epidemicznym. 

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Kluczową kwestią jest bezpieczeństwo zarówno osób poszukujących własnego M, jak i pośredników. Agencje dokładają wszelkich starań, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko zagrożenia. Jakie działania są podejmowane? W większości przypadków, zgodnie z sugestią przedstawicieli rządu, ograniczany do niezbędnego minimum jest bezpośredni kontakt z klientem, a praca odbywa się w systemie zdalnym.

Tak, jak w większości instytucji wprowadziliśmy kilka rozwiązań, których celem jest bezpieczeństwo klientów oraz agentów. Przede wszystkim z rozsądkiem podchodzimy do grupowych spotkań zespołu, które na czas dwóch tygodni wstrzymaliśmy. Agenci mogą dużą część swojej pracy wykonywać zdalnie, bez konieczności bezpośredniego kontaktu - deklaruje Jolanta Starnawska, współwłaścicielka agencji Starnawska&Boleńska Nieruchomości.

Co istotne i warte podkreślenia, praca w systemie zdalnym nie wpływa negatywnie na przebieg transakcji. Jak przekonuje Adam Wiśniewski, specjalista ds. sprzedaży i wynajmu nieruchomości agencji Nowodworski Estates, (...) kiedy to możliwe, bezpośredni kontakt z Klientami zamieniamy na telefoniczny. Staramy się jednak pracować z takim samym oddaniem, jak do tej pory, zachowując oczywiście podstawowe zasady higieny i stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Klienci nadal interesują się nieruchomościami, a my niezmiennie służymy im pomocą.

Ponadto organizowane są specjalne dyżury, dzięki czemu klienci zainteresowani zakupem nieruchomości mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje. Przygotowujemy się do zdalnych kontaktów włącznie z przekierowaniem rozmów telefonicznych z biura na telefony komórkowe. Wprowadzamy dodatkowe dyżury - zapewnia Zbigniew Foryś, pełnomocnik wspólnika biura Galiszkiewicz i Foryś.

W celu zapewnienia maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa, organizowane są wirtualne spacery po nieruchomości. Agenci odbywają również dedykowane szkolenia, dzięki którym bezpośredni kontakt z klientem odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Na wszelki wypadek uruchamiamy możliwość zdalnego udziału agentów w szkoleniach i namawiamy do regularnego rejestrowania ewentualnych objawów, regularnego mierzenia temperatury (...) Bezpieczeństwo agentów zwiększa bezpieczeństwo klientów - tłumaczy Agata Stradomska z agencji Keller Williams.

 

Koronawirus a najem krótkoterminowy

Zauważalny spadek zainteresowania tematem zakupu nieruchomości to jednak nie jedyny problem, z jakim muszą mierzyć się agencje i przedsiębiorcy. Rynek najmu krótkoterminowego wydawał się do tej pory bezpieczną przystanią dla inwestorów, szukających zysków z nieruchomości. Obecna sytuacja diametralnie zmieniła dotychczasowe reguły. Z uwagi na fakt, że rynek najmu krótkoterminowego jest ściśle powiązany z branżą hotelarską i turystyczną, według prognoz ekspertów, również i ta grupa może w najbliższym czasie stracić płynność finansową. Czasowe zamknięcie granic, ograniczenie połączeń międzynarodowych i krajowych, a przede wszystkim wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego - w konsekwencji wpływają na wyraźny spadek zainteresowania wynajmem krótkoterminowym.

 

Rynek nieruchomości a koronawirus - podsumowanie

Aktualna sytuacja epidemiologiczna, związana z rozprzestrzenianiem pandemii COVID-19, ma wpływ na zmianę dotychczasowych zachowań konsumenckich. Zauważalny jest wyraźny spadek zainteresowania zakupem nieruchomości, jednak transakcje odbywają się planowo, z zachowaniem maksymalnych środków bezpieczeństwa. Nie ma więc powodów do obaw. 

