Witomino-Leśniczówka Gdynia

Redakcja

Redakcja

09.06.2020

Jak się mieszka w gdyńskiej dzielnicy Witomino-Leśniczówka? Co warto zobaczyć? Sprawdź na GetHome.pl

Witomino-Leśniczówka to jedna z centralnych dzielnic Gdyni leżąca w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, nieposiadająca dostępu do linii brzegowej. Jest to idealne miejsce dla osób ceniących sobie z jednej strony ciszę i spokój, a z drugiej możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta. Przeważa tu gęsta zabudowa jednorodzinna, ale zdarzają się też pojedyncze bloki oraz osiedla deweloperskie. Mówi się, że w najbliższych latach zainteresowanie dzielnicą będzie wzrastać, ponieważ w fazie planów jest budowa obwodnicy Witomina, która sprawi, że komunikacja będzie tu jeszcze sprawniej zorganizowana i skończą się problemy z korkami przy głównych ulicach.

Oferty w tej dzielnicy:

mieszkania na sprzedaż Witomino Leśniczówka Gdynia

domy na sprzedaż Witomino Leśniczówka Gdynia

1. Informacje ogólne

Położenie dzielnicy

Witomino-Leśniczówka to niewielka dzielnica znajdująca się w centralnej części Gdyni. Zajmuje powierzchnię 3,25 km2 i sąsiaduje z czterema innymi dzielnicami: od północy z Witominem-Radiostacją, od południa z Karwinami, od wschodu z Małym Kackiem i od zachodu z Chwarznem-Wiczlino. Taka lokalizacja sprawia, że nie ma ono bezpośredniego dostępu do Zatoki Puckiej.

Początkowo Witomino było jedną dzielnicą. W latach 60. nastąpiła gwałtowna i nie do końca kontrolowana rozbudowa dzielnicy, w związku z czym władze zdecydowały się odgórnie wprowadzić sztuczny podział na dwie jednostki terytorialne, które nazwano wyróżniającymi się tam punktami orientacyjnymi. Podział został oficjalnie zniesiony przez miasto Gdynia w 2018 roku i zdecydowano się zostawić nazwę Witomino, jednak podział wciąż funkcjonuje wśród części mieszkańców i deweloperów. Granica przebiega wzdłuż ulic Małokackiej i Chwarznieńskiej. Radiostacja leży na północ od tych ulic, Leśniczówka — na południe. Ze względu na swój niewielki rozmiar dzielnica nie dzieli się na mniejsze osiedla.

Witomino-Leśniczówka — liczba mieszkańców i zagęszczenie ludności

Najnowsze dane statystyczne podaje się dla całego Witomina, bez zachowania dawnego podziału. W 2019 roku dzielnicę zamieszkiwało 17 069 osób, z czego, zachowując wszelkie proporcje, można wywnioskować, że Witomino-Leśniczówkę zamieszkuje obecnie około 10 000 osób, a zagęszczenie ludności wynosi w przybliżeniu 2000 osób na km2, co wśród wszystkich gdyńskich dzielnic jest wynikiem dość niskim. Z danych wynika, że mieszkańcy Witomina tworzą społeczeństwo starzejące się, choć wciąż najwięcej jest osób w wieku produkcyjnym, najmniej zaś dzieci.

Dla kogo dzielnica jest rekomendowana?

Witomino to spokojna dzielnica zamieszkiwana w dużej mierze przez osoby, które się w nim wychowywały. Dopiero od niedawna  się tu osoby z innych dzielnic oraz miast, które przyciąga tutaj bliskość zarówno Trójmiejskiego Parku Narodowego, jak i centrum miasta. Z tego powodu Witomino-Leśniczówkę wybierają osoby pracujące, będące wciąż w wieku produkcyjnym i ceniące aktywny styl życia oraz kontakt z naturą. Rodziny z dziećmi są zadowolone z mieszkania w tej dzielnicy, jednak doskwiera im uboga oferta edukacyjna. Z tego samego powodu niewiele jest tu też studentów, ponieważ zniechęca ich do zamieszkania tutaj uboga oferta gastronomiczna oraz kulturalno-rozrywkowa.