 

Dodatkowe informacje i aktualności

 

06-04-2020

Druga tarcza antykryzysowa

Prezydent Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia tarczę antykryzysową, czyli pakiet ustaw, który w dobie pandemii COVID-19 ma zmniejszyć rozmiary kryzysu gospodarczego i pomóc przedsiębiorcom oraz pracownikom. Drugi, wstępny projekt tarczy antykryzysowej, przekazany w weekend do konsultacji, zakłada zmianę aż 59 ustaw.

Rozszerzona ma zostać grupa przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z 3-miesięcznych wakacji składkowych ZUS. Obecnie zapis ustawy dotyczy jedynie firm do 9 pracowników. Nowy projekt koryguje ten błąd. Po zmianach skorzystają ze wsparcia także podmioty z załogą liczącą do 49 osób oraz spółdzielnie socjalne. 

Pakiet zawiera również wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości. 

 

03-04-2020

Pandemia COVID-19 a procedury budowlane

Na czas stanu epidemii w Polsce, spowodowanego rozprzestrzenianiem pandemii COVID-19, procedury budowlane można załatwiać online. Organy nadzoru budowlanego powinny dostosować tryb rozpatrywania spraw do aktualnej sytuacji. Dlatego zalecam umożliwienie klientom składania podań za pomocą poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formie skanów – tłumaczy Robert Nowicki, wiceminister rozwoju. 

Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, na ewentualne uzupełnienie braków formalnych obywatel będzie miał 14 dni po zakończeniu stanu epidemii. W tym czasie organy powinny dokonać analizy złożonej elektronicznie dokumentacji, tak by móc załatwić sprawę możliwie szybko, po dostarczeniu wymaganych oryginałów. Możliwość załatwienia za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczy większości procedur, w szczególności:

 • wydania pozwolenia na budowę,
 • wydania pozwolenia na rozbiórkę,
 • zmiany pozwolenia na budowę,
 • przeniesienia pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych,
 • zgłoszenia rozbiórki,
 • zgłoszenia z projektem,
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bez robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
 • zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 • wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

 

02-04-2020

Narzędzia online przydatne w pracy pośrednika

Z uwagi na aktualną sytuację, związaną z rozprzestrzenianiem pandemii COVID-19, znaczna część pracy przenosi się do sieci. Pandemia koronawirusa w znaczny sposób wpłynęła na polski rynek nieruchomości – zarówno na działania agencji pośrednictwa, jak i serwisów nieruchomościowych. Jak skutecznie odnaleźć się w nowych realiach i dotrzeć do klienta w tej trudnej sytuacji? Sprawdź listę narzędzi, które usprawnią Twoją codzienną pracę i ułatwią komunikację z przyszłymi właścicielami mieszkań i domów.

 

 • Narzędzia Google (G Suite)

Pakiet narzędzi wirtualnych Google pomoże w bieżącym planowaniu pracy własnej i komunikacji z klientem. Google Drive, Google Docs, Google Sheets i Google Presentation - dzięki nim można udostępnić dokumenty, załączniki czy prezentacje. Google Calendar - świetnie sprawdzi się do umawiania spotkań oraz telekonferencji. Google Hangouts - zintegrowany z kalendarzem, pozwala na prowadzenie wspólnych telekonferencji. Wystarczy tylko wysłać zaproszenie na spotkanie osobie, aby je zaakceptowała, a potem jednym kliknięciem włączyć tele- lub wideokonferencję. Wszystkie narzędzia są darmowe i dostępne dla osób posiadających konto Google (zakładane na swojego prywatnego lub służbowego e-maila).

 • Facebook Messenger

Większość klientów zainteresowanych zakupem domu czy mieszkania, posiada konto na popularnym serwisie społecznościowym. Warto skontaktować się z nimi za pośrednictwem Facebook Messenger, który pozwala na komunikację i przeprowadzanie wideokonferencji oraz rozmów telefonicznych, a także przesyłanie załączników.