Jak się mieszka w dzielnicy? Styl życia

W najnowszym badaniu jakości życia w Gdyni podano, że aż 84% mieszkańców Witomina jest zadowolonych z mieszkania w tym mieście, a swoją dzielnicę cenią głównie za możliwość szybkiego robienia codziennych zakupów, a najbardziej przeszkadzają im braki w miejscowej ofercie kulturalnej. Osoby prowadzące rozrywkowy styl życia często dojeżdżają do innych dzielnic w poszukiwaniu restauracji, pubów, kin czy teatrów i wracają tu by odpocząć od zgiełku miasta i nacieszyć się licznymi terenami zielonymi i rekreacyjnymi.

Planowany rozwój

Władze miasta zaplanowały szereg małych i dużych inwestycji w rejonie dzielnicy Witomino-Leśniczówka. Znaczna ich część to remonty lub budowy dróg lub całych ciągów komunikacyjnych, reszta dotyczy terenów rekreacyjnych. Warto wymienić planowane remonty nawierzchni przy ul. Promiennej, Tulipanowej, Gajowej, Kwiatowej oraz ulicy w ciągu ul. Słonecznej na odcinku ul. Hodowlana - ul. Promienna. W przygotowaniu jest też generalna przebudowa ul. Chwarznieńskiej i wyczekiwana przez mieszkańców kilku dzielnic budowa obwodnicy Witomina łącząca ul. Chwarznieńską i Kielecką. Warto również wspomnieć o tym, że grudniu 2020 roku ma się zakończyć budowa zbiornika retencyjnego przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców, której towarzyszyć ma modernizacja ul. Hodowlanej w Gdyni.

Wśród inwestycji rekreacyjnych najważniejsze wydaje się będące dopiero w fazie projektu zagospodarowanie na cele sportowo - rekreacyjne części terenu obecnych ogródków działkowych przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców.

Witomino-Leśniczówka — atrakcje i miejsca warte zobaczenia

Witomino-Leśniczówka nie jest dzielnicą chętnie odwiedzaną przez turystów, którzy trafiają tu sporadycznie w celu znalezienia szybkiego nocnego. Witomińskie atrakcje nie są spektakularne, jest to Trójmiejski Park Narodowy wraz z licznymi szlakami pieszymi i rowerowymi wraz ze ścieżkami dydaktycznymi oraz obiekty dotyczące historii typowo lokalnej.

Czy Witomino-Leśniczówka to bezpieczna dzielnica?

Witomino-Leśniczówka to bezpieczna dzielnica, w której notuje się jedynie wykroczenia związane z dewastacją przestrzeni publicznej lub zakłócaniem porządku publicznego lub ciszy nocnej, raczej nie dochodzi tu do poważniejszych przestępstw. Znaczna część dzielnicy jest objęta miejskim systemem monitoringu, a za porządek odpowiada Komisariat Policji w Chwarznie-Wiczlinie, do którego po gruntownym remoncie posterunku przeniosło się pięćdziesięciu policjantów odpowiadających za bezpieczeństwo na Witominie. Witomino-Leśniczówka regularnie plasuje się w czołówce najbezpieczniejszych gdyńskich dzielnic.

Atrakcje dla dzieci

Dzieci mieszkające na terenie Witomina-Leśniczówki mają do dyspozycji liczne place zabaw umiejscowione głównie w pobliżu dużych osiedli i blokowisk. Najwięcej z nic znajduje się przy ul. Wielkokackiej, Hodowlanej, Granicznej i II Morskiego Pułku Strzelców. Wolny czas maluchy mogą aktywnie spędzać także na krytej pływalni przy ul. Stawnej, boiskach rozlokowanych w różnych częściach dzielnicy i naturalnie w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, gdzie na rodziny z dziećmi czeka wiele atrakcji związanych z poznawaniem przyrody.

2. Komunikacja

Ile trwa dojazd z Witomina-Leśniczówki do centrum?

Witomino-Leśniczówka jest jedną z centralnych, dobrze skomunikowanych z resztą miasta dzielnicą Gdyni. Dojazd do Śródmieścia zwykle zajmuje kilkanaście minut, w godzinach szczytu czas dojazdu może się wydłużyć do około dwudziestu pięciu minut, ale autobusy kursują na tyle często, że nikt nie powinien mieć problemu z dotarciem do centrum dokładnie w tym czasie, w którym to sobie zaplanował.  

Tramwaje

W Gdyni nie funkcjonuje komunikacja tramwajowa. Zamiast niej po mieście kursują trolejbusy, które jednak nie dojeżdżają na Witomino-Leśniczówkę. Urzędnicy tłumaczą, że na ten moment nie możliwości doprowadzenia tutaj odpowiednich linii, ponieważ dzielnica położona jest zbyt daleko od słupów trakcyjnych.

Autobusy

Transport publiczny na Witominie-Leśniczówce opiera się w dużej mierze na komunikacji autobusowej. Dojeżdża tu kilkanaście linii, które zostały wymienione poniżej:

 • Linia W — łącząca Redłowo Szpital i Pustki Cisowskie,
 • Linia 103 — łącząca Chwarzno Sokółkę i Obłuże Maciejewicza,
 • Linia 147 — łącząca Gdynię Dworzec Główny PKP i Karwiny Tesco ,
 • Linia 121 — łącząca Redłowo Szpital i Chwarzno Sokółkę,
 • Linia 140 — łącząca Wiczlino Niemotowo i Gdynię Dworzec Główny PKP,
 • Linia 141 — łącząca Pogórze Górne i Witomino Sosnowa,
 • Linia 150 — łącząca Witomino Leśniczówkę i Oksywie Godebskiego,
 • Linia 190 — łącząca Witomino Leśniczówkę i Plac Kaszubski,
 • Linia 192 — łącząca Witomino Leśniczówkę i Witomino Leśniczówkę - linia wykonuje pętlę,
 • Linia 203 — łącząca Mały Kack Sandomierską i Mały Kack Sandomierską - linia wykonuje pętlę,
 • Linia 700 — łącząca Witomino Leśniczówkę i Mały Kack Sandomierską,
 • Linia 760 — łącząca Wiczlino Działki i Węzeł Franciszki Cegielskiej.

Na terenie dzielnicy kursuje także linia nocna N20 łącząca Chwarzno Sokółkę i Karwiny Tesco. Najważniejsze przystanki na Witominie-Leśniczówce zlokalizowane są przy ul. Rolniczej, Wielkokackiej i II Morskiego Pułku Strzelców. Mieszkańcy domagają się jednak większej liczby przystanków rozlokowanych także z dala od głównych ulic.

Dworce/zajezdnie

Na terenie Witomina-Leśniczówki nie znajduje się żaden z gdyńskich dworców, najbliższy z nich to Dworzec Gdynia Główna. Ważnym punktem na komunikacyjnej mapie dzielnicy jest pętla autobusowa Witomino Leśniczówka, w której swój bieg zaczynają lub kończą linie 150, 190, 192 i 700.

Witomino-Leśniczówka - ścieżki rowerowe

Witomino można uznać za dzielnicę przyjazną rekreacyjnym podróżom rowerowym, ponieważ na terenie dzielnicy, a dokładnie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego znajdują się liczne trasy rowerowe o różnych stopniach trudności. Rowerzyści chcący dojeżdżać jednośladem do pracy lub jeździć po bardziej zurbanizowanych częściach miasta również nie powinni narzekać, ponieważ ścieżki rowerowe biegną wzdłuż przecinających się ulic Wielkokackiej i Małokackiej oraz Rolniczej, którymi można dojechać do najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta, w tym do al. Zwycięstwa. Na terenie dzielnicy znajdują się także sklepy rowerowe oraz stacje naprawy rowerów.

Główne ulice

Zdecydowanie najważniejszą ulicą Witomina-Leśniczówki jest ul. Chwarznieńska od strony zachodniej łączącą dzielnicę z Obwodnicą Trójmiasta i kilkoma gminami podmiejskimi i drugiej strony przechodzącą w ul. Małokacką, która z kolei łączy się z ul. Stryjską i niezwykle ważną al. Zwycięstwa. Wiele placówek edukacyjnych, zakładów zdrowotnych i placówek handlowo-usługowych znajduje się przy ul. Słonecznej i Granicznej.