 • Skype

Jeden z popularniejszych komunikatorów, pozwalający swoim użytkownikom kontaktować się nie tylko za pomocą głosu, ale również obrazu (wideorozmowa) i czatu. Skype umożliwia również wymianę plików między rozmówcami, wykonywanie darmowych połączeń telefonicznych oraz wysyłanie wiadomości SMS. W najnowszej wersji dodano również możliwość udostępniania ekranu oraz wysyłania kontaktów.

 

01-04-2020

Tarcza antykryzysowa już obowiązuje

Sejm uchwalił projekt tarczy antykryzysowej. Prezydent podpisał ustawę i po publikacji w Dzienniku Ustaw większość przepisów obowiązuje już od 1 kwietnia, a inne -  w terminach jeszcze sprzed daty uchwalenia. Zmiany są ważne dla wszystkich podatników oraz  poszczególnych grup branżowych. Na jakie usprawnienia mogą liczyć przedsiębiorcy? Podpowiadamy.

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczki PIT-4 za marzec-kwiecień do czerwca
 • Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej (zwolnienie obowiązuje na czas epidemii COVID-19 lub w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jej odwołaniu)
 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r.
 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT
 • Zawieszenie kontroli podatkowych (toczące się postępowanie lub kontrola podatkowa będzie mogła zostać zawieszona na wniosek podatnika, na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią COVID-19)
 • Wstrzymanie egzekucji (możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych)
 • Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości
 • Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
 • Przesunięcie terminu do opłacenia podatku od przychodów z budynków
 • Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z pandemią COVID-19

 

31-03-2020

Popyt mieszkaniowy przenosi się na rynek wtórny - wynika z raportu NBP

W IV kwartale 2019 r. rynek nieruchomości mieszkaniowych znajdował się w fazie ekspansji, nadal obserwowano wzrost cen. Liczba sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych była wysoka, choć niższa w porównaniu do tych samych okresów w poprzednim roku. Obserwowano wzrost cen mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, przy wzroście kosztów budowy, będącym konsekwencją wysokiego popytu budowlanego w całej gospodarce - czytamy w raporcie.

W I kw. 2020 r. banki przewidują nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrostu popytu. Według ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym, wskazują na zaostrzenie kryteriów przez pojedyncze banki oraz znaczne podwyższenie marży kredytowej, przy braku zmian innych warunków udzielania kredytów. Banki odnotowały nieznaczny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe w omawianym okresie - czytamy dalej.

 

30-03-2020

Polski Fundusz Rozwoju pomoże firmom w czasie pandemii COVID-19

Sejm w nocy z piątku na sobotę uchwalił ustawę rozszerzającą kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. To jedna z ustaw należących do tarczy antykryzysowej.

Ustawa zakłada rozszerzenie możliwości finansowania i zakresu działania PFR, tak by Rada Ministrów mogła mu powierzyć realizację programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii COVID-19. Są to m.in ulgi podatkowe, odroczenia płatności, umorzenia ZUS, bezpośrednie wsparcie finansowe przedsiębiorców, preferencyjne pożyczki oraz gwarancje mające wspierać firmy w utrzymaniu płynności finansowej i powstrzymać je przed zwalnianiem pracowników. 

 

27-03-2020

W związku aktualną sytuacją, roczne zebrania sprawozdawcze wspólnot mieszkaniowych zostaną przełożone. Zgodnie z Ustawą o własności lokali, zebrania wspólnot powinny być zwołane do końca marca br. Takie spotkania często organizowane są w placówkach szkolnych, które pozostają zamknięte do odwołania. Zgodnie z proponowaną nowelizacją termin ten ulegnie przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.


Przesunięciu ulegnie również termin uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z 31 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Analogicznie przesunięciu ulegnie opłata za przekształcenie należna za rok 2020 w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

26-03-2020

Krajowa Rada Adwokacka - decyzje o ograniczeniu funkcjonowania kancelarii należą do notariuszy

Decyzje dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu kancelarii notarialnych, w tym na przykład czasu ich otwarcia, podejmować mogą wyłącznie w sposób samodzielny i suwerenny poszczególni notariusze.