Planowane duże inwestycje

Największą i najbardziej wyczekiwaną przez mieszkańców kilku dzielnic Gdyni jest budowa obwodnicy Witomina, która jest obiecywana przez władze miasta już od kilku lat. Obwodnica Witomina ma połączyć ul. ChwarznieńskąKielecką. Początek zaplanowano przed pętlą Sosnowa, a koniec za skrzyżowaniem KieleckiejWitomińską. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma być gotowa w połowie 2021 roku.

Kolejną ogromną inwestycją jest nowy plan przebudowy ul. Chwarznieńskiej i sąsiadujących z nią dróg, która ma obejmować  budowę ul. Chwarznieńskiej od ul. Małokackiej do ul. Słonecznej, przebudowę ul. Sosnowej, budowę skrzyżowania Chwarznieńska-Rolnicza-Małokokacka-Wielkokacka, budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Chwarznieńskiej oraz odcinka drogi rowerowej w ciągu ul. Rolniczej, budowę odcinka ul. Promiennej do ul. Słonecznej wraz ze skrzyżowaniem, budowę odcinka ul. Hodowlanej (od skrzyżowania z ul. Słoneczną do ul. Chwarznieńskiej), oraz przebudowę infrastruktury technicznej i małej architektury.

Poza tym planowane są remonty nawierzchni ulic i chodników w ciągu ul. Promiennej, Tulipanowej, Gajowej i Kwiatowej, a budowie zbiornika retencyjnego przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców ma towarzyszyć modernizacja ul. Hodowlanej.

Ocena redakcji

Komunikacja miejska na Witominie-Leśniczówce jest bardzo dobrze zorganizowana, opiera się głównie na komunikacji autobusowej, dzięki której mieszkańcy mogą swobodnie poruszać się po całej aglomeracji. Ścieżek rowerowych nie jest dużo, ale ciągną się one ulicami, które łączą się z najważniejszymi arteriami komunikacyjnymi miasta, a leśne szlaki rowerowe zapewniają niezapomniane przeżycia i kontakt z naturą.

Przez dzielnicę przebiega jedna z najważniejszych ulic Gdyni ul. Chwarznieńska, która często bywa zakorkowana, czemu mają zapobiec dwie najważniejsze inwestycje drogowe w dzielnicy: remont i przebudowa właśnie ul. Chwarznieńskiej i planowana budowa obwodnicy Witomina, która odciążyłaby komunikacyjnie nie tylko Witomino, ale i kilka innych dzielnic, zwłaszcza Chwarzno-Wiczlino. Na uznanie zasługuje również liczba pomniejszych inwestycji, która dowodzi, że władzom zależy na ciągłym rozwoju dzielnicy.

Zapoznaj się również z informacjami o innych dzielnicach Gdyni:

3. Edukacja

Żłobki i przedszkola

Witomino-Leśniczówka jest rejonem Gdyni, w którym liczebnie dominują ludzie w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, dzieci stanowią tu mniejszość, przez co liczba placówek edukacyjnych w dzielnicy nie jest zbyt duża. Znajduje się tutaj tylko jeden prywatny żłobek przy ul. Słonecznej i dwa prywatne przedszkola przy ul. Słonecznej i Granicznej, w których znajdują się oddziały dwujęzyczne z wykładowym językiem angielskim, oddziały dla dzieci ze specjalnymi potrzebami intelektualnymi oraz fizycznymi w zakresie rehabilitacji oraz klasy artystyczne.  

Szkoły podstawowe

Na terenie dzielnicy znajduje się jedna publiczna szkoła podstawowa i jest to Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego przy ul. Stawnej prowadząca także oddziały przedszkolne. Na Witominie-Leśniczówce nie ma placówek prywatnych tego typu.

Czy łatwo się dostać do żłobka i szkoły podstawowej?

Z problemem z dostępnością miejsc w żłobkach zmagają się rodziny mieszkające niemalże we wszystkich dzielnicach Gdyni. Nie inaczej jest na Witominie-Leśniczówce, choć ta niełatwa sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak się wydaje. W sąsiednim Witominie-Radiostacji (tworzącym z Leśniczówką w rzeczywistości jedną dzielnicę) znajdują się trzy prywatne żłobki i jeden publiczny oraz dwa publiczne przedszkola i kilka prywatnych. Witomińskie rodziny raczej nie zgłaszają problemów z zapisaniem dziecka do szkoły podstawowej, choć zdarza się, że zgłaszają dzieci do placówek położonych w innych dzielnicach.