W związku z wydaniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad funkcjonowania kancelarii notarialnych, Krajowa Rada Notarialna przedstawiła oficjalne stanowisko, podkreślając, że obowiązujące przepisy prawa ani żadne decyzje organów administracji publicznej nadal nie nakładają obowiązku zamykania lub ograniczenia działalności kancelarii notarialnych.

Choć niektórych czynności prawnych trzeba - pod rygorem nieważności - dokonać u notariusza, z uwagi na bezprecedensową sytuację, Krajowa Rada Notarialna jednocześnie apeluje do obywateli o dostosowanie się do wszystkich zaleceń organów władzy publicznej w zakresie zachowania bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Specjalne obostrzenia obowiązują również pracowników sądów. Konieczność dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem rozprawy, ograniczenie pracy stacjonarnej do absolutnego minimum, odwoływanie badań przez biegłych sądowych - to kolejne z zarządzeń wprowadzanych w związku z koronawirusem. Większość rozpraw odwołano do końca kwietnia.

 

Tarcza antykryzysowa po akceptacji rządu

Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało szczegółowe rozwiązania zaakceptowane przez rząd, wchodzące w skład tzw. tarczy antykryzysowej. Regulacje mają złagodzić skutki kryzysu wywołanego pandemią wirusa COVID-19 zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i pracodawców.

Na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

W ramach tarczy antykryzysowej, wszystkie firmy zatrudniające do 9 osób, przez 3 miesiące mają być zupełnie zwolnione ze składek na ZUS, niezależnie od spadku przychodów. Jak poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, nad dokumentem wciąż trwają prace legislacyjne, jednak nowe przepisy powinny obowiązywać już od 1 kwietnia.

 

Zamknięcie granic z wydłużonym terminem

Przedłużenie zamknięcia granic do 13 kwietnia oraz wprowadzenie kwarantanny dla Polaków pracujących po drugiej stronie granicy po jej przekroczeniu - to nowe środki bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, zapowiedziane przez Mariusza Kamińskiego, szefa MSWiA.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniło wcześniejszą regulację w tym zakresie. Początkowo granice Polski zamknięto dla cudzoziemców na 10 dni, począwszy od niedzieli 15 marca.

 

25-03-2020

Za użytkowanie wieczyste zapłacimy do 30 czerwca

Rząd pracuje nad nowelizacją specustawy, mającą wesprzeć polskich przedsiębiorców, których biznesy ucierpiały przez koronawirusa. Projektowana ustawa nowelizująca specustawę koronawirusową przewiduje m.in. przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Nowe zasady bezpieczeństwa - zamykane sądy i urzędy państwowe

Premier Mateusz Morawiecki poinformował po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego o konieczności wprowadzenia w Polsce kolejnych obostrzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Wdrażamy ograniczenia w przemieszczaniu się - wyjątkiem jest wyjście z domu do pracy, zrobienie niezbędnych zakupów i wolontariat w walce z koronawirusem. Obowiązuje zakaz zgromadzeń i ograniczenia w transporcie publicznym - zapowiedział szef rządu.

Premier zaznaczył również, że w związku z kolejnymi obostrzeniami epidemicznymi, będą zamykane sądy i urzędy państwowe.

Będą zamykane, ograniczane, już zresztą pierwsza komunikacja w tej sprawie była przedstawiana (...) Podobnie jak we wszystkich urzędach i instytucjach państwowych, apelujemy o to, ażeby w możliwie maksymalnym stopniu unikać przemieszczania się, przebywania razem, to jest niedozwolone. Musi być ten dystans półtora, dwa metry - podkreślał szef rządu.

O rozsądek i zachowanie wszelkch środków ostrożności apeluje również Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej. Kancelarie są otwarte i prowadzą działalność, ale nie przyjmują interesantów. Notariusze informują np. o tym, jakie dokumenty należy zgromadzić w celu dokonania jakiejś czynności, w jaki sposób należy sporządzić testament. Należy podkreślić, że decyzję o wprowadzeniu ewentualnych ograniczeń każdy notariusz podejmuje samodzielnie - zaznacza.