Licea i technika

Na terenie Witomina-Leśniczówki nie działa żadna z gdyńskich szkół średnich. Równie uboga pod tym względem jest oferta sąsiedniego Witomina-Radiostacji, w związku z czym uczniowie zmuszeni są dojeżdżać do placówek położonych w innych dzielnicach.

Popularne szkoły

Wybór placówek edukacyjnych na Witominie-Leśniczówce jest niewielki i dotyczy to szkół na wszystkich szczeblach edukacji. Jeden żłobek, dwa przedszkola i jedna szkoła podstawowa nie zaspokajają potrzeb mieszkających tu rodzin z dziećmi i nie zajmują pierwszych miejsc w rankingach najlepszych szkół w mieście. Odczuwa się tutaj również brak szkół średnich i wyższych.

Ocena redakcji

Oferta edukacyjna Witomina-Leśniczówki jest wyjątkowo uboga, znajduje się tutaj zaledwie kilka placówek, które nie są w stanie przyjąć wszystkich chętnych, zwłaszcza jeśli chodzi o najmłodsze dzieci. Rodzice zwykle decydują się na szukanie miejsc w szkołach położonych w ościennych dzielnicach i od lat niezmiennie domagają się od miasta budowy kolejnych placówek. Rodziny muszą zdecydować, czy mieszkanie w tak pięknych okolicznościach przyrody, ilość terenów zielonych i rekreacyjnych oraz świeże powietrze zrekompensują dzieciom konieczność codziennego dojeżdżania do szkoły.

4. Jak się mieszka na Witominie-Leśniczówce? Parki i rekreacja w dzielnicy

Największym terenem zielonym na Witominie jest Trójmiejski Park Krajobrazowy, w którym znajdują się liczne szlaki piesze i rowerowe, ścieżki dydaktyczne i niewielkie tereny rekreacyjne z ławeczkami i stolikami. Poza tym mieszkańcy mogą spędzać czas na Skwerze im. ks. Józefa Mówińskiego, gdzie mogą znaleźć niewielkie oczko wodne, plac zabaw dla dzieci i miejsce odpoczynku dla dorosłych. Niewielkie parki znajdują się także przy ul. Wielkokackiej i Hodowlanej, a starsi mieszkańcy uwielbiają spędzać czas na ogródkach działkowych przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców.

Na terenie Witomina-Leśniczówki znajduje się kryta pływalnia będąca częścią Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Stawnej. Z basenu mogą rekreacyjnie korzystać osoby prywatne, a firmy prowadzą tam zajęcia z nauki pływania, aqua aerobiku, przygotowanie do thriatlonu i kurs ratownika TOPR. Jest to miejsce szczególnie chętnie uczęszczane przez witomińskie dzieci.

Mieszkańcy Witomina-Leśniczówki mogą zadbać o kondycję na siłowni Calypso, w której odbywają się również różnego typu zajęcia fitness. W dzielnicy znajduje się również kilka siłowni zewnętrznych.

W dzielnicy znajduje się kilka boisk do gry w piłkę nożną oraz siatkówkę. Ciekawą ofertę ma Kwitniewska Gym prowadząca zajęcia z gimnastyki, baletu i cheerleadingu. Miłośnicy sportów ekstremalnych mogą sprawdzić się w Parkour Parku przy ul. Granicznej. Na terenie Witomina-Leśniczówki nie brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogą uprawiać wybraną przez siebie dyscyplinę sportu, co też bardzo sobie tutaj chwalą.

5. Gastronomia i kultura

Na terenie dzielnicy nie znajduje się zbyt wiele restauracji, mieszkańcy zwykle decydują się na spędzanie czasu w knajpkach położonych w innych dzielnicach. Wśród witomińskich restauracji dominują te serwujące głównie kuchnię włoską (Bistro Przystań Witomino, Pizzeria McThomas) oferujące dania na miejscu i na dowóz, zdarzają się także pojedyncze kawiarnie oraz cukiernie. Po bardziej wykwintne smaki należy jeździć do innych dzielnic, zwłaszcza do Śródmieścia lub Orłowa.