Nowe obostrzenia wprowadzone zostały w związku z epidemią koronawirusa, będą obowiązywać do 11 kwietnia.

 

24-03-2020

ZUS uprościł formularz dla firm

Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na aktualną sytuację chcą odroczyć, zawiesić bądź wydłużyć spłaty należności dla ZUS w układach ratalnych, mogą skorzystać z nowego, uproszczonego wniosku. Dotychczas taka procedura wiązała się z koniecznością uzupełnienia szczegółowego i skomplikowanego formularza.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców - podkreśliła Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Nowy wniosek jest dostępny do pobrania na oficjalnej stronie ZUS. Jakie dane należy uzupełnić w formularzu? Wystarczy podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy również pokrótce wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy, że nie ma możliwości opłacenia w terminie należności. W treści wniosku należy również zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy - odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia wynosi 3 miesiące.

Uzupełniony formularz można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) - pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Już podpisaną - należy przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.

 

23-03-2020

Stan epidemii - co oznacza?

Od piątku 20 marca 2020 r. od godziny 18:30 w całej Polsce obowiązuje stan epidemii. Oznacza to sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Właściciele nieruchomości oraz osoby i firmy, które nimi zarządzają, powinny pamiętać, że stan epidemii ogłoszony w Polsce daje władzom szczególne uprawnienia. Kto nim podlega? Zgodnie z zapisami ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi istnieje możliwość wprowadzenia nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów. Przepisy, przyjęte w roku 2008, obejmują właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomościami - w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

Bezpieczne w sieci

W związku z aktualną sytuacją, większość działań związanych m.in. z zakupem nieruchomości przenosi się do sieci. Zdalna prezentacja lokali, wirtualne spacery, minimalizacja kontaktów bezpośrednich - to nie jedyne środki, jakie zwiększają bezpieczeństwo zarówno potencjalnych klientów, jak i pośredników. Ważny jest jednak rozsądek i racjonalna ocena danej sytuacji.

Jak podkreśla Kamil Estrop, Kierownik ds. Rozwoju agencji Dom&House Neruchomości, w tym trudnym okresie bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów stało się dla nas najwyższym priorytetem. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich biur obsługi klienta do odwołania. W placówkach, na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych pojawił się komunikat o obecnym trybie naszej pracy. Zdecydowaliśmy o kontynuowaniu pracy z sposób zdalny - telefonicznie i mailowo. Jeśli chodzi o spotkania z klientami, pozostawiliśmy decyzję samym agentom, oczywiście z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków ostrożności.  

Czy obecna sytuacja wpływa na spadek zainteresowania chęcią zakupu nieruchomości? Zainteresowanie klientów prezentacją nieruchomości spadło w tym czasie w sposób zdecydowany i ogranicza się do pojedynczych wizyt. Mieliśmy też sygnały od części klientów sprzedających nieruchomości, iż ze względu bezpieczeństwa nie życzą sobie prezentacji. W związku z zamknięciem urzędów miast, jest również problem z uzyskaniem wymaganych dokumentów do sprzedaży nieruchomości. Wykorzystujemy czas na podtrzymanie kontaktu z klientami, uporządkowanie ofert, kreowanie nowych pomysłów i czekamy na dalszy rozwój sytuacji w przestrzeni wirtualnej - dodaje Kamil Estrop. 

 

Dokumentacja online

Część klientów jest w trakcie realizowania transakcji, zbierania dokumentacji i dopełniania formalności prawnych czy bankowych. Ograniczenie pracy urzędów i sądów nie oznacza jednak zupełnego zawieszenia ich działalności, a jedynie wymusza nieco inną formę kontaktu. Część formalności, związanych z podpisywaniem umów, można zrealizować zdalnie. 