Na Witominie nie ma kina, najbliższe znajduje się w Centrum Handlowym Riviera (jest to Kino Helios). Na Witominie brakuje teatrów. Miłośnicy tej sztuki muszą więc dojeżdżać do instytucji znajdujących w Śródmieściu.

Witomino-Leśniczówka posiada własną bibliotekę publiczną i jest to filia nr 9 miejskiej biblioteki publicznej. Mieszkańcy mogą w niej wypożyczać książki i e-booki, przeglądać prenumerowane czasopisma oraz korzystać ze stoiska komputerowego z dostępem do internetu i drukarki. Biblioteka regularnie organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi oraz prowadzi działalność oświatową w zakresie promocji czytelnictwa.

Niestety na Witominie brakuje centrum kultury oraz innych ważniejszych instytucji tego typu. Oferta kulturalno-rozrywkowa nie jest tutaj dobrze rozwinięta i mieszkańcy, zwłaszcza młodzi, liczą na poprawę tej sytuacji w najbliższym czasie, na co się jednak nie zapowiada.

6. Zdrowie

Mieszkańcy dzielnicy nie skarżą się na jakość powietrza w swojej okolicy, która zarówno przez nich, jak i przez profesjonalne mierniki jest oceniana dobrze lub bardzo dobrze. Poziom smogu przewyższa normy głównie w sezonie zimowym, gdy pali się w piecach będących częścią przestarzałych instalacji ciepłowniczych w starym budownictwie. Władze miasta dostrzegły ten problem i przygotowały czteroletni plan likwidacji wszystkich tego typu pieców. Na 2020 rok zaplanowano prace w 144 mieszkaniach komunalnych, a właściciele prywatnych lokum mogą liczyć na dofinansowania.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PEWIK zapewnia, że witomińska kranówka spełnia wszelkie normy sanitarne i posiada I klasę czystości, w związku z czym można ją pić nawet bez przegotowania. Gdyńska woda pochodzi z podziemnych pokładów i zanim trafi do mieszkań jest oczyszczana ze szkodliwych związków żelaza i manganu oraz poddawana promieniowaniu UV, dzięki czemu spełnia o wiele bardziej restrykcyjne normy niż ta butelkowana.

W ścisłym centrum Witomina znajduje się Poradnia Medycyny Rodzinnej Baltic Clinic będąca placówką prywatną, która na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczy usługi w zakresie poradnictwa lekarskiego i pielęgniarskiego, zabiegów lekarskich, szczepień oraz pobrań materiałów do badań laboratoryjnych. Znajduje się tutaj także Gabinet Integracji Sensorycznej ANJSTO przy ul. Słonecznej. Na Witominie nie brakuje także gabinetów stomatologicznych. Pozostałe specjalistyczne przychodnie i szpitale prywatne znajdują się w innych dzielnicach.

W centrum dzielnicy nie brakuje świetnie wyposażonych aptek zlokalizowanych głównie w okolicy ul. Małokackiej. Przy ul. Słonecznej znajduje się także sklep zielarsko-medyczny.

7. Witomino-Leśniczówka: sklepy, hipermarkety i lokalne bazary

Mieszkańcy Witomina duże zakupy robią w Centrum Handlowym Witawa przy ul. Wielkokackiej, w której znajdują się różnego typu sklepy, punkty usługowe i placówki zdrowotne. Niedaleko znajduje się również niezwykle popularne Centrum Handlowe Riviera.

Większość miejscowych sklepów to franczyzy znanych sieci handlowych takich jak Żabka, Lidl czy Biedronka. Dostępne są też większe supermarkety takie jak Tesco czy Carrefour oraz niewielkie sklepy osiedlowe oraz delikatesy i piekarnie. Przy ul. Słonecznej znajduje się Targowisko nr 6 — niewielki bazar składający się z części krytej i odkrytej przypominający raczej pasaż. W większości boksów sprzedaje się produkty spożywcze albo przemysłowe, niewiele jest tam punktów usługowych, zdarzają się pojedyncze stragany.