 

1. Umowa pośrednictwa 

Zgodnie z Art. 180 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami: zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

Umowa pośrednictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Skutecznym sposobem zawarcia umowy pośrednictwa w sytuacji, gdy nie ma możliwości spotkania się z klientem, jest droga korespondencyjna. To rozwiązanie bezpieczne i sprawdzone.

2. Umowa sprzedaży 

Umowa sprzedaży nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Nie jest dopuszczalna żadna inna forma, niż obecność obu stron przed notariuszem. Wyjściem z takiej sytuacji jest skorzystanie z możliwości dokonania czynności przez notariusza poza siedzibą kancelarii. Część notariuszy pracuje w systemie zdalnym i indywidualnie umawia się z klientami na dokonanie czynności – w kancelarii bądź poza nią.

3. Umowa przedwstępna

Ważność umowy przedwstępnej nie jest uzależniona od formy, w jakiej została zawarta. Umowa przedwstępna zwykle przybiera formę pisemną, ale ważna będzie również zawarta ustnie lub w sposób dorozumiany (por. wyrok SA w Gdańsku z 3 grudnia 2015 r., I ACa 642/15).

4. Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa najmu nie musi przybierać formy pisemnej. Wiążąca jest także wtedy, gdy właściciel mieszkania oddaje je do użytku innej osobie, a ta regularnie płaci za to określoną kwotę, ale formalnie umowy nie podpisali. W obecnej sytuacji epidemicznej, gdy najemcy kończy się umowa, a chce ją kontynuować i nie ma możliwości spotkania się z właścicielem, nie musi obawiać się konsekwencji prawnych, ale pod pewnymi warunkami. Właściciel musi wyrazić zgodę na kontynuację najmu, a najemca nadal regularnie wnosi ustalony czynsz i inne opłaty za mieszkanie.

Warto zaznaczyć, że z uwagi na dużą ilość wpływających wniosków o wydanie dokumentów, zaświadczeń czy uzyskanie informacji, oczekiwanie może być wydłużone.

 

20-03-2020

Branża nieruchomości w obliczu wyzwania

Czy potencjalne spowolnienie spowodowane pandemią COVID-19 może mieć wpływ na branżę nieruchomości?

Raczej nieuniknione wydaje się koniunkturalne tąpnięcie na rynku mieszkaniowym. Na razie wręcz nie wypada szacować jego potencjału, który jednak z całą pewnością nie ograniczy się do kosmetycznych, jednocyfrowych wartości już w perspektywie bieżącego roku, tak w przypadku wolumenów sprzedaży mieszkań, ich produkcji, czy też stawek ofertowych i transakcyjnych. Deweloperzy wraz z całą resztą uczestników rynku nieruchomości muszą przygotować się na być może najtrudniejszy w jego historii okres działalności, raczej nie mniej uciążliwy od tego z lat 2009-2013, i z perspektywą nie krótszą niż do końca 2022 roku - podkreśla Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Wyzwaniem dla branży może okazać się skuteczny marketing, zwłaszcza w kanałach cyfrowych. Szczególnie w aktualnej sytuacji, gdy w obliczu zagrożenia epidemicznego jesteśmy zmuszeni do pozostania w zaciszu domowym. O czym powinien pamiętać każdy pośrednik w trakcie planowania strategii na najbliższy czas? Strona internetowa, newsletter i spersonalizowane e-maile, a także media społecznościowe (Facebook, Twitter czy Instagram) - każdy sposób jest dobry, aby zapewnić kontrahentów, że biuro nadal funkcjonuje i świetnie daje sobie radę.

 

19-03-2020

Zakaz najmu krótkoterminowego

Właściciele nieruchomości, którzy kupili je z myślą o najmie krótkoterminowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, do odwołania nie mogą zaoferować swojego mieszkania gościom. Branża wciąż może mieć jednak nadzieję na zyski i skorzystać z pomocy rządu, w tym programu tarczy antykryzysowej.

Również Jadwiga Emilewicz, szefowa resortu rozwoju, zapowiedziała uruchomienie pożyczek dla przedsiębiorców, w tym osób zajmujących się najmem krótkoterminowym.

 

18-03-2020

Tarcza antykryzysowa - rządowy plan na ratunek gospodarki

Na posiedzeniu Rady Gabinetowej rząd przedstawił specustawę gospodarczą, której celem jest złagodzenie negatywnego wpływu koronawirusa na przedsiębiorców.

Pierwszym jego filarem ma być ochrona miejsc pracy. Odsunięcie płatności ZUS, przejęcie przez państwo finansowania części wynagrodzenia w firmach, jednorazowa wypłata ok. 2 tys. zł dla samozatrudnionych i osób na umowie zleceniu - to tylko niektóre propozycje, jakie mają pomóc w walce z kryzysem. 

Plan ratunkowy zakłada również m.in. gwarancje kredytowe, mikropożyczki dla przedsiębiorców do wysokości 5 tys. zł, leasing operacyjny dla sektora transportowego oraz rozwiązania o charakterze gwarancyjnym i płynnościowym. Ponadto rząd przeznaczy 7,5 mld zł na wsparcie ochrony zdrowia, szpitale jednoimienne i zaopatrzenie w sprzęt.

Przedstawione przez rząd propozycje jeszcze nie są zapisane w formie legislacyjnej. Prezydent Andrzej Duda, podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim zaapelował do rządu, by projekt ustawy był gotowy do końca tygodnia.

Unia Europejska zamyka granice 

Decyzję o czasowym zamknięciu granic podjęli przywódcy 27 krajów UE. Granice mają być zamknięte na 30 dni, z możliwością przedłużenia. Kraje Unii mają wprowadzać ograniczenia w podróży do UE ze skutkiem natychmiastowym - poinformowała Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. Zakaz wjazdu na teren UE nie obejmuje członków rodzin Europejczyków, osób z kartami stałego pobytu we Wspólnocie, lekarzy i naukowców. Zakazem wjazdu nie będą także objęci kierowcy przewożący towary.

Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe 

Rada Polityki Pieniężnej - po raz pierwszy od ponad 5 lat - podjęła decyzję o obniżeniu referencyjnej stopy procentowej o 0,50 pkt, do 1,00% w skali roku, poziomu najniższego w historii.

Jednocześnie RPP ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

 • stopa referencyjna - 1,00% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa - 1,50% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa - 0,50% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli - 1,05% w skali rocznej;
 • stopa dyskontowa weksli - 1,10% w skali rocznej.


RPP podjęła także decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,50% do 0,50%, a także o podwyższeniu oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej z 0,50% do poziomu stopy referencyjnej NBP. Obniżka stóp procentowych to natychmiastowy i bezpośredni sposób obniżenia kosztów zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Jest to więc ulga dla większości zadłużonych, w tym dla sektora finansów publicznych - podaje w oficjalnym komunikacie NBP.

Redakcja

Wiadomości - Nieruchomości - Finanse

O autorze

Redakcja portalu GetHome.pl to zespół, który dba o najwyższą jakość treści pod kątem merytorycznym. Z pasją tworzymy wartościowe teksty, które pomagają naszym czytelnikom oraz stanowią dla nich inspirację i źródło wiedzy. Główną tematyką artykułów jest branża nieruchomości: budownictwo, finanse, aranżacje i projekty wnętrz, rynek pierwotny i wtórny itd. Staramy się także przedstawić wiele informacji przydatnych poszukującym mieszkania czy domu w danej lokalizacji.

Znajdź i zamieszkaj

GetHome to pierwszy w Polsce portal z ofertami nieruchomości na sprzedaż i wynajem, który zapewnia maksymalną przejrzystość dla użytkownika – z dokładną lokalizacją, bez duplikatów ofert i reklam! Portal prezentuje ogłoszenia sprzedaży i wynajmu mieszkań oraz domów z rynku pierwotnego oraz wtórnego dając internautom bezpośredni kontakt do osób odpowiedzialnych za konkretne oferty.