Oferta miejscowych punktów usługowych jest zróżnicowana. Znajdują się tutaj zarówno banki, biura księgowe i punkty operatorów telekomunikacyjnych, jak i salony fryzjerskie oraz inne z branży beauty i niewielkie firmy prowadzone przez fachowców takich jak hydraulicy czy budowlańcy. Na Witominie, przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców znajduje się również poczta oraz paczkomat.

8. Wady i zalety życia w dzielnicy

Zalety:

 • bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych,
 • jakość powietrza i kranówki,
 • szybki dojazd do centrum i liczba linii autobusowych,
 • bezpieczeństwo,
 • znaczna liczba planowanych inwestycji drogowych.

Wady:

 • uboga oferta edukacyjna,
 • brak większych instytucji kulturalnych,
 • niewiele placówek medycznych,
 • częste korki na centralnych ulicach dzielnicy.

Ocena redakcji

Witomino-Leśniczówka to niewielka dzielnica tworząca z Witominem-Radiostacją spójną całość traktowaną obecnie jako jednostka administracyjna. Jej największą zaletą jest ilość terenów zielonych i rekreacyjnych przy jednoczesnej bliskości centrum miasta. Na Witominie żyje się spokojnie, dokuczać mogą jedynie korki ciągnące się głównie ul. Chwarznieńską, która zresztą niedługo ma zostać przebudowana.

Na najbliższe lata zaplanowano wiele inwestycji drogowych, z których najbardziej wyczekiwana jest zapowiada od lat budowa obwodnicy Witomina, która usprawniłaby komunikację miejską oraz samochodową w tym rejonie miasta. Wśród minusów dzielnicy należy wymienić ubogą ofertę edukacyjną, gastronomiczną i kulturalno-rozrywkową, na które skarżą się głównie nowi mieszkańcy Witomina-Leśniczówki.

Czy Witomino-Leśniczówka jest przyjazna dla zwierząt?

Pomimo tego, że na Witominie-Leśniczówce nie ma wybiegu na psów, jest to jedna z najbardziej przyjaznych zwierzętom dzielnic w Gdyni. Do posiadania pupila zachęca liczba i bliskość terenów zielonych oraz infrastruktura punktów usługowych dla właścicieli zwierząt. Znajdują się tutaj zarówno lecznica weterynaryjna, salon pielęgnacji psów i kotów oraz przychodnia rehabilitacyjna dla zwierząt. Na szczególną uwagę zasługuje schronisko dla bezdomnych zwierząt Ciapkowo, w którym pracownicy i wolontariusze chętnie pomogą znaleźć przyjaciela na całe życie.

9. O tym się mówi

Od lat na Witominie mówi się o tym samym, czyli o budowie obwodnicy mającej zaczynać się przy ul. Chwarznieńskiej (przed pętlą Sosnowa) i kończyć przy ul. Kieleckiej (za skrzyżowaniem z ul. Witomińską). Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obwodnicy Witomina będzie gotowa w połowie 2021 roku, po tym czasie firma realizujące inwestycję będzie miała osiemnaście miesięcy na zakończenie prac, jednak mieszkańcy podchodzą do tych dat nieufnie, ponieważ budowa obwodnicy była już wielokrotnie przekładana.

 

Źródło głównego zdjęcia: https://www.gdynia.pl

Subskrybuj „Gethome” na Google News

Redakcja

Redakcja

Redakcja portalu GetHome.pl to zespół, który dba o najwyższą jakość treści pod kątem merytorycznym. Z pasją tworzymy wartościowe teksty, które pomagają naszym czytelnikom oraz stanowią dla nich inspirację i źródło wiedzy. Główną tematyką artykułów jest branża nieruchomości: budownictwo, finanse, aranżacje i projekty wnętrz, rynek pierwotny i wtórny itd. Staramy się także przedstawić wiele informacji przydatnych poszukującym mieszkania czy domu w danej lokalizacji.

Znajdź i zamieszkaj

GetHome to pierwszy w Polsce portal z ofertami nieruchomości na sprzedaż i wynajem, który zapewnia maksymalną przejrzystość dla użytkownika – z dokładną lokalizacją, bez duplikatów ofert i reklam! Portal prezentuje ogłoszenia sprzedaży i wynajmu mieszkań oraz domów z rynku pierwotnego oraz wtórnego dając internautom bezpośredni kontakt do osób odpowiedzialnych za konkretne oferty.

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